Opis stanowiska głównej księgowejGłówna Księgowa Przełożony: Kierownik ekonomiczny i finansowy Podwładni: brak Zastępstwo: Księgowa plac Cel stanowiska: Celem Głównej księgowej jest prowadzenie wymaganych prawem dokumentów księgowych oraz obsługa operacji finansowych Zadania codzienne i powtarzalne:  Księgowanie bieżących operacji finansowych  Kontola formalno-rachunkowa operacji finansowych  Prowadzenie ewidencji księgowej  Prowadzenie kasy  Obsługa wewnętrznych funduszy firmy  Rozliczenia z ZUS i Urzędem Podatkowym  Współpraca z księgową płac w zakresie rozliczenia wynagrodzeń  Rozliczenia dewizowe  Korespondencja księgowa z obcymi jednostkami  Okresowa analiza kont Zadania sporadyczne:  Spisy z natury, weryfikacja różnic remanentowych  Ewidencja majątku trwałego Uprawnienia:  Księgowa ma prawo podpisywać faktury do sumy 10 000 PLZ Dokumenty wpływające:  Faktury do księgowania  Rachunki uproszczone  Wyciągi bankowe  Rozliczenia zaliczki  Uzgodnienia sald  Przelewy  Rozliczenia delegacji  Inne rozliczenia wewnętrzne Dokumenty wychodzące:  Dokumenty podatkowe (ZUS i podatki)  Sprawozdania i raporty okresowe  Przelewy bankowe  Asygnaty kasowe Współpraca z innymi stanowiskami:  Sekretariat w zakresie przekazywania dokumentów  Kontroler finansowy w zakresie regulowania zobowiązań, rozliczenia kosztów.  Dyrektor administracji w zakresie raportowania. Kryteria oceny:  porządek i ład w dokumentacji księgowej  zgodność działań z prawem  efektywność pracy Wymogi co do obsady:  Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe  Zdolności analityczne  Skrupulatność, dokładność  Znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym  Umiejętność pracy w stresie  Potrzeba nieustannego rozwoju  Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości,

Opis stanowiska głównej księgowej

Materiały

Mesjanizm ks. Piotra - Dziady Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją małość i małe znaczenie, okazuje to wszystko i dlatego to on, a nie Konrad dostępuje zaszczytu otrzymania wizji; Cały obraz wizji zaczyna się pokornym pokazaniem swojej uniżon...

Twórcy literatury włoskiej w renesansie (Wybitni twórcy literatury włoskiej doby renesansu.) Dante Aligieri (1265 - 1321) - prekursor renesansu europejskiego. Pochodził z Florencji. Stworzył \"Boską Komedię\" ( utwór napisany \"lingua vulgaris\" czyli językiem narodowym włoskim ) oraz cykl \"Sonetów do Beatrycze\". Tytuł pierwszego utworu początkowo brzmiał \"Komedia\". Dopiero pot...

"Świętoszek" jako komedia klasyczna Temat: \"Świętoszek\" Moliera jako komedia klasyczna. Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całej prawdy o człowieku, o istocie, motywacjach i skutkach postępowania. Zgodnie z regułą \"prawda - piękno - dobro\" powstał program Mol...

Metody finansowania Elementarne metody finansowania Procesy gospodarcze w przedsiębiorstwie są, z reguły, finansowane przy jednoczesnym użyciu kombinacji różnych metod. Kombinacje te, w zależności od rodzaju, dają różne jakościowo, odmienne efekty. Wyróżniamy następujące sposoby finansowania: • Samofinansowanie • Samospłatę • Kredytowan...

Wzorce osobowe rycerzy Niezłomni rycerze Każda epoka kształtuje oraz propaguje wzorce osobowe. Z tymi określonymi typami zachowań wiąże się bezpośrednio literatura parenetyczna, która ma za zadanie wskazywać oraz szerzyć wzorce osobowe typowe dla ludzi sprawujących jakąś funkcję społeczną. W średniowieczu za taki typ literatury można uważać epikę rycersk...

Kierunki XX-lecia międzywojennego KIERUNKI W LITERATURZE Największe zmiany zaszły w poezji i prozie. Na kształt miały wpływ tendencje psychologiczne. Sztuka wymagała aby zobaczyć świat inaczej, subiektywnie, zgodnie z własnym indywidualnym odczuciem. Sztuka XX lecia była sztuką rewolucyjną. Sztuką jest wszystko co wyraża uczucie lub widzenie indywidualne świata, nie ma ust...

"Moralność Pani Dulskiej" jako tragifarsa kołtuńska Sztuka Zapolskiej nosi podtytuł \"tragifarsa kołtuńska\". Uzasadnieniem jest treść utworu, która przedstawia nam typowe kołtuny, a więc ludzi obłudnych, zakłamanych, zacofanych, intelektualnie ograniczonych, pełnych sprzeczności, żyjących według schematów. Określenie to, oznacza kogoś będącego personifikacją negatywnych cech drobnomieszczaństwa....

Nurt troski patriotycznej Nurt troski patriotycznej w twórczości poetów i pisarzy staropolskich. Na przelomie XIV i XV wieku w krajach zachodnioeuropejskich zaczely pojawiac sie podwaliny nowej epoki - Odrodzenia . Podstawowe zalozenia tej epoki takie jak : umilowanie Ojczyzny i jej przyrody , czy kult wiedzy i nauki dotarly do Polski z duzym opoznieniem . Spowodowane...