Odkrycia naukowe i wynalazki barokuOdkrycia naukowe i wynalazki techniczne: • 1604 – Johannes Kepler – teoria okularów i projekcji odwróconego obrazu na siatkówce; • 1609 – Galileusz – prawo swobodnego spadania ciał; • 1611-13 – w okolicach Kielc zbudowano pierwszy wielki piec hutniczy; • 1612 – Galileusz naucza o obrocie Słońca wokół osi; • 1616 – Galileusz – teoria przypływu i odpływu; • 1618 – III prawo ruchu planet – Kepler; • 1622 – Holender Cornelius Drebbel spędza 2 godziny w Tamizie w zbudowanej przez siebie łodzi podwodnej; • 1633 – Galileusz wypiera się przed sądem inkwizycji w Rzymie heliocentrycznej budowy świata; • 1637 – Rene Descartes rozwija geometrię analityczną – liczby rzeczywiste i urojone; • 1638 – Galileusz – prawo wahadła, teoria sprężystości i wytrzymałości materiału; • 1643 – Vincenzo Viviani wyjaśnia naukowo dlaczego pompy ssące nie mogą podnieść wody wyżej niż na 32 stopy; • 1644 – Torricielli – barometr rtęciowy; • 1650 – Grimmaldi – zjawisko załamywania światła i interferencji; • 1665 – Karol II (król Anglii) buduje obserwatorium w Greenwich; • 1669 – Izaak Newton udowadnia prawa grawitacji; • 1671 – Izaak Newton – rachunek różniczkowy; • 1674 – Denis Pappin wynajduje zawór bezpieczeństwa do swojego, pracującego pod ciśnieniem szybkowaru; • 1676 – Gottfried Wilhelm Leibnitz – zasady rachunku różniczkowego, a w 1686 - całkowego; • 1678 – zasada sprężystości by Robert Hook™; • 1687 – III zasada dynamiki by Izaak Newton (patrz fizyka II); • 1690 – polaryzacja światła – Chrystiaan Huygens; • 1711 – po 21 latach zastoju umysłowego Thomas Newcomen zbudował pierwszą maszynę parową zdatną do wykorzystania praktycznego; • 1714 – Gabriel Fahrenheit – pierwszy termometr rtęciowy; • 1748 – Benjamin Franklin wynalazł piorunochron.

Odkrycia naukowe i wynalazki baroku

Materiały

Analiza "Nic dwa razy" Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy Powszechnie znany wiersz W. Szymborskiej z tomu Wołanie do Ye¬ti z 1957 r. (popularny również w formie piosenki w dwu wersjach mu¬zycznych – A. Mundkowskiego z repertuaru Ł. Prus oraz M. Jackowskiego w wykonaniu Kory) w prosty sposób komentuje oczywistą prawdę, że człowiek podlega biologicznemu prawu przemijani...

Lumpenproletariat - definicja Lumpenproletariat a marginalność społeczna Lumpenproletariat – najniższa zdeklasowana warstwa społeczeństwa kapitalistycznego, składająca się z ludzi żyjących w nędzy, bez zawodu, bezrobotnych lub pracujących jedynie dorywczo, często zdemoralizowanych i wykolejonych. Wg Marksa lumpenproletariat ze względu na swoją niestabilność i podatno...

Tragiczny obraz ludzkiego losu w "Antygonie", "Odprawie posłów greckich" i "Makbecie" W państwie Kreona panował terror kierowany przez absolutnego władcę. Tragedia społeczeństwa polegała na niemożliwości przeciwstawienia się władcy bez tragicznych konsekwencji - sądu skazującego wszystkich nieomal na śmierć. Także przedstawiciele ludu - rada starszych - nie mieli odwagi przeciwstawić się, będąc posłusznymi marionetkami. I w takic...

Poemat heroikomiczny Ignacego Krasickiego Poemat heroikomiczny – parodystyczny, komiczny odpowiednik eposu rycerskiego, wykorzystujący podniosły styl narracji do opowiedzenia błahej historii. Komiczny efekt polega na ośmieszeniu przedmiotu opowiadania, skutecznie opierającego się wysiłkom uwznioślenia i heroizacji, wykpiwaniu podniosłego stylu eposu przez ukazanie jego konwencjon...

Cechy architektury renesansowej, barokowej i klasycystycznej Styl renesansowy - Kaplica Zygmuntowska, Wawel (dziedziniec arkadowy), poznański ratusz. Prostota, harmonia, spokój i umiar. Obowiązywała bryła o doskonałych proporcjach oraz pięknej ornamentyce. W przeciwieństwie do gotyku, wprowadzono linie horyzontalne, a spadziste dachy ozdobiono attykami (ozdobnymi ściankami). Zasadnicze cechy: arkadowe ...

Cechy i światopogląd romantyzmu 1. Cechy romantyzmu, światopogląd, epoka. Genezę terminu \"romantyzm\" (ang. romanticism, fr. romantisme, niem. Romantik ) J.Kleiner wyprowadza z łacińskiego słowa \"romanus\". W średniowieczu wyrażenie \"lingua romana\" oznaczało języki nierzymskie. W przeciwieństwie do łaciny zwano romańskim język ludowy, który powstał z pomieszania łaci...

Cele i organizacja działalności Banku Światowego Cele i organizacja działalności Banku Światowego Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju został utworzony na konferencji w Breton Woods w 1944r. a swoją działalność rozpoczął w 1946r. Cele działalności Banku Światowego: a. odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich b. popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych na t...

Antyk i Biblia jako korzenie kultury europejskiej Istnieje wiele narodów które posiadają własne tradycje, własną historię i język, ale które wywodzą się z różnych źródeł kultury. Narody europejskie mają swoje źródło w kulturze antycznej, a także w kulturze chrześcijańskiej, a w szczególności w Biblii. Biblia pisana była na przestrzeni wielu wieków przez różnych autorów. Jest dla Żydów i chrz...