Motywy mitologiczne we współczesnej poezjiTemat: Motywy mitologiczne we współczesnej poezji (mit o Dedalu i Ikarze) Dwie odmienne postawy ludzi, jakie zauważamy w micie o Dedalu i Ikarze, istnieją również we współczesnym świecie. Są ludzie żyjący w obłokach, wiecznie rozmarzeni, żyjący chwilą. Takim człowiekiem był Ikar, jednak jego spontaniczność zakończyła się tragicznie. Z drugiej strony mamy Dedala – charakter rozważny, twardo stąpający po ziemi. Jest to postawa realistyczna, wykazująca poważne podejście do życia, do przyszłości. Kto bardziej jest ceniony wśród innych? Ernest Bryll w swoim wierszu stwierdza: „Wciąż o Ikarach głoszą – choć doleciał Dedal… Jeśli poznawszy miękkość wosku , umiemy dopadać Wybranych brzegów – mijają nas w pieśni…” Symbol Ikara pozostał w pamięci ludzi, to jego najczęściej wspomina się we współczesnych utworach. Dedal, mimo iż ukończył swój lot i dotarł do celu, jest jakby zapomniany. Fragment wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Prawa i obowiązki” ukazuje nam egoizm i niewrażliwość ludzi na nieszczęścia innych: „Dawniej myślałem, że mam prawo, obowiązek krzyczeć na pracza, patrz, słuchaj pniu Ikar spada, Ikar tonie, syn marzenia… albo ten pastuch tyłem odwrócony do dramatu skrzydeł, słońca, lotu, mówiłem ślepcy… lecz teraz wiem, że oracz winien orać ziemię, pasterz pilnować trzody, przygoda Ikara nie jest ich przygodą.” Autor nawiązuje tu do obrazu Brueghla pt. „Ikar”. Różewicz zobaczywszy go oburzył się, nie mógł pojąć obojętności oracza, pasterza… Dopiero z biegiem lat, nabierając doświadczenia zaczął ich rozumieć. Mieli do tego prawo. Byli tak zajęci swoją pracą, że nie zwrócili uwagi na to, co dzieje się wokół nich. Byli w pewnego rodzaju transie. W dzisiejszych czasach takim ludziom życie ucieka między palcami, każdy dzień jest jednakowy i monotonny. Natomiast współczesny Ikar to swego rodzaju ryzykant i szaleniec. Tą kwestię bardzo dobrze przedstawił Tadeusz Śliwiak w wierszu „Kaskaderzy”: „Ikarze, patronie kaskaderów, święty ludzi chorych na ryzyko, błogosław naszym szaleństwom… Jeśli nie jesteśmy żółwiami , dożywającymi trzystu jałowych lat, To może za twoją przyczyną… Jesteśmy kaskaderami, żyjemy głowami w żywiołach, Ikarze, igło płynąca w naszej krwi.” Która z tych postaci jest mi bliższa Dedal czy Ikar? Myślę, że jestem mniej więcej po środku. W życiu staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki I poważnie myślę o przyszłości. Z drugiej jednak strony uwielbiam marzyć I nie zawsze zachowuję się rozsądnie.

Motywy mitologiczne we współczesnej poezji

Materiały

Dokładna interpretacja wiersza "Mieszkańcy" Tuwima „Mieszkańcy”. Tuwim atakuje bezmyślny tryb życia typowego mieszczucha. Przedstawia typowy dzień z życia filistra, a ponieważ każdy następny dzień, niczym się od poprzedniego nie różni, jest to obraz całego życia, a właściwie wegetacji, powolnego umierania. Powtarzanie słowa „straszny” to krytyczne nastawienie do życia, k...

Wartości moralne w wierszach Herberta, Miłosza i Stachura Jakie wartości moralne pragną ocalić?- Z. Herbert, Cz. Miłosz, Edward Stachura MORALNOŚĆ- zespół ocen norm, wzorów postępowania i ideałów osobowych, mających regulować postępowanie jednostek oraz stosunki między jednostkami i grupami społecznymi; całokształt zachowań i postaw jednostki lub grupy społecznej, oceniany na zasadzie społecznie f...

Podział zysku spółki z o.o. PODZIAŁ ZYSKU. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego spra¬wozdania finansowego, o ile zysk ten został przeznaczony do podziału uchwalą zgromadzenia wspólników. Jest to istotna zmiana w stosunku do regulacji zawartej wart. 191 KH i w sposób definitywny eliminuje ewentu¬alne spory podatników z organami podatkowymi ...

Uniwersalizm trenów Kochanowskiego \"Treny\" wydane po raz pierwszy w 1580 roku nie miały tytułów poza trenem XIX, który nosi tytuł \"Sen\". Przyczyną napisania \"Trenów\" była śmierć najmłodszej córki Kochanowskiego, Urszulki, dziecka bardzo uzdolnionego, niejednokrotnie nazywanego przez ojca słowiańską Safoną. Jej śmierć przyszła nagle, niespodziewanie w 1579 roku. \"Treny\" pr...

Analiza "Rehabilitacja" Wisławy Szymborskiej Rehabilitacja Utwór (z t. Wołanie do Yeti, 1957) przywołuje tragiczne fakty histo¬ryczne z 1956 r. i ich komentarze, uzależnione od aktualnej sytuacji politycznej. Zginęli ludzie, których obarczono winą za wszystko, co złe, fałszywie oskarżono, skazano na zapomnienie lub niechlubną pamięć. Kim byli bohaterowie wydarzeń na Węgrzech i w...

Koncepcja homoestazy a) koncepcja homeostazy opiera się na założeniu, że organizm człowieka jest systemem otwartym, który mimo działających na niego bodźców utrzymuje równowagę (homeostazę). b) Homeostazę podzielić można na - materialna: ilość substancji w tkankach - procesualna: stałość procesów c) może być sterowana przez układ nerwowy lub hormonalny i zacho...

Psychologia emocji Psychologia emocji. Psychologia emocji jest związana z teorią osobowości, jest pewną, specyficzną teorią zachowania. Emocja - z łac. E czyli z i overe czyli poruszać się, tzn. ruszać się z wewnątrz jest to jakby zmiana wywodząca się z wnętrza człowieka. Overe znaczyło pierwotnie przenoszenie się z jednego miejsca na drugie, czyli wskazy...

Co to jest przypowieść? Przypowieści są to przytaczane przez Chrystusa różne opowieści, w których oprócz sensu wynikającego z samej fabuły doszukać się można znaczeń o wiele głębszych. Najbardziej rozpowszechnione są przypowieści o siewcy, o synu marnotrawnym i o miłosiernym samarytaninie. Przypowieść O siewcy jest opowieścią o człowieku, który wyszedł w pole, aby za...