Opowieści biblijne i ich przesłanieWszystkie zawarte w Biblii opowieści zawierają jakieś ponadczasowe przesłania dotyczące życia ludzkiego, lub wartości rządzących nim; to właśnie jest uniwersalność; przypowieści wyraźnie mają na celu przekazanie jakiś wartości, gdyż ograniczono w nich do minimum opis realiów, fabuła, choć może być rozbudowana, jest raczej schematyczna - to wszystko sugeruje inny cel, niż tylko opowiedzenie historyjki o jakimś zdarzeniu; Hiob (patrz punkt 15) swoim życiem udowodnił celowość wiary w Boga, oraz sensowność istnienia cierpienia w życiu przypowieść o synu marnotrawnym opowiada o upadku moralnym człowieka: syn zażądał od ojca swojej części majątku i udał się w świat, aby roztrwonić go bardzo szybko na rozrywka i rozpuście; ostatecznie w wielkiej biedzie zrozumiał bezsens swojego postępowania i swoja winę i postanowił udać się do domu i prosić o przebaczenie i chcąc się zatrudnić jako najemnik; jednak ojciec widząc swojego utraconego syna przyjął go z wielką radością i urządził z tego powodu ucztę; na to rozeźlił się starszy brat i poskarżył się ojcu, a ten odpowiedział mu, że on jest zawsze obok niego i wszystko należy również do niego, jednak należy ucieszyć się z powrotu syna, którego uważano za umarłego; stąd płyną głębokie nauki moralne: po pierwsze ważne zawsze jest miłosierdzie i każdy grzesznik może się starać się o odpuszczenie grzechów; każdy powinien kształcić w sobie tę trudną sztukę przebaczania innym; miłosierny samarytanin: człowiek ten, widząc rannego i obrabowanego człowieka na drodze ludzi, nie zostawił go w potrzebie, tak jak to zrobiło paru innych, pobożnych nawet, tylko opatrzył nieszczęśnika, zabrał do gospody, gdzie go pielęgnował, a gdy musiał ruszyć dalej, zostawił gospodarzowi pieniądze na niezbędną opiekę nad poszkodowanym; Samarytanin jest więc symbolem człowieka litościwego, miłosiernego, wrażliwego na krzywdę innych ludzi, współczującego i zawsze gotowego nieść pomoc drugiemu człowiekowi; jest to przecież postawa ponad czasowa;

Opowieści biblijne i ich przesłanie

Materiały

Idea poety i poezji w poszczególnych epokach KONCEPCJA POETY I POEZJI W POSZCZEGÓLNYCH EPOKACH ANTYK Horacy - „Exegi Monumentum” - oznacza „stawiam sobie pomnik”. - podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji, - twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność, - „non omnis moriar” (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i poezja....

Podejście do tradycji i kultury w wierszu "Do krytyków" Stosunek do tradycji i kultury w wierszu “Do krytyków\" Owy wiersz wyraża charakterystyczny dla młodych skamandrytów zachwyt nad codziennością. Autor opisuje z ironiczną przekorą ulicę, jazdę tramwajem, miasto radosne i powszednie. Jedyne co jest przyjemne dla podmiotu to jazda tramwajem, drwi on ponadto z krytyków. Poeta rezygnuje z doty...

Humanizm w "Ziemia planeta ludzi" “ZIEMIa PLANETa LUDZI” A. de SAINT-EXUPERY - humanizm poznać człowieka miłość do człowieka, bezinteresowna chęć poznania, ciekawość miłość do życia Dzięki głównemu bohaterowi autor przedstawił swoje losy podczas pracy lotnika. Latał na samolotach przewożąc paczki. Chęć poznania świata z innej strony, z góry, ...

Nurt awangardowy w poezji XX-lecia Temat: Nurt awangardowy w poezji 20 - lecia międzywojennego. Założenia i przedstawiciele Awangardy Krakowskiej. 1) Pojęcie awangardy Nazwa ta obejmuje wszystkie nowatorskie, antytradycyjne kierunki w sztuce artystycznej pierwszego ćwierćwiecza XX wieku. Awangarda znalazła wyraz w wielu dziedzinach sztuki. W skład szeroko pojętej...

Postawa stoicka a epikurejska W języku potocznym istnieje zwrot ?stoicki spokój? tak określamy postawę równowagi zachowywaną nawet wobec przeciwności losu. To określenie wywodzi się z systemu filozofii stoickiej. Filozofia stoicka została zapoczątkowana w III w. p.n.e. w Atenach przez Zenona z Kition. Stoicy byli materialistami i racjonalistami: uznawali tylko jeden byt mate...

Barokowe kontrasty w twórczości Naborowskiego D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) z istotną poważną tematyką. Jest ona typowa dla baroku, koncentruje się ona na zagadnieniach: człowiek - kim jest, czym jest ludzkie ciało a czym dusza życie i jego cechy - przemijalność, nie...

Krótka interpretacja "Koniec wieku XIX" “Koniec wieku XIX” Podmiot liryczny jest zbiorowy. Propozycja nadaniu sensu życia. Odpowiedzi są niechętne, negatywne. Nic nie nadaje się do realizacji. Wszystko już było, nic go nie interesuje. Człowiek końca wieku ma brak woli działania i życia. Jest zgubiony w świecie, bezradny. Bez celu życia, bierny i apetyczny. Zwieszenie gł...

Zadania Międzynarodowego Funduszu Walutowego Do zadań MFW należy przede wszystkim: popieranie międzynarodowej współpracy walutowej oraz uporządkowanych stosunków walutowych, tworzenie warunków dla wielostronnego regulowania należności za bieżące operacje w handlu międzynarodowym, udzielanie pomocy w likwidacji trudności płatniczych, wpływanie na zachowanie pożądanego stopnia płynności międ...