Ocena rzeczywistości politycznej w "Na plebani w Wyszkowie"Ocena polskiej rzeczywistości politycznej w opowiadaniu “Na plebanni w wyszkowie". W opowidaniu tym przedstawione są poglądy Żeromskiego dotyczące polityki prowadzonej przez rząd polski" z ramienia Rosyjskiej Republiki Rad w skład którego wchodzili : dr. Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński i Feliks Kohn (wcześniej przebywali na plebanni w Wyszkowie), oraz wydarzeń z 1920 i 1921 roku, a dokładniej działalności Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski : • zastanawia się skąd biorą pieniądze na luksusy: “ Głosząc zasady prawa opartego jedynie na pracy, sami stoją na poziomie wszystkich zwyczajnych władców, którzy swoje stanowisko odziedziczyli lub posiedli na mocy takiej lub owej intrygii “ • “zemsta cierpiących wpycha im znowu w ręce berło tyranni" • “W pierwszym dniu wolności, kiedyśmy po tak strasznej długiej niewoli ledwie głowy podnieśli, całą Moskwę na nas zwalili" • winni są zniszczenia kraju, a przedewszystkim dóbr kultury i tradycjii polskiej • spowodowane było to: “ Polska była w lenistwie ducha, oplątana przez wszelkie gałgaństwo, paskarstwo, łapownictwo kosztem ogółu, przez jałowy biurokratyzm, dążenie do kariery i nieodpowiedzialnej władzy" • w Polsce toczyła się walka o władzę - nie dochodzili do niej najzdolniejsil lecz przedstawiciele konkretnych partii • duży procęt ludności bezrolnej, bez szansy na konkretny zarobek - “Emigracja sezonowa załamała się przez powojenny stan rzeczy, a przemysł fabryczny nie istnieje" “Stał między nami i tym wojskiem z zewnątrz przychodzącym wielomilionowy bezrolny i bezdomny lud i miał między ojczyzną i przychodniami wybierać. O, Polacy! Niech wasze ręce składają się do modlitwy albowiem ci bezrolni i bezdomni Polskę wybrali" Mimo że Polska odniosła zwycięstwo należy dokonć wszelkich starań żeby nie stała się państwem “panów i szlachty" . By zwycieństwo “stało się tryumfem warstwy bogaczów, panów, posiedzicieli, a klęską ludzi ubogich i pognębieniem szybkości postępu świata." Po walce czeka kraj jeszce ogrom pracy. “Stracone Mazury, stracona Warmia, Pomerania, Śląsk Cieszyński! Na Pomorzu stoją puste szkoły, znakomicie pobudowane przez Niemców, a niema w nich nauczyciela, który by dziecią kaszubskim w języku polskim nauki udzielał. I odwraca się od nas Kaszuba. Nie jesteśmy w stanie wybudować trzydziestu kilometrów koleji z Kościerzyny do Wejherowa dla zdobycia własnego dostępu do morza, gdy nędzny gdańsk zdradza nas, napada i znieważa. Wewnątrz kraju gdzie tylko spojrzeć, wszystko popsute, obniżone, wynędzniał. Tyfus, czerwonka, wszy brud, niechlujstwo, brutalstwo, kradzież, przetpotopoweobyczaje, prapiastowskie zabobony, zniszczone drogi, popalone mosty, na stacjach kolejowych jak w chlewach, w wozach dla ludzi bestialskie walki o miejsce stojące. W dobie gdy młode rycerstwo polskie szło po nocy w bój z Warszawy, w Warszawie paskasz najspokojniej podnosił cenę chleba..."

Ocena rzeczywistości politycznej w "Na plebani w Wyszkowie"

Materiały

"Operetka" - kompozycja dramatu KOMPOZYCJA \"Operetki\" Witolda Gombrowicza: \"Operetka\" odbiega w swojej konwencji zarówno od dramaturgii klasycznej jak i romantycznej. Jest to dramat groteskowy, który należałoby umieścić w nurcie teatru absurdu, który tworzą dzieła takich twórców jak Beckett, Ionesco, czy polscy Mrożek lub Różewicz. Witold Gombrowicz połączył w swoim utw...

Obraz życia chłopów i ziemiaństwa w rozdziale "Nawłoć" w "Przedwiośniu" Obraz życia ziemiaństwa i chłopów w rozdziale “Nawłoć\" - miejsce w strukturze powieści, przyczyny anachronizmów. Cezary dostaje się do Nawłoci poprzez Hipolita Wielosławskiego. Jest to obraz dawnego, stabilnego świata, jednak Cezary widzi go przez pryzmat wspomnień i doświadczeń. Wyobrarza sobie, jak by wyglądała ta rzeczywistość gdyby w...

Autor i postacie w "Kamieniach na szaniec" Kamienie na szaniec Autor Aleksander Kamiński - urodził się 28 stycznia 1903 roku. Wychowawca społecz-nik, pracownik nauki, pisarz, działacz harcerski od 1922 roku. Od pierwszych dni okupacji związany z konspiracją, jeden ze współorganizatorów Szarych szeregów, twórca i komendant Organizacji Małego Sabotażu ,,Wawer”. W latach 1940 - ...

Znaczenie promocji dla przedsiębiorstw Znaczenie promocji dla przedsiębiorstw jest uzależnione od wielu różnych czynników. Do najważniejszych należą: • Zamierzenia przedsiębiorstwa w stosunku do danego rynku • Konkurencja na rynku • Charakter rynku • Rodzaj i jakość sprzedawanych towarów • Stopień zróżnicowania produktu • Stosunek nabywców ...

Miłość Tristana i Izoldy Miłość bez granic Miłość Tristana i Izoldy – chociaż niezależna od ich woli (czarodziejski napój) – była wielka i wieczna. Na drodze do szczęścia kochanków stało wiele znaczących przeszkód, jednak nie przekreśliły one uczucia. Tristan był zawsze gotowy służyć Izoldzie, ona zaś, zgodnie z obietnicą, w każdej sytuacji spieszyła d...

Majątek trwały- wyjaśnienie ŚRODKI TRWAŁE (MAJATEK TRWAŁY). W ruchu okrężnym środki produkcji zachowują się niejednakowo — część z nich całkowicie się zużywa i przenosi swoją wartość na wyrób gotowy, część zaś zużywa się stopniowo, utrzymując w wielu cyklach produkcyjnych swoją postać rzeczową. Jest to podstawa do wyróżniania środków trwałych i obrotowych. Na s...

Tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku. Najdawniejsze tradycje literackie sięgają czasów Arystotelesa, który znormalizował literaturę i przeprowadził jej teoretyczną analizę. Klasyczne normy Arystotelesa, z zasadą mimesis na czele, funkcjonują aż do XVIII wieku, czyli okresu neokl...

Komisja edukacji narodowej - wyjaśnienie 4.2.3 KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ Powołana w 1773 r. przez sejm na wniosek króla. Była pierwszym ministerstwem oświaty w Europie. Podstawowe zadania określało hasło: „Stworzyć naród przez wychowanie publiczne”. Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju. Po raz pierwszy zezwolono na naukę dziewcząt w szkołac...