Ocena rzeczywistości politycznej w "Na plebani w Wyszkowie"Ocena polskiej rzeczywistości politycznej w opowiadaniu “Na plebanni w wyszkowie". W opowidaniu tym przedstawione są poglądy Żeromskiego dotyczące polityki prowadzonej przez rząd polski" z ramienia Rosyjskiej Republiki Rad w skład którego wchodzili : dr. Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński i Feliks Kohn (wcześniej przebywali na plebanni w Wyszkowie), oraz wydarzeń z 1920 i 1921 roku, a dokładniej działalności Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski : • zastanawia się skąd biorą pieniądze na luksusy: “ Głosząc zasady prawa opartego jedynie na pracy, sami stoją na poziomie wszystkich zwyczajnych władców, którzy swoje stanowisko odziedziczyli lub posiedli na mocy takiej lub owej intrygii “ • “zemsta cierpiących wpycha im znowu w ręce berło tyranni" • “W pierwszym dniu wolności, kiedyśmy po tak strasznej długiej niewoli ledwie głowy podnieśli, całą Moskwę na nas zwalili" • winni są zniszczenia kraju, a przedewszystkim dóbr kultury i tradycjii polskiej • spowodowane było to: “ Polska była w lenistwie ducha, oplątana przez wszelkie gałgaństwo, paskarstwo, łapownictwo kosztem ogółu, przez jałowy biurokratyzm, dążenie do kariery i nieodpowiedzialnej władzy" • w Polsce toczyła się walka o władzę - nie dochodzili do niej najzdolniejsil lecz przedstawiciele konkretnych partii • duży procęt ludności bezrolnej, bez szansy na konkretny zarobek - “Emigracja sezonowa załamała się przez powojenny stan rzeczy, a przemysł fabryczny nie istnieje" “Stał między nami i tym wojskiem z zewnątrz przychodzącym wielomilionowy bezrolny i bezdomny lud i miał między ojczyzną i przychodniami wybierać. O, Polacy! Niech wasze ręce składają się do modlitwy albowiem ci bezrolni i bezdomni Polskę wybrali" Mimo że Polska odniosła zwycięstwo należy dokonć wszelkich starań żeby nie stała się państwem “panów i szlachty" . By zwycieństwo “stało się tryumfem warstwy bogaczów, panów, posiedzicieli, a klęską ludzi ubogich i pognębieniem szybkości postępu świata." Po walce czeka kraj jeszce ogrom pracy. “Stracone Mazury, stracona Warmia, Pomerania, Śląsk Cieszyński! Na Pomorzu stoją puste szkoły, znakomicie pobudowane przez Niemców, a niema w nich nauczyciela, który by dziecią kaszubskim w języku polskim nauki udzielał. I odwraca się od nas Kaszuba. Nie jesteśmy w stanie wybudować trzydziestu kilometrów koleji z Kościerzyny do Wejherowa dla zdobycia własnego dostępu do morza, gdy nędzny gdańsk zdradza nas, napada i znieważa. Wewnątrz kraju gdzie tylko spojrzeć, wszystko popsute, obniżone, wynędzniał. Tyfus, czerwonka, wszy brud, niechlujstwo, brutalstwo, kradzież, przetpotopoweobyczaje, prapiastowskie zabobony, zniszczone drogi, popalone mosty, na stacjach kolejowych jak w chlewach, w wozach dla ludzi bestialskie walki o miejsce stojące. W dobie gdy młode rycerstwo polskie szło po nocy w bój z Warszawy, w Warszawie paskasz najspokojniej podnosił cenę chleba..."

Ocena rzeczywistości politycznej w "Na plebani w Wyszkowie"

Materiały

Propozycje reform dla Sejmu Czteroletniego Reforma edukacji, bo historia dalsza zależy od aktualnego systemu edukacji społeczeństwa Dziedziczność tronu bo wpływy zewnętrzne Ograniczenie władzy magnaterii, bo to oni doprowadzili Polskę na skraj upadku Wolność chłopu bo to też człowiek, a wyżywi się, bo pan będzie musiał z nim zawierać umowy o dzierżawę gruntów

"Makbet" - geneza utworu Geneza utworu Czas powstanie Makbeta można ustalić w pewnym przybliżeniu. Brakuje źródeł, które pozwoliłyby precyzyjnie określić, jak długo Szekspir pracował nad ta tragedią. Historycy literatury nie znają też ciągle wielu innych faktów dotyczących osoby i twórczości słynnego dramaturga epoki elżbietańskiej. Na podstawie zapisanych w utwor...

Dekadentyzm - Młoda Polska Dekadentyzm Sytuacja artysty młodopolskiego była dobrym gruntem, na którym przyjęła się filozofia Schopenhauera. Zaowocowała postawą dekadencką wśród twórców. Głosiła ona negację czynnej postawy twórczej, zakładała bankructwo ideowe i chylenie się cywilizacji ku katastrofie, wobec czego wszelkie działanie jest bezsensowne. Słowem nihilizm, br...

Odniesienia do Biblii w literaturze nowożytnej Przykłady różnorodnych odniesień do Bibli w literaqturze nowożytnej. Średniowiecze -\"Bogurodzica\" -\'\'Kazanie Świętokrzyskie\'\' -\'\'Kazanie Gnieźnieńskie\'\' -polskie przekłady psalmów: a) \'\'Psałterz floriański\" (XIVw.) b) \'\'Psałterz puławski\" (XVw.) -tłumaczenia Pism Świętych w języku polskim: \"Biblia Szaroszpatacka\" (...

Panorama życia ludzi na wsi w "Chłopach" “Chłopi” jako epopeja wsi Powieść ta jest panoramą życia ludzi wsi: obrzędy, prace, utwór o życiu wsi. Syntezę zapewnia: znajomość środowiska umiejętność syntetycznego ujęcia problemów wsi obiektywizm pisania prezencji zagadnień realizm trójwymiarowa obserwacja - jednoczesność scen - ich symultaniczność ...

Krótka interpretacja "Koniec wieku XIX" “Koniec wieku XIX” Podmiot liryczny jest zbiorowy. Propozycja nadaniu sensu życia. Odpowiedzi są niechętne, negatywne. Nic nie nadaje się do realizacji. Wszystko już było, nic go nie interesuje. Człowiek końca wieku ma brak woli działania i życia. Jest zgubiony w świecie, bezradny. Bez celu życia, bierny i apetyczny. Zwieszenie gł...

Sprzedaż osobista - wyjaśnienie Sprzedaż osobista Sprzedaż osobista jest najstarszą formą aktywizacji sprzedaży. W zawieranych przez przedsiębiorstwo transakcjach handlowych zawsze obok nabywcy występuje sprzedawca (w szerokim tego słowa znaczeniu). Tak jak opakowanie jest wizytówką produktu, tak sprzedawca jest wizytówką firmy, którą reprezentuje. Sprzedaż osobista jest, wię...

Kompozycja i realizm "Procesu" Kafki “PROCES” F. KAFKA Kompozycja powieści chronologiczna fabuła układ zdarzeń przejrzysty, skoncentrowany wokół głównego wątku procesu akcja zmierza ku katastrofie, którą jest śmierć bohatera jasny układ wydarzeń, pewna schematyczność bohaterów, pozorna logika świata przedstawionego, który ujawnia swą absurdalnoś...