Motywy mitologiczne w różnych epokachMotywy mitologiczne w literaturze polskiej różnych epok. Mitologia jest obok Biblii drugim, ogromnie ważnym źródłem późniejszej twórczości artystów całej Europy. Nawiązywano do kultury antycznej w różny sposób, między innymi czerpiąc z zasobu motywów, wątków i symboli zawartych w mitach. Powszechnie znany i często wyzyskiwany jest motyw szczęśliwej i urodzajnej krainy Arkadii (geograficznie – położonej w starożytnej Grecji, środkowa część Peloponezu). Motyw ten pojawia się już w pieśniach Horacego, a następnie u M. Reja w „Żywocie człowieka poczciwego”, w wierszach J. Kochanowskiego, zwłaszcza w „Pieśni świętojańskiej o Sobótce”, w sielankach, np. „Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego. Arkadyjska jest rzeczywistość Soplicowa w powieści „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza oraz zaścianek Bohatyrowiczów w „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Arkadia jest rodzajem azylu, odskoczni od szarej codzienności. Jest to zazwyczaj obraz pięknej, zdrowej przyrody w pogodne dni, wśród której bohaterowie miło spędzają czas. Kraina dostatku, urodzaju dopełnia uczucie szczęścia osobistego bohaterów. Narcyz to symbol próżności, miłości do samego siebie, kapryśności, samouwielbienia. W literaturze objawia się jako typ postaci, często ośmieszany, wykpiony. Jego odwzorowaniem są oświeceniowi modnisie, np. „Żona modna” I. Krasickiego. Podobnie zachowuje się Marta w balladzie „Rękawiczka” F. Schillera, Hrabia z „Pana Tadeusza”, córki tytułowego bohatera powieści H. Balzaka „Ojciec Goriot”, Izabela Łęcka w „Lalce” B. Prusa, Neron z powieści „Quo vadis”. Nawiązywanie do osoby greckiego bożka ewoluuje od ukazywania postawy samouwielbienia do skrajnego estetyzmu, odejścia od naturalnych odruchów i uczuć. Jest jeszcze wiele motywów pojawiających się w późniejszej literaturze, np. Prometeusz wraz ze swą „prometejską postawą” porównaną do postawy Konrada w III cz. „Dziadów”. Wielu pisarzy nawiązuje do mitu ikaryjskiego, np. Stanisław Grochowiak w wierszu pt. „Ikar”, Jarosław Iwaszkiewicz w opowiadaniu – „Ikar”. W języku potocznym funkcjonuje wiele symboli i związków frazeologicznych wywiedzionych z mitów, np. stajnia Augiasza, róg obfitości, paniczny strach, pięta Achillesa, nić Ariadny. Mitologia jest prawdziwą skarbnicą wszelkich postaw, motywów i symboli, chętnie wykorzystywanych przez twórców literatury różnych epok.

Motywy mitologiczne w różnych epokach

Materiały

Zarządzanie - pojęcie Zarządzanie jest twórczym procesem, obejmującym formułowanie wizji rozwoju i funkcjonowania firmy oraz jej urzeczywistnianie przez odpowiednie oddziaływanie na otoczenie i zatrudnionych w przedsiębiorstwie ludzi.

Hagiografia średniowieczna - przykłady Hagiografie były propagowanymi przez Kościół katolicki w Średniowieczu opowieściami o świętych, którzy poprzez asetyczny tryb życia osiągnęli zbawienie wieczne. Pierwsze hagiografie powstały już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; spisywane były na Wschodzie i prezentowały zycie pustelników syryjskich i egipskich. Legenda o Św. Aleksym ma ...

Arystokracja w "Lalce" Krytyczny obraz arystokracji Arystokracja ma poczucie odrębności i wyższości nad resztą społeczeństwa. Gardzi ludźmi niższego stanu, jest niezdolna do żadnej produktywnej pracy. Arystokraci prowadzą próżniaczy tryb życia, zajmują się grą w karty, wyścigami konnymi, rodzinnym swataniem i intrygami, składają sobie wizyty, bywają w teatrze i na ...

Opis i funkcja przyrody w utworach romantycznych 67. Opisy przyrody i ich funkcje w wybranych utworach romantycznych Natura była ważnym elementem romantycznej wizji świata. Romantycy rozumieli ją jako byt pierwotny, była dla nich tajemnicza, uduchowiona i wiecznie żywa (odradzała się przecież samorzutnie). Człowiek - zgodnie z koncepcją romantyczną - był cząstką natury, a więc i on mógł o...

Bohaterowie "Cyda" Bohaterowie: Roderyk ; Diego - ojciec Roderyka ; Gomes - ojciec Chimery; Chimera - kochanka Roderyka ; Sankty - kochający Chimerę; Królewna Bohaterowie przeżywają trudne dylematy - Roderyk musi wybierać między obowiązkiem wobec ojca, honorem a uczuciem. Chimena także miota się między miłością do zabójcy ojca, a powinnościami córki. Nawet K...

Wielofunkcyjny charakter poezji Krasickiego Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego. Sposobem przedstawienia wad społeczeństwa były dwa cykle \"Satyr\". Pierwszy został poprzedzony listem dedykacyjnym \"Do Króla\", w którym sądząc władcę, Krasicki z pozorną aprobatą przytacza argumenty przeciwników monarchy , by tym bardziej ośmieszyć ich niedorzeczność. Wstęp...

Człowiek wobec Boga, świata, życia, śmierci w literaturze renesansu, baroku i średniowiecza Każda epoka zaznaczyła się w dziejach naszego kraju innym akcentem. Poszczególne okresy literackie są tylko relacją dawnych minionych dziejów, ale stanowią dowód tego, że poprzednie pokolenia rozwijały swą kulturę, wiedzą i religią. Rozwój ten na przestrzeni dziejów dostosowany był do nastroju i ducha panującej epoki do wznowionego światopoglądu...

Cechy i postawa Wokulskiego budzące sprzeciw Cechy i postawa Wokulskiego budzące sprzeciw. Piękna i szlachetna postawa Wokulskiego miała również i ciemne strony. Wokulski żył w ciągłym konflikcie z samym sobą. Na pewno na potępienie zasługuje małżeństwo dla pieniędzy z Małgorzatą, wdową po Minclu. Został właścicielem sklepu i wkrótce dawne ideały zastąpiła przyziemna praca i robienie pien...