Obraz społeczeństwa polskiego w "Przedwiośniu"Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami Polaków w niepodległej ojczyźnie. Cezary Baryka to 20 - letni młodzieniec , który próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji. Jest człowiekiem z zewnątrz , który na polskie problemy nie patrzy przez pryzmat niepodległościowych zmagań i tęsknot. Jego ojciec , przed śmiercią , w czasie podróży do kraju opowiadał mu o tym , że w Polsce są ludzie równi i szczęśliwi. Dzięki wynalazkowi ich krewnego , inżyniera Baryki , zaczęto tam budować domy ze szkła : jasne , piękne i czyste , które zima są ogrzewane przepływem ciepłej wody , a latem chłodzone przepływem zimnej wody. Cezary nie bardzo wierzył w wymyśloną opowieść ojca , jednakże był ciekawy ojczyzny swoich rodziców. Po przyjeździe do Polski Cezary zgodnie z wolą ojca udał się do znajomego rodziców , Szymona Gajowca , który sprawował wysoki urząd w Ministerstwie Finansów , a więc był przedstawicielem władzy. Prowadził z Cezarym długie rozmowy na aktualne tematy , przekonując o słuszności poczynań rządu. Gajowiec był człowiekiem samotnym , uczciwym i zapracowanym. W swojej książce przedstawił utopijną wizję Polski , w której rozwiązane zostaną nawet najtrudniejsze problemy : nędzy , oświaty , mniejszości narodowych i ziemi dla chłopów. Wiedział jakiego kraju pragnie , ale nie potrafił określić w jaki sposób i kiedy można to osiągnąć. Tak więc władza przedstawiona w osobie Gajowca miała dobre chęci , ale była zaprzątnięta nierealnymi mrzonkami , słaba , ugodowa i za mało radykalna. Kiedy wybuchła wojna z Rosją , Cezary przerwał studia medyczne i przystąpił do walki. Poznał wtedy współtowarzyszy , żołnierzy armii polskiej , którzy byli ludźmi odważnymi i dzielnymi. Dokonali " cudu nad Wisłą" brawurowo przepędzając z granic Polski o wiele liczniejszą i bardziej wyposażaną armię rosyjską. W wojsku panowała równość , mimo tego , że wśród żołnierzy byli zarówno prości ludzie jak i synowie arystokratów. Jednym z tych ostatnich był Hipolit Wielosławski , przyjaciel Cezarego "Hipolit był żołnierzem jak się patrzy i co się zowie. Darł buty w pościgu za czerwonymi drapichrustami , żarł razowiec i ciągnął z flachy , spał na ziemi i pocił się w obrotach , jakby wcale nie miał w żyłach nic błękitnego". Po skończonej wojnie każdy wrócił do siebie : chłop do chaty krytej słomą , mieszczanin do ciemnej , wilgotnej kamienicy , a panowie do rodzinnych dworów. Cezary został zaproszony przez Hipolita do jego posiadłości w Nawłoci. Poznał tam zupełnie inny świat, który wydawał mu się rajem na ziemi. Ludzie byli mili , pogodni i życzliwi. Kwitła tam kultura , przestrzegano tradycji , okazywano wielkopańską dobroć i pobłażliwość dla służby hojność wobec licznej grupy rodzinnych rezydentów. Służba dbała o to , aby życie mieszkańców Nawłoci upływało jak najprzyjemniej. O wygody w domu dbał stary , siwy "Maciejunio" , natomiast stajenny Jędrek podstawiał konie do przejażdżki. Beztroskę mąciły Cezaremu oglądane obrazy chłopskiej nędzy : bieda polskiego chłopa , oficjalistów , dworskich parobków i wyrobników oraz prymitywizm uprawy roli. Wieś polska była biedna , prymitywna , zacofana , zaharowana od świtu do nocy. Treścią życia biedoty chłopskiej były nieustanne zabiegi o zdobycie chociażby najskromniejszego pożywienia. Dlatego Cezary obawiał się , że sympatyczni i uprzejmi poddani , któregoś dnia zbuntują się i siłą upomną się o należne im prawa. Godził się z tym , że należy poprawić los najuboższych , odebrać możnym tytułu i majątki , które zbijali przez wieki kosztem nędzy ludzkiej. Jednakże już w Baku przekonał się , że szlachetne hasła rewolucji miały za zadanie jedynie oszukać i ogłupić prostych ludzi , ponieważ dzieło rewolucji nie miało tam nic wspólnego z poprawą losu najbiedniejszych. W Nawłoci Cezary poznał ludzi pokroju Laury i Barwickiego , którzy prowadząc próżniacze życie wyróżniali się egoizmem i obojętnością na sprawy innych ludzi i kraju. Poza tym ich poglądy moralne były wątpliwe. Zakochanemu Cezaremu Laura oświadczyła , że wychodzi za Barwickiego z powodu jego pieniędzy. Szydziła z narzeczonego , ale kiedy romans z Cezarym o mało co nie został ujawniony wyparła się kochanka i porzuciła go. Po powrocie do Warszawy Cezary postanowił kontynuować studia. Właśnie wtedy poznał Lulka , zwolennika rewolucji proletariackiej i członka partii komunistycznej. Lulek sądził , że Cezary miał podobne do niego poglądy. Dlatego zaprosił kolegę na zebranie partii. Tam Cezary przekonał się , że polscy komuniści byli ludźmi słabymi , nie posiadającymi konkretnego programu. Posługiwali się tymi samymi hasłami , które w Rosji doprowadziły do wybuchu rewolucji , ale nie wiedzieli co się za tymi hasłami kryło. Cezary zapytał ich w jaki sposób klasa nędzarzy dręczona chorobami , pozbawiona wiedzy i wykształcenia mogłaby stać się przewodnią siłą narodu , zdobyć władzę i zbudować państwo mądre i sprawiedliwe. Obraz społeczeństwa polskiego widziany oczyma Cezarego Baryki odbiegał znacznie od ideału jaki jawił się w jego wyobraźni po opowiadaniach ojca. Cezary widział nędzę , szarzyznę , brud , polityczne spory , nieustanne zmiany rządu , brak zgody narodowej i apatię społeczeństwa. Jednakże zdawał sobie sprawę z tego , że po ponad stuletniej niewoli naród polski długo jeszcze będzie musiał pracować nad poprawą swojego wizerunku , a tym samym nad zniwelowaniem niesprawiedliwości społecznych , nędzy , braków w wykształceniu i ogromnych różnic między poszczególnymi warstwami społecznymi.

Obraz społeczeństwa polskiego w "Przedwiośniu"

Materiały

Co to jest misteria? misteria utwór o charakterze religijnym, tematycznie związany z Nowym Testamentem W kulturze średniowiecznej nie było traktowane jako samodzielne dzieło artystyczne, ale przede wszystkim jako element obrzędu Charakterystyczna dla misterium była obecność tzw. intermediów, czyli scen komicznych, przede wszystkim o charakterze groteskowo-satyryczn...

Motyw niezgody arystokratycznych rodów w "Romeo i Julia" Motyw niezgody arystokratycznych rodów Tłem wydarzeń tragedii – i zarazem czynnikiem sprawczym – jest konflikt pomiędzy rodami Kapuletów i Montekich. Nie wiadomo już nawet, od czego wzięła początek wzajemna nienawiść, mimo to trwa ona nadal i nie traci na sile. Dowodem są liczne bijatyki uliczne, podczas których dochodzi do ran...

Motyw ucieczki w literaturze Ucieczka Ucieczka - Uciekanie skądś i przed czymś, nagłe opuszczenie jakiegoś miejsca, wydostanie się, schronienie gdzieś. W innym sensie może być rozu¬miana jako ucieczka przed samym sobą czy rzeczywistością. Biblia (ST) - 1) Lot, ostrzeżony przez wysłanników Boga, ucieka z płonącej Sodomy wraz z żoną i córkami. Został ocalony jako jedyn...

"W poszukiwaniu straconego czasu" - krótka notatka 2.2.1 MARSEL PROUST „W poszukiwaniu straconego czasu” Obraz świata postrzegany przez autora, osobisty. Prezentacja czasów i ludzi wolnych od trosk, arystokracji oddanych zabawom i miłostkom.  analiza psychologiczna  zaburzenie chronologii  nawarstwiające się wspomnienia, refleksje  narracja ̶...

Streszczenie "Kwiaty zła" Charles Baudelaire Padlina Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych wierszy Charlesa Baudelaire\'a. Padlina nie jest artystyczną deklaracją realistycznego czy też naturalistycznego sposobu obrazowania świata. Wiersz nie może być też traktowany jako wyznacznik całej twórczości Baudelaire\'a. Początek utworu to idylliczne wspomnienie letniej przec...

Postać św. Franciszka z Asyżu Najpiękniejszą postacią świętego jest według mnie św. Franciszek z Asyżu. Jako młody chłopak żył beztrosko. Nie stronił od zabaw i przyjemności. Był synem bogatego handlarza sukna, więc mógł sobie pozwalać na rozrzutność. Kiedy wybuchła wojna między dwoma miastami, Franciszek wziął w niej udział, nieco później zachorował. Podczas leczenia dużo ...

Znaczenie tytułu "Granica" Wieloznaczność utworu Granica na płaszczyźnie społecznej. Podział klasowy odgradzający świat posiadających od świata nędzarzy. Jest między nimi przepaść. Dzielą ich przywileje, możliwości życiowe, prawa, możliwości wpływania na życie. Awans społeczny jest nieosiągalny dla ludzi sfery ubogiej - nieprzekraczalna granica. Płaszczyzna psycholo...

Elementy patriotyzmu w utworach romantyzmu Temat: Patriotyzm w wybranych utworach polskiego romantyzmu. Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poswięcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, bo niemal od poczštku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobow...