Motywy mitologiczne we współczesnej poezjiTemat: Motywy mitologiczne we współczesnej poezji (mit o Dedalu i Ikarze) Dwie odmienne postawy ludzi, jakie zauważamy w micie o Dedalu i Ikarze, istnieją również we współczesnym świecie. Są ludzie żyjący w obłokach, wiecznie rozmarzeni, żyjący chwilą. Takim człowiekiem był Ikar, jednak jego spontaniczność zakończyła się tragicznie. Z drugiej strony mamy Dedala – charakter rozważny, twardo stąpający po ziemi. Jest to postawa realistyczna, wykazująca poważne podejście do życia, do przyszłości. Kto bardziej jest ceniony wśród innych? Ernest Bryll w swoim wierszu stwierdza: „Wciąż o Ikarach głoszą – choć doleciał Dedal… Jeśli poznawszy miękkość wosku , umiemy dopadać Wybranych brzegów – mijają nas w pieśni…” Symbol Ikara pozostał w pamięci ludzi, to jego najczęściej wspomina się we współczesnych utworach. Dedal, mimo iż ukończył swój lot i dotarł do celu, jest jakby zapomniany. Fragment wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Prawa i obowiązki” ukazuje nam egoizm i niewrażliwość ludzi na nieszczęścia innych: „Dawniej myślałem, że mam prawo, obowiązek krzyczeć na pracza, patrz, słuchaj pniu Ikar spada, Ikar tonie, syn marzenia… albo ten pastuch tyłem odwrócony do dramatu skrzydeł, słońca, lotu, mówiłem ślepcy… lecz teraz wiem, że oracz winien orać ziemię, pasterz pilnować trzody, przygoda Ikara nie jest ich przygodą.” Autor nawiązuje tu do obrazu Brueghla pt. „Ikar”. Różewicz zobaczywszy go oburzył się, nie mógł pojąć obojętności oracza, pasterza… Dopiero z biegiem lat, nabierając doświadczenia zaczął ich rozumieć. Mieli do tego prawo. Byli tak zajęci swoją pracą, że nie zwrócili uwagi na to, co dzieje się wokół nich. Byli w pewnego rodzaju transie. W dzisiejszych czasach takim ludziom życie ucieka między palcami, każdy dzień jest jednakowy i monotonny. Natomiast współczesny Ikar to swego rodzaju ryzykant i szaleniec. Tą kwestię bardzo dobrze przedstawił Tadeusz Śliwiak w wierszu „Kaskaderzy”: „Ikarze, patronie kaskaderów, święty ludzi chorych na ryzyko, błogosław naszym szaleństwom… Jeśli nie jesteśmy żółwiami , dożywającymi trzystu jałowych lat, To może za twoją przyczyną… Jesteśmy kaskaderami, żyjemy głowami w żywiołach, Ikarze, igło płynąca w naszej krwi.” Która z tych postaci jest mi bliższa Dedal czy Ikar? Myślę, że jestem mniej więcej po środku. W życiu staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki I poważnie myślę o przyszłości. Z drugiej jednak strony uwielbiam marzyć I nie zawsze zachowuję się rozsądnie.

Motywy mitologiczne we współczesnej poezji

Materiały

Środowisko a człowiek Środowisko: • w rozumieniu geograficznym to wszystko to, co nas otacza, środowisko dotyczy elementów pierwotnych, naturalnych, tj .ludzie, powietrze, zwierzęta • przez pojęcie „środowisko geograficzne” rozumiemy ogół przyrody ożywiony i nieożywiony W skład środowiska wchodzą (elementy): 1) litosfera – twarda pow...

"Renesans dramatyczny" - wyjaśnienie pojęcia Renesans dramatyczny obejmuje rodzące się niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw państwowych. Jan Kochanowski : Przeżycia jednostki wobec bezsilności, która towarzyszy człowiekowi. W cyklu trenów i we fraszce \"O żywocie ludzkim\" poeta zastanawia się nad sensem życia na ziemi. Martwi się, bo wie, że ...

Biblia - uniwersalne treści MIŁOŚĆ - Bóg kocha każdego człowieka, - Oddając syna na śmierć za ludzi grzesznych, - Należy kochać, miłować nieprzyjaciół. MIŁOSIERDZIE (ściśle wiąże się z miłością) Należy dawać jałmużnę, lecz nie należy się tym przechwalać. - Świadomość, że Bóg nas kocha jest podstawą wiary, - Przypowieść o Samarytaninie, - Chrystus cierpiał...

Twórczość Antoniego Czechowa: "Kameleon", "Człowiek w futerale" Twórczość Antoniego Czechowa Antoni Czechow tworzył pod konie XIX stulecia. Korzystał z tendencji literatury realistycznej. Pisywał nowele i krótkie utwory. Potem pisał utwory dłuższe i dramatyczne. Zaczęły przejawiać się u niego tendencje modernistyczne. Opowiadania łączyły w sobie pierwiastki tragizmu i komizmu. Tragizm to tragizm codzienno...

Średniowieczne zabytki języka polskiego Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem. Dialekty te różniły się między sobą. Nie były to jednak duże różnice, nie uniemożliwiały one porozumiewania się...

Dwór i zaścianek w "Nad Niemnem" 72. Dwór i zaścianek w powieści \"Nad Niemnem\" E. Orzeszkowej. Akcja powieści \"Nad Niemnem\" rozgrywa się w pięknym pejzażu nadniemeńskim. Bohaterowie utworu należą do dwu środowisk: ziemiaństwa i schłopiałej szlachty zaściankowej. Ziemianinem średnio zamożnym jest Benedykt Korczyński, właściciel Korczyna. Nie cierpi on niedostatku, a...

Emocje w ontogenezie - rozwój a) wraz z wiekiem coraz inne sytuacje wzbudzają emocje b) zachodzi zmiana w sposobach przeżywania tych emocji c) od 2-3 roku życia pojawiają się emocję złożone (duma, wstyd, poczucie winy, zakłopotanie) d) rozwojowi podlega również umiejętność regulacji emocji: dziecko uczy się poprzez system nagród i kar. W skutek rozwoju mowy i zdolności ko...

Analiza "Schyłek wieku" Wisławy Szymborskiej Schyłek wieku Utwór został opublikowany w tomie Ludzie na moście wydanym w 1986 r. Zazwyczaj pod koniec wieku dokonuje się podsumowań i ocen, weryfikuje realizację podjętych planów, szuka ostatecznych i jednoznacznych odpowiedzi na podstawowe pytania, postawione niegdyś. Zwykle programy i zamiary są ambitne i zakrojone na szeroką skalę, je...