Opis stanowiska: kierownik ekonomiczny i finansowyKierownik ekonomiczny i finansowy Przełożony: Dyrektor administracji Podwładni:  Główna księgowa  Kontroler finansowy Zastępstwo: Kierownik kadr Cel stanowiska: Celem Kierownika ekonomicznego i finansowego jest zarządzanie zasobami finansowymi firmy. Podejmuje on strtagiczne decyzje dotyczące planowania i kontrolowania wydatków, prognozowania przychodu oraz polityki kredytowej wobec klientów. Zadania codzienne i powtarzalne:  Kontrola operacji finansowych  Kontrola realizacji zobowiązań  Opiniowanie umów i kontraktów  Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji finansowej  Podpisywanie faktur  Planowanie techniczno-ekonomiczne (Business Plan)  Udział w szkoleniach  Pozyskiwanie kredytów  Raportowanie do Dyrektora administracji  Analiza raportów księgowych i finansowych  Prowadzenie negocjacji finansowych  Opracowanie i analiza cash flow Zadania sporadyczne:  Opracowywanie okresowych prognoz  Zmiany planów finansowych  Współpraca z kierownikiem kadr  Udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Ekonomicznej  Udział w projektach w ramach grup zadaniowych Uprawnienia:  Dyrektor finansowo ekonomiczny dysponuje przy podpisywaniu faktur sumą 100 000 PLZ.  Wgląd do wszelkich dokumentów finansowo-księgowych w firmie. Dokumenty wpływające:  Bilans miesięczny  Umowy do zaopiniowania  Raporty księgowe i finansowe  Wykaz operacji bankowych Dokumenty wychodzące:  Analiza bilansu  Interpretacje ekonomiczne umów wraz z wskazaniem słabych punktów i zagrożeń oraz sugestiami  Syntetyczne raporty do dyrektora administracji  Planowany budżet na następny okres Współpraca z innymi stanowiskami:  Główna księgowa w zakresie przekazania dokumentów  Kontroler finansowy w zakresie regulowania zobowiązań, rozliczenia kosztów.  Dytektor administracji w zakresie raportowania. Kryteria oceny:  odpowiedni wizerunek firmy jako stabilnej ekonomicznie  porządek i ład w dokumentacji finansowej  płynność finansowa firmy  trafność strategii finansowych Wymogi co do obsady:  Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze, preferowany MBA  Zdolności analityczne  Znajomość rynku reklamowego  Umiejętności negocjacyjne  Umiejętność pracy w stresie  Potrzeba nieustannego rozwoju

Opis stanowiska: kierownik ekonomiczny i finansowy

Materiały

Analiza "Co myśli Pan Cogito o piekle" Zbigniewa Herberta Co myśli Pan Cogito o piekle Utwór został podzielony na cztery akapity niewielkich rozmiarów. Pierwszy poświęcony jest opisowi kręgu piekła zamieszkiwanego przez artystów, drugi mówi o ich zajęciach, trzeci i czwarty wyjaśniają stosunek Belzebuba do sztuki i jej twórców. Od początku narzuca się wrażenie, że tekst jest rodzajem literackiej ...

Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku Dwudziestolecie międzywojenne W literaturze epoki rozbiorowej górowały cele patriotyczne przejęte z romantycznych ideałów służby narodowej. Młode pokolenie z okresu po I wojnie światowej wyrosło na dziełach romantyków, Wyspiańskiego. Było naznaczone tradycją, lecz usiłowało się od niej u...

Szczegółowa charakterystyka Telimeny Telimena - podobnie jak Hrabia zwolenniczka obcej mody; długo mieszkała w Petersburgu; osoba obyta, światowa; uważana za siostrę Sędziego; opiekunka Zosi; to ją z początku Tadeusz wziął za Zosię; próbowała z początku usidlić Tadeusza, później Hrabiego, ale zaręczyła się z Rejentem; miłośniczka sztuki; (...) [Telimena] to postać zagadkowa, cho...

Nawyki i przyzwyczajenia w reklamie Skąd biorą się nawyki i przyzwyczajenia? Specjaliści uważają, że obniżył się wiek tzw. inicjacji alkoholowej, bo do spożywania piwa, wina lub wódki przyznają się już dziewięciolatki. Wśród przyczyn znajduje się m.in. agresywna reklama, łatwy dostęp do alkoholu, imprezy sponsorowane przez browary, osłabianie wpływu rodziny, powiązania alkoho...

Refleksje płynące w opowiadania "Ikar" Wydaje się, że każdy żyje w swoim własnym “świecie”. Nie zauważamy innych ludzi - ich tragedii, cierpień, ale także radości. Taki obraz świata przedstawiony jest w utworze Jarosława Iwaszkiewicza “Ikar”. W tym opowiadaniu przedstawiona jest jedna krótka chwila z życia Warszawy w czasie okupacji hitlerowskiej. Chwila dla ...

Krótka interpretacja utworu "Ikar" Utwór S.Grochowiaka pt.,,Ika\'\'zbudowany jest z trzech części. Pierwsza część zawiera rozwarzania nad funkcją słowa poetyckiego.Poeta mówi,iż wyrażanie prawdy jest bardzo skomplikowane,gdyż z natury swej rzeczy jest ona nieestetyczna,pozbawiona piękna i czasami nieprzyjemna(,,ta prawda,co jest ciemna,lecz ziarnista jak stal\'\').Ale czyż prawd...

Funkcja i typologia państw Funkcje państwa: 1. zewnętrzne: - zabezpieczenie bezpieczeństwa obywatelom za pomocą siły zbrojnej (granice itp.) - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi państwami (placówki dyplomatyczne) 2. wewnętrzne: - utrzymywanie ładu i porządku pomiędzy grupami społecznymi... - nadzór nad działalnością instytucji, koordynowanie ich działań...

Typy wzorców współczesnych ojców Plan: 1.Wprowadzenie. a)definicja słowa ojciec b)być dobrym ojcem-problem współczesnych mężczyzn c)usprawiedliwienie swojej postawy 2.Argumentacja. a)wezwanie wszystkich ojców do chęci stworzenia prawdziwego domu dla swoich dzieci b) typy wzorców współczesnych ojców -ojciec zabawowy -ojciec kumpel gorliwiec -ojciec ofiarny i pantoflarz...