Pejzaże arkadyjskiePejzaże arkadyjskie Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym "złotym wieku" i utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i niewinny istniał harmonijnie zespolony z naturą. Taką szczęśliwą krainę nazywano Arkadią. Prawdziwa Arkadia mieściła się w środkowej części greckiego Peloponezu, zaś mieszkańcy tego górzystego kraju zajmowali się wypasem bydła, uprawą pszenicy i winnej latorośli. Dzięki literaturze zyskała ona nobilitację i stała się symbolicznym obrazem idealnego kraju, miejsca wiecznej szczęśliwości, jedną z utopii, jakie stworzyła ludzka wyobraźnia obok Edenu, Olimpu i Atlantydy. To Sielanki Teokryta, bukoliki Wergiliusza sprawiły, że Arkadia prawdziwa i utopijna stały się jednością i zaczęły oznaczać dla ówczesnych ludzi oazę szczęśliwości. W kulturze chrześcijańskiej, drugim źródle sztuki europejskiej, również odnajdujemy topos raju utraconego. Biblijni banici – Adam i Ewa – zostali wygnani z Ogrodu Eden, ale raj pozostał idealny, nie skalany grzechem. Takie właśnie szczęśliwe krainy - Arkadie, próbowali wskrzesić twórcy ery nowożytnej. Każda epoka miała swoją literacką wizję szczęścia. Wiązało się to oczywiście z celami i założeniami danej epoki. W dobie oświecenia w słynnej sielance "Laura i Filon" Franciszka Karpińskiego, poeta łączy czułostkowość z rokokowym wdziękiem, elementy konwencjonalne z akcentami szczerości i prawdy uczuciowej. Przeżyciom bohaterów towarzyszy natura i atmosfera uroczego, spokojnego wieczoru na wsi. Głębsze i prawdziwsze doznania i emocje, a także ważną rolę przyrody, oddaje wiersz " Do Justyny. Tęskność na wiosnę". Ukazane jest tu subtelne przeżycie natury, a więc tęsknota za słońcem, kwiatami, śpiewem ukochanej. Tematem większości sielanek jest rozpamiętywanie utraconej miłości w otoczeniu piękna przyrody. Pewne nastroje i przeżycia są związane z określonymi obiektami ze świata przyrody. Np. wiersz „ Do Justyny” Rozpoczyna się apostrofą: „ Drzewa! Wyście małe były, Gdym się rozkochał w Justynie” W motywie arkadyjskim poeci sentymentalizmu eksponują nastroje elegijne, tzn. smutek i melancholię, a w uczuciu - tkliwość, czułość i rzewność. Wszystko to uwidocznione jest na łonie natury. Wszędzie mamy słońce, rzeki, strumienie, gaje, dźwięki fletu, występujące jako rekwizyty pasterskie.

Pejzaże arkadyjskie

Materiały

Groteskowy obraz świata w "Szewcach" Groteskowy obraz świata Wśród pojęć kojarzących się z najsłynniejszym dramatem S. I. Witkiewicza często wymienia się następujące: groteska, parodia, ironia, katastrofizm. Wszystkie pozostają ze sobą w związku, zaś na plan pierwszy wysuwa się groteska. Jest to kategoria estetyczna występu¬jąca w wielu dziedzinach sztuki, przejawiająca ...

Wizerunek kobiety w malarstwie i poezji baroku Wizerunek kobiety w okresie baroku jest jednolity, chociaż czasem można zauważyć w nim odchylenia od reguły. Zarówno malarze jak i poeci przedstawiają kobietę jako postać , która dostarcza rozrywki mężczyznom jest pozbawiona cnót duchowych, które dominowały w okresie renesansu. Barok jest epoką kontrastów , dlatego na obrazach malarzy XVI ...

Konflikt pokoleń Konflikt pokoleń. Biblia Stary Testament Absalom buntuje się przeciwko swojemu ojcu - Dawidowi. Zyskuje zwolenników wśród Izraelitów, zarzucając ojcu niesprawiedliwe rządy i twierdząc, że sam rządziłby lepiej. Kiedy bunt przybiera formę jawnego sięgnięcia po władzę, Dawid z całym dworem opuszcza Jerozolimę i udaje się na wygnanie. Wreszcie ...

Dzieło literackie Dzieło literackie Dzieło literackie, jak wszelka wypowiedź, jest tworem językowym, który wyróżnia funkcja estetyczna. Zazwyczaj dostarcza wiedzy o świecie (funkcja poznawcza) i kształtuje postawy odbiorców (funkcja wychowawcza), jednak zobowiązania te każdorazowo regulowane są przez estetyczne nastawienie dzieła. W każdej wypowiedzi d...

Twórczość Safony 4.2.2 SUBTELNOŚĆ ANALIZY UCZUĆ - SAFONA Tworzyła na przełomie VII i VI w.p.n.e. Była najwybitniejszą poetką starożytnej Grecji. Mieszkała na wyspie Lesbos, gdzie zajmowała się wychowaniem muzycznym skupionych wokół niej dziewcząt. Napisała dziewięć ksiąg, które obejmowały pieśni weselne, miłosne, hymny i modlitwy. Jej wiersze są pełne poetyckie...

Udział pisarzy i działaczy w reformowaniu XVIII wiecznej Polski Wkład pisarzy i działaczy w reformowanie Polski XVIII w. I. Dziedzictwo czasów saskich. 1) Osłabienie międzynarodowej pozycji Polski. 2) Rozprzężenie wewnętrzne. 3) Upadek gospodarki i kultury. II. Próby przeprowadzenia zmian korzystnych dla kraju. 1) Chęć wzmocnienia władzy: a) oskarżenie magnatów o upadek Rzeczypospolitej - Staszic &#...

Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego. Represje wobec Królestwa W 1833 Rosja zawarła w Czechach układ z Austria, do którego przystąpiły Prusy. Układ ten miał być sojuszem przeciw polskim ruchom narodowowyzwoleńczym. Jednocześnie zaprowadzono w Królestwie represje po powstaniu : -nałożono olbrzymia kontrybucje i obowiązek ...

Folwark zwierzęcy" - zmiana postawy elity rządzącej Zmiana postawy elity rządzącej Napoleon okazał się przywódcą bezwzględnym, sięgnął po niepodzielną władzę metodą pozbycia się rywala siłą. Wprowadził nowe zasady podejmowania decyzji, zlikwidował wspólne (choć już tylko pozornie demokratyczne) metody zarządzania folwarkiem. Nie było już wieców, dyskusji, zaś plany na przyszłość i wszelkie ...