Nowe spojrzenie na rzeczywistość filozofii i nauce na początku XX wiekuNowe spojrzenie na rzeczywistość filozofii i nauce na początku XX wieku. 1.Podłoże i czas trwania.(1918÷1939) Początek epoki to zakończenie I wojny światowej która była szokiem dla Europy (miliony ofiar, zmiany granic). Ponadto upada kolonializm. Po rewolucji w Rosji powstaje pierwsze państwo socjalistyczne. Po latach zaborów Polska odzyskuje niepodległość. W latach 1920÷30 ma miejsce kryzys gospodarczy, dlatego nasila się nacjonalizm i rodzi faszyzm. W rozwoju epoki można wskazać dwie fazy: -(1918÷1930) literatura „jasna”, optymizm, witalizm, konstruktywizm w poezji, realizm w prozie; -(1930÷1939) literatura „ciemna”, nieufność, niepokój, krytyka krzywdy społecznej ; w literaturze antyrealizm i ekspresjonizm. 2.Nazwa epoki. XX-lecie , ponieważ trudno wskazać wspólną tendencję stylową. Ogromna różnorodność kierunków (eklektyzm); nie dominuje określony styl. Typowa cecha epoki to masowość zjawisk: masowa standardowa produkcja; nowe środki techniczno-komunikacyjne oraz propaganda. 3.Ideologia (prądy umysłowe). a) teorie socjologiczne - O. Gasset „Bunt tłumów”; nadchodzi epoka gdy panować będzie masa występująca przeciw indywidualistom; zbiorowość lubi jednakowych, dlatego miernotom będzie lepiej; - J. Burnham „Rewolucja menadżerów”; idą czasy panowania technokracji, czyli ludzi obeznanych z najnowszą technologią; trzeba będzie umieć znaleźć się w świecie techniki; b) teorie psychologiczne - Zygmunt Freud, twórca „Psychoanalizy”; normy kulturowe i obyczajowe ograniczają potrzeby człowieka, które spychane są do podświadomości; podświadomość ma jednak bardzo ważny wpływ na świadomość (to jest uchwytne dla obserwacji), warunkuje osobowość, wpływa na wszelkie decyzje (rola snów) - Karol Gustaw Jung, twórca „Psychologii głębi”, rozwijał filozofię Freuda; stworzył typologię osobowości (ekstrawertyk i introwertyk) - J. Watson, amerykański psycholog, twórca behawioryzmu; twierdził, że podstawą wiedzy o człowieku jest obserwacja jego zachowań, a nie badanie stanów wewnętrznych. Przedmiotem psychologii mogą być tylko wnioski wysnute z objawów zewnętrznego zachowania. W Rosji ten kierunek reprezentuje Iwan Pawłow. 4.Filozofia. Intuicjonizm Henryka Bergsona; „w poznawaniu świata istotny jest, nie rozum, a intuicja”; podstawową rolę odgrywa pęd życiowy (instynkt życia). Egzystencjalizm; zostaje dopiero zapoczątkowany, a rozwinie się w połowie XX wieku. Twórcą będzie S. Kierkegard oraz niemiecki filozof M. Heidegger; „człowiek jest istotą absolutnie samotną; nie istnieją żadne siły wyższe, ani żadne normy moralne, jest to wymysł ludzki; człowiekowi dany jest czas tylko pomiędzy narodzinami i śmiercią; musi dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje”. Materializm; teorie Marksa i Engelsa rozwijał Włodzimierz Lenin; „podkreśla się pierwotność materii a wtórność świadomości; literatura ma być zwierciadłem stosunków społecznych, a dzieło ma pełnić funkcję ideologiczną (socrealizm)”. Pragmatyzm; twórcą jest Wiliam James filozof amer.; „prawdziwe są tylko te myśli, które sprawdzają się przez skuteczne działania praktyczne; nauka ma zajmować się tylko tym co ułatwia życie”. 5.Nauka. Rozwój techniki, rozpowszechnienie samochodu; samolot; kino. Istotne odkrycia: teoria względności (Einstein), promieniotwórczość (Rentgen, Maria i Piotr Curie), teoria kwantów (Max Planck, Niels Bohr).

Nowe spojrzenie na rzeczywistość filozofii i nauce na początku XX wieku

Materiały

"Don Kichot" krótka charakterystyka MIGUEL CERVANTES (1547-1616) Hiszpański pisarz, twórca nowożytnej powieści europejskiej. Autor “Don Kichota”. Napisał około 20 utworów dramatycznych, wystawianych przez trupy aktorskie. Wydał w jednym tomie 8 komedii wzorowanych na dramaturgii Lopego de Vega i tyleż intermediów (scenki obyczajowe) stanowiącą najwartościowszą część...

Secesja - wyjaśnienie SECESJA dosłownie -> oddzielenie, odłączenie, autonomia, dotyczy wszystkich dziedzin sztuki/życia w sztuce to tzw. styl wężowaty, linearny, kwiatowy zw. z malarstwem, dekoratorstwem, modą, (takze edytorstwo) charakteryzuje sie specyficznymi barwami (wygaszone pastele, ciemne kontury, wielość elementów kwiatowych) smukłe fo...

Program naprawy Rzeczypospolitej - traktat Blondin \"Mój program naprawy współczesnej Rzeczypospolitej.\" Problemem współczesnej Rzeczypospolitej nie jest wbrew pozorom słaby rząd, źle przygotowana Reforma Edukacji, czy stan dróg ponieważ to wszystko będzie miało drugorzędne znaczenie w przyszłości jeśli wcześniej nie uzdrowimy Polskiego społeczeństwa. Polska dąży do Europy, stara ...

"Zemsta" - konflikt dramatu Konflikt dramatyczny oparty jest na przeciwstawieniu sobie dwóch kontrastowych natur: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka. Ich walka z pozoru toczy się o majątek, ale w rzeczywistości jest zwykłym, szlacheckim pieniactwem, często samobójczą próbą postawienia na swoim. Z wątkiem naczelnym przeplatają się kolejne: • zamiary małżeńskie...

Mieszczanin w Młodej Polsce Mieszczuch w literaturze młodopolskiej . W/ g tzw. modernizmu mieszczanin pogardliwie zwany mieszczuchem to człowiek oderwany od życia zgodnego z naturą, ślepo zapatrzony w pieniądz. Życie takiej jednostki ogranicza się jedynie do zaspokojenia najprostszych popędów życiowych takich jak jedzenie, spanie i rozmnażanie się. Ślepym podporządkowa...

Motywy antyczne i biblijne w późniejszych epokach Na podbudowie antycznej wyrosła cała kultura europejska: formy literackie, kanony piękna, estetyka, ideały i wzorce osobowe. Literatura antyczna to dzieła Homera \"Iliada\" i \"Odyseja\", \"Po-etyka\" Arystotelesa, \"Antygona\" Sofoklesa i wiele innych. Starożytni całymi garściami czerpali motywy z mitologii. Tak więc postawy, pojęcia, motywy i ...

"Dziady" Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz “Dziady” “Dziady kowieńsko-wileńskie”, wydane zostały obok “Grażyny” w 1823 r. w II tomie “Poezyj”. Całość poprzedza wiersz “Upiór” Według opowieści tych, “którzy bliżej cmentarza mieszkali” (w.13), corocznie, nocą “na niedzielę czwartą” (...

Interpretacja wiersza "Historia" Baczyńskiego Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. \"Historia\". Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić się nad ich miejscem w historii. Główną zasadą, którą dostrzega Baczyński, jest powtarzalność sytuacji sprzeciwiająca się i...