Oskarżenie, obrona czy współczucie dla Giaura ?W utworze "Giaur" autor- Gorge Byron przedstawił bohatera romantycznego. Jest to bohater, który nieszczęśliwie zakochuje się w pięknej Leili. Miłość ta "ciągnie" za sobą wiele nieszczęść i morderstwo. Czy osądzić za to wszystko Giaura? Czy może jest bez winy? Nie! Jeśli nie on to kto? Ja, osobiście w tej sprawie jestem bezstronny, lecz uważam, że Giaur zasługuje na współczucie. Ten młody chłopiec zakochał się w pięknej żonie Hassona. Wraz z utonięciem Leili, "tonie" szczęście Giaura. wyobrażmy sobie jak wtedy czuje się bohater? Jego jedyna ukochana umiera. A jak czuje się hassan? Jemu jest obojętne. Leila nie była jego jedyną żoną. Czy w takim przypadku możemy osądzić Giaura o popełnienie morderstwa Hassana, z zimną krwią? Nie. Jego czyny kierowane były cierpieniem jaki przeżywał gdy wspominał ukochaną. Chciał zemścić się na Hassanie i zrobił to. Zabujstwo to było w pełni uzasadnione. Giaur nie liczył się z konsekwencjami, ponieważ uważał, że życie bez Leili nie ma sensu: "Tak! tyś pochował w falach mą Leilę, jam Cię pochował w czerwonej mogile". Czy śmierć Hassana zaspokoiła chęć zemsty i żal po utracie ukochanej? Niestety nie. Wewnętrzna rozpacz i nienawiść nie minęła. Bohater postanowił więc odizolować się od Boga, Swiata i ludzi. W samotności znosił swój ból. Gdy zbliżała się śmierć, wyznał zakonnikowi na spowiedzi: "...Ja byłem Przyczyną śmierci - lecz nie ja zabiłem Jemu niewierna - więc on ją pochował Mnie była wierna jam go zamordował". Pozostaje pytanie czy możemy osądzić Hassana? Wydaje mi się, że nie. Hassan topiąc żonę kierował się zasadami panującymi w swoim kraju: "Choć śmierć była zasłużoną karą lecz jej nieśmiertelność była dla mnie wiarą". Uważam, że Giaurowi powinniśmy współczuć. Stracił on ukochaną osobę, - niektórzy z nas wiedzą jak to jest.- W takim momencie szukamy winnego i przyczyny tego zdarzenia. nie "dociera" do nas, że my możemy mieć w tym udział.

Oskarżenie, obrona czy współczucie dla Giaura ?

Materiały

Kapitał własny a obcy W przypadku KAPITAŁU WŁASNEGO podmiot wnoszący kapitał do danego przedsiębiorstwa staje się jego właścicielem lub współwłaścicielem . Podmiot ten z reguły nie ma prawa do zwrotu kapitału i otrzymania odsetek lecz uczestniczy odpowiednio do wniesionego kapitału w podziale zysku przedsiębiorstwa lub w jego stratach oraz w jego majątku w przypadku...

Definicja bajki i treść bajek Krasickiego WALORY TREŚCI I FORMY BAJEK IGNACEGO KRASICKIEGO Bajka to gatunek z pogranicza epiki i liryki. Jest to alegoryczna opowieść o zwierzętach, ludziach, przedmiotach, która służy do wypowiedzenia pewnej nauki moralnej o charakterze ogólnym i powszechnym. Ta prawda jest wyrażana często bezpośrednio jako pointa na końcu utworu, na początku utworu w...

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych - kryteria KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH. 1 Okres zwrotu nakładów określa się PP 2 Wartość bieżąca netto NPV 3 Wewnętrzna stopa zwrotu IRR i IRR* - skorygowana 4 Wskaźnik rentowności inwestycji PJ Kryterium, które prawidłowo służy ocenie projektów inwestycyjnych powinno: 1. Ujmować wszystkie wydatki i przychody pieniężne, zarówno w okresi...

Jaka powinna być dobra klasa? schemat Jak twoim zdaniem powinna wyglądać dobra klas? Tworzymy grupę rówieśniczą. Mamy podobne zainteresowania i podobne problemy. Mamy też klasę, która może w tym wszystkim pomóc. - Jak myślicie, czy dobra klasa to taka, która ma średnią ponad 4? - … Niewątpliwie ważne jest żebyśmy mogli siebie zrozumieć. - Co jest potrzebne, żeby uchodzi...

Podział socjologii Socjologię ogólną – bada ona podstawowe zjawiska i procesy społeczne odnoszące się do wszystkich dziedzin życia społecznego, przybiera ona postać różnych teorii wyjaśniających te zjawiska na podstawie badań empirycznych. Można wyróżnić tu dwa kierunki: • teorię struktur społecznych – które zajmują się różnymi typami i forma...

Mechanizm FRA Kontrakt FRA jest zasadniczo obietnicą zapłaty/otrzymania określonej stopy oprocentowania w przyszłości, bez względu na wysokość obowią¬zującej w tym czasie rynkowej stopy procentowej. Są one zwykle wyko¬rzystywane przez pożyczkobiorców na rynku pieniężnym, aby ustalić stałą stopę oprocentowania, według której będą spłacać swe krót...

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Wyróżnia się badania : 1. Pełne ( całkowite ) 2. Częściowe Badania pełne i częściowe mogą być : 1. Ciągłe ( np. rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw, itp. ) 2. Okresowe ( np. spisy ludności , rolne, przemysłu ) 3. Doraźne ( np. klęsk żywiołowych ) Wśród badań częściowych wyróżnia się : 1. Badania repre...

Opis zakończenia utworu "Kandyd" Wymowa zakończenia utworu. Kandyd odbył wiele podróży i poznał wiele osób. Poznał także różne filozofie i odmienne światopoglądy. Wreszcie ustatkował się jednak i w końcowej scenie prowadzi rozmowę z Panglossem i Marcinem. Kandyd doszedł do wniosku, że trzeba uprawiać swój własny ogródek. Panglos powiedział, że kiedy człowieka wprowadzono do og...