Obraz miasta i mieszkańców w prozie rosyjskiejObraz miasta i jego mieszkańców w prozie rosyjskiej - społeczeństwo upodlone przez system “NOS” Mikołaja Gogola Absurd życia w państwie policyjnym – człowiek pod ciągłą obserwacją (zbyt długie stanie na moście wzbudza podejrzenie) – nie ma wolności słowa ( nie wydrukowano ogłoszenie z powodu utraty pracy i wiarygodności gazety) – unikanie obowiązków przez komornika ( uważał, że skoro piastuje wysokie stanowisko, może nie wykonywać swojej pracy) “ŚMIERĆ URZĘDNIKA” Antoni Czechow – służalczość, płaszczenie się przed ludźmi wyższymi rangą (nawet, jeżeli nie są to bezpośredni zwierzchnicy) – strach przed tymi osobami, gdyż od nich zależy kariera – ludzie pozbawieni godności i honoru – nie ma poczucia bezpieczeństwa – ludzkie odruchy nie są znane (ekscelencja darował mu) nie przejął się tym i to spowodowało zdziwienie Czerniakowa i nie uwierzył mu, ponieważ spodziewał się kary “KAMELEON” Antoni Czechow – brak obiektywizmu sądowego (strażnik nie miał własnych poglądów: jego zdanie o psie zależało od tego czyj on był (należał do generała - piękny, jeśli nie - brzydki) – niewspółmierność kary i winy – ludzie są pozbawieni ochrony prawnej – zasady moralne nie są stałe ( wszystko co robi generał i co jest zależne od niego jest dobre; miernikiem wartości człowieka nie są czyny, lecz jego pozycja) – strach i chęć przypodobania się zwierzchnikowi są silniejsze od poczucia moralności i sprawiedliwości “KAPRAL PRISZYJEW” Antoni Czechow – specyficzne interpretowanie prawa: jeśli nie jest napisane, że coś można robić to znaczy, że jest to zabronione – kapral ma wypaczoną osobowość; jest nadgorliwy – wykorzystywanie władzy - jeżeli ma się pozycję, to można gnębić niższych rangą, a bać się wyższych - wynika to z rozbudowanego aparatu urzędniczego

Obraz miasta i mieszkańców w prozie rosyjskiej

Materiały

Metody finansowania - rachunek ekonomiczny Metody wyboru efektywnych źródeł finansowania – rachunek ekonomiczny Rachunek ekonomiczny jest metodą pozwalającą na wybór najlepszego wariantu planowanego działania. Wykorzystywany jest w szerokim zakresie do rozwiązywania różnych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z ważniejszych obszarów decyzji zarzą...

Elementy oświecenia w IIcz Dziadów -utwor ma charakter dydaktyczny,moralizatorski; -ukazanie stosunkow spolecznych,konfliktu miedzy feudalnym panem a chlopstwem; -proba przebudowania swiata,dzieki nauce plynacej z utworu.Duchy pojawiaja sie w utworze,aby podac definicje pelnego czlowieczenstwa.Celem swieta Dziadow jest nie tylko pomoc duszom zmarlych,ale nauczenie ludzi,jak maj...

Okoliczności powstania małych form prozatorskich Stefana Żeromskiego Okoliczności powstania małych form prozatorskich S. Żeromskiego Krótkie utwory prozą wypełniają pierwszy etap pisarskiej akty¬wności Stefana Żeromskiego. Tomy zatytułowane Opowiadania (1895) i Rozdziobią nas kruki, wrony... (1895) są skarbnicą motywów i zagadnień, które w późniejszym okresie zostaną szerzej skomentowane w powieś...

Świat dziecka w nowelach pozytywizmu W epoce pozytywizmu powstało najwięcej nowel wywodzących się z ducha „utylitaryzmu”. Przedstawione były problemy, losy dzieci i ich punkt widzenia na cały zewnętrzny świat. Ukazywany był obraz dziecka cierpiącego, wyzyskiwanego, pozostawionego na los i pastwę otoczenia. Te dzieci musiały zmagać się z przeciwnościami świata, dawać sob...

Pochwała życia w renesansie Renesansową pochwałę życia, świata, radości i przyrody dostrzec można m.in. we fraszkach Jana Kochanowskiego. \"O żywocie ludzkim\" jest utworem podającym receptę na życie, stwierdzającym, iż poza wartościami materialnymi istnieją jeszcze w świecie inne, równie ważne, takie jak bogactwo duchowe, rozwój intelektualny. Życie nie powinno być zabieg...

"Zdążyć przed Panem Bogiem" - krótki opis Tematem reportażu-wywiadu Hanny Krall jest martyrologia Żydów w okresie II wojny światowej. Autorka książki przeprowadziła wywiad z zastępcą komendanta ŻOB-u (Żydowskiej Organizacji Bojowej) - Markiem Edelmanem - który po wojnie został cenionym lekarzem kardiologiem. Utwór ma dwie rzeczywistości: przeszłość, naznaczoną piętnem śmierci, a nawe...

Motyw antyutopii w literaturze Antyutopia Antyutopia - W przeciwieństwie do utopii, która jest wizją idealnego, egali¬tarnego, sprawiedliwego społeczeństwa, antyutopia jest utworem satyrycznym, ośmieszającym, parodiującym dzieła pi¬sarzy utopijnych lub brutalnie przed-stawiającym nieprzystawalność pięk¬nych teorii do rzeczywistości. Elementy antyutopii pojawił...

Rodzaje literackie Biblii Biblia: ukazuje dzieje narodu izraelskiego zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich: Epika poemat opisowy (ks. Rodzaju) biografia (Ewangelia) powieść obyczajowa przypowieść ...