Opis stanowiska głównej księgowejGłówna Księgowa Przełożony: Kierownik ekonomiczny i finansowy Podwładni: brak Zastępstwo: Księgowa plac Cel stanowiska: Celem Głównej księgowej jest prowadzenie wymaganych prawem dokumentów księgowych oraz obsługa operacji finansowych Zadania codzienne i powtarzalne:  Księgowanie bieżących operacji finansowych  Kontola formalno-rachunkowa operacji finansowych  Prowadzenie ewidencji księgowej  Prowadzenie kasy  Obsługa wewnętrznych funduszy firmy  Rozliczenia z ZUS i Urzędem Podatkowym  Współpraca z księgową płac w zakresie rozliczenia wynagrodzeń  Rozliczenia dewizowe  Korespondencja księgowa z obcymi jednostkami  Okresowa analiza kont Zadania sporadyczne:  Spisy z natury, weryfikacja różnic remanentowych  Ewidencja majątku trwałego Uprawnienia:  Księgowa ma prawo podpisywać faktury do sumy 10 000 PLZ Dokumenty wpływające:  Faktury do księgowania  Rachunki uproszczone  Wyciągi bankowe  Rozliczenia zaliczki  Uzgodnienia sald  Przelewy  Rozliczenia delegacji  Inne rozliczenia wewnętrzne Dokumenty wychodzące:  Dokumenty podatkowe (ZUS i podatki)  Sprawozdania i raporty okresowe  Przelewy bankowe  Asygnaty kasowe Współpraca z innymi stanowiskami:  Sekretariat w zakresie przekazywania dokumentów  Kontroler finansowy w zakresie regulowania zobowiązań, rozliczenia kosztów.  Dyrektor administracji w zakresie raportowania. Kryteria oceny:  porządek i ład w dokumentacji księgowej  zgodność działań z prawem  efektywność pracy Wymogi co do obsady:  Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe  Zdolności analityczne  Skrupulatność, dokładność  Znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym  Umiejętność pracy w stresie  Potrzeba nieustannego rozwoju  Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości,

Opis stanowiska głównej księgowej

Materiały

Średniowieczny uniwersalizm - wyjaśnienie Średniowieczny uniwersalizm oparty był na dominacji religii chrześcijańskiej w całej niemal Europie. Ze względu na to, iż wszystko w życiu podporządkowane było religii, światopogląd chrześcijański rządził myśleniem, odczuciami, postępowaniem i twórczością wszystkich ludzi średniowiecza. Dlatego też wszystkie występujące znaki były czytelne d...

Rodzaje zasobów bankowych Zasoby bankowe A) Kryterium podmiotowe (podział zasobów bankowych na wkłady pochodzące z gospodarstw, od ludności) 1.) Gromadzenie środków przedsiębiorstw uspołecznionych - różnice między otrzymaniem dochodów a dokonywaniem wydatków. Wkłady przedsiębiorstw powstają w wyniku następujących procesów gospodarczych: - powstanie rezerw transakcyj...

Obraz wsi w utworach polskich pisarzy Obraz wsi w utworach pisarzy polskich doby odrodzenia. Wieś zajmuje ważne miejsce wśród renesansowych tematów. Wydaje się, że właśnie w tej epoce tworzy się popularny w Polsce mit sielskiej, spokojnej wsi, szczęśliwego dworku, mit podjęty później przez Mickiewicza w „panu Tadeuszu” itd. Nie jest to jednak jednolite oblicze wsi. ...

Dramat polskiego emigranta Romantyzm jest to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku oraz pierwszej połowy XIX wieku. Powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W Anglii towarzyszył ruchowi czartystów, w Rosji powstaniu dekabrystów, a w Polsce powstaniu listopadowemu...

Wpływ wojny na człowieka - utwory Ujemny wpływ wojny na psychikę człowieka: -> \"Rozmowy z katem\" - K. Moczarskiego. Hitleryzm i wojna zupełnie wypaczyły osobowość Jurgena Stroopa. Gdyby nie historia, byłby pewnie spokojnym, tępawym mieszczuchem w dalekich Niemczech. Szkoła, system, wojna wykorzeniły zeń wszelką wartość, nauczyły go mordować, wykorzystały i spotęgowały jego sy...

Wszystkie metody zarządzania METODY ZARZĄDZANIA. Metoda zarządzania – wskazują lub umożliwiają osiągnięcie pożądanego celu ( wyniku ) . Zapewnia ona wewnętrzną , czasową i logiczną regulację przebiegu pracy . Metoda zarządzania powinna być konstruowana zgodnie z praktyką , a techniki zarządzania są instrumentami do rozwiozywania konkretnych problemów zarządzani...

Biznes plan - pojęcie BIZNES PLAN (BP). 1.Istota BP. Biznes plan – jest terminem, który wraz z reformami i prywatyzacją gospodarki Polski został szeroko zaakceptowany zamiast PLAN DZIAŁANIA przedsiębiorstwa, BP – jest koncepcją działania dla przedsiębiorstwa opartą o realistyczną ocenę: -dotychczasowych wyników przedsiębiorstwa; -potencjału przedsię...

"Statek pijany" Artur Rimbaud Artur Rimbaud “Statek pijany” Utwór zawiera elementy impresjonistyczne i symboliczne. Podmiotem lirycznym jest łódź. Może to być artysta utożsamiony ze statkiem. Początkowo dryfuje bez celu, unoszony bezwolnie, zagubiony w bezmiarze wód. Zachwyca się krajobrazami. Napawa się swobodą i pełną wolnością. Niezależność. Przeżywanie ...