Ocena rzeczywistości politycznej w "Na plebani w Wyszkowie"Ocena polskiej rzeczywistości politycznej w opowiadaniu “Na plebanni w wyszkowie". W opowidaniu tym przedstawione są poglądy Żeromskiego dotyczące polityki prowadzonej przez rząd polski" z ramienia Rosyjskiej Republiki Rad w skład którego wchodzili : dr. Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński i Feliks Kohn (wcześniej przebywali na plebanni w Wyszkowie), oraz wydarzeń z 1920 i 1921 roku, a dokładniej działalności Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski : • zastanawia się skąd biorą pieniądze na luksusy: “ Głosząc zasady prawa opartego jedynie na pracy, sami stoją na poziomie wszystkich zwyczajnych władców, którzy swoje stanowisko odziedziczyli lub posiedli na mocy takiej lub owej intrygii “ • “zemsta cierpiących wpycha im znowu w ręce berło tyranni" • “W pierwszym dniu wolności, kiedyśmy po tak strasznej długiej niewoli ledwie głowy podnieśli, całą Moskwę na nas zwalili" • winni są zniszczenia kraju, a przedewszystkim dóbr kultury i tradycjii polskiej • spowodowane było to: “ Polska była w lenistwie ducha, oplątana przez wszelkie gałgaństwo, paskarstwo, łapownictwo kosztem ogółu, przez jałowy biurokratyzm, dążenie do kariery i nieodpowiedzialnej władzy" • w Polsce toczyła się walka o władzę - nie dochodzili do niej najzdolniejsil lecz przedstawiciele konkretnych partii • duży procęt ludności bezrolnej, bez szansy na konkretny zarobek - “Emigracja sezonowa załamała się przez powojenny stan rzeczy, a przemysł fabryczny nie istnieje" “Stał między nami i tym wojskiem z zewnątrz przychodzącym wielomilionowy bezrolny i bezdomny lud i miał między ojczyzną i przychodniami wybierać. O, Polacy! Niech wasze ręce składają się do modlitwy albowiem ci bezrolni i bezdomni Polskę wybrali" Mimo że Polska odniosła zwycięstwo należy dokonć wszelkich starań żeby nie stała się państwem “panów i szlachty" . By zwycieństwo “stało się tryumfem warstwy bogaczów, panów, posiedzicieli, a klęską ludzi ubogich i pognębieniem szybkości postępu świata." Po walce czeka kraj jeszce ogrom pracy. “Stracone Mazury, stracona Warmia, Pomerania, Śląsk Cieszyński! Na Pomorzu stoją puste szkoły, znakomicie pobudowane przez Niemców, a niema w nich nauczyciela, który by dziecią kaszubskim w języku polskim nauki udzielał. I odwraca się od nas Kaszuba. Nie jesteśmy w stanie wybudować trzydziestu kilometrów koleji z Kościerzyny do Wejherowa dla zdobycia własnego dostępu do morza, gdy nędzny gdańsk zdradza nas, napada i znieważa. Wewnątrz kraju gdzie tylko spojrzeć, wszystko popsute, obniżone, wynędzniał. Tyfus, czerwonka, wszy brud, niechlujstwo, brutalstwo, kradzież, przetpotopoweobyczaje, prapiastowskie zabobony, zniszczone drogi, popalone mosty, na stacjach kolejowych jak w chlewach, w wozach dla ludzi bestialskie walki o miejsce stojące. W dobie gdy młode rycerstwo polskie szło po nocy w bój z Warszawy, w Warszawie paskasz najspokojniej podnosił cenę chleba..."

Ocena rzeczywistości politycznej w "Na plebani w Wyszkowie"

Materiały

"Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie..." Cypriana Norwida Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie... To kolejny wiersz Cypriana Norwida poświęcony wybitnym lu¬dziom minionych epok, jednak znowu – jak w przypadku generała Bema – ich przypomnienie jest tylko punktem wyjścia do refleksji ogólnej. Wymowę tego utworu nietrudno skojarzyć z sytuacją same¬go autora – nie do końca akc...

Rodzina w "Rozmowach z katem" „Rozmowy z katem\" - środowisko rodzinne studium osobowości, forma wywiadu-rzeki, wiadomości zbiera w więzieniu, celi śmierci, po amnestii wszystkie dane weryfikuje i na tej podstawie pisze powieść księstwo - miniaturowe odbicie państwa prawie wszyscy wszystkich znali, przynajmniej tych najważniejszych, „wszyscy na oczach wszyst...

Proces zarządzania marketingowego Proces zarządzania marketingowego 1. Identyfikacja misji przedsiębiorstwa. 2. Analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa:  pozycja rynkowa;  silne i słabe strony;  szanse i zagrożenia. 3. Planowanie marketingu:  cele kierunkowe;  ogólne cele;  strategia marketingowa;  plany o...

Analiza "Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz Wiersz z tomu Studium przedmiotu (1961) ukazuje w demitologizującej relacji pojedynek Apollina z Marsjaszem, czy raczej jego właściwy etap. Przedstawiciel sztuki doskonałej, bóg słońca – Apollo – zwyciężywszy w rywalizacji z Marsjaszem, frygijskim sylenem, autorem wielu hymnów na cześć bogów, skazał go na potw...

Literatura parenetyczna w epoce renesansu W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostawała modna. Nowa optymistyczna epoka propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie są to już średniowieczne posągi rycerza, władcy i świętego. Wzorce parenetyczne renesansu to: - Wzorowy ziemianin, przedstawiany głównie u Reja, choć także w \"Pieśni świętojańskiej o Sobó...

Opis Soplicowa i Korczynu „Jam jest dwór polski” – Korczyn i Soplicowo Dworek szlachecki – stał się w literaturze polskiej symbolem. Znakiem Polski. W małym majątku możemy obejrzeć odbicie całego kraju. O takiej posiadłości swobodnie możemy powiedzieć: „Oto miniatura kraju”. Do tej pory w literaturze spotkałam się z dwoma modelami ...

Ballady Goethego i Schillera Piękno ballad Goethego i Schillera (analiza wybranych tekstów: \"Król elfów\", \"Rybak\", \"Śpiewak\", \"Rękawiczka\"). \"Król elfów\" - \"Król olch\" - motyw króla olch Goethe zaczerpnął z Herdena, który z kolei wziął go z duńskiego. Podobieństwo brzmienia wyrazów \"olcha\" i \"elf\" w tym języku, doprowadziły do pomyłki. Syn z ojcem jadą n...

Wizja przyszłości narodu w "Panu Tadeuszu" Wizja przyszłości narodu Pan Tadeusz nie tylko przeszłość ocalał od zapomnienia, ale ustanawiał\' continuum między czasem przeszłym a teraźniejszością. Pokazywał władczą siłę tradycji, która nie daje rozerwać życia narodu na zmurszałą świetność i nędzną teraźniejszość Jednocześnie kształt tradycji formował tak, by pokazać w niej zaczyn nowy...