Motyw wędrówki w utworachOmów literacką realizację motywu wędrówki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny, wesela, tańca itp.). MOTYW TAŃCA: Polonez - tango - walc - chocholi taniec 1. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - symbol pojednania, optymizmu, nadziei, przemijającej polski szlacheckiej. 2. Stanisław Wyspiański "Wesele" - tragiczny, monotonny, pomagający zapaść w letarg, nieumiejętność wykorzystania szansy. Nadzieja na lepsze czasy. 3. Sławomir Mrożek "Tango" - koniec walki o ład intelektualny, powtarzalność historii i prawidłowość rewolucji. Zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęska idei. Pesymizm. 4. Czesław Miłosz "Walc" - uspokaja, kołysze, wprawia przestrzeń w ruch, zakłócenie rytmu. MOTYW WESELA: - optymizm, - nadzieja na zgodę narodu, - parodia, - ukazanie przemian. 1. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - wspomnienia, nadzieje związane z Napoleonem. 2. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem" - obyczaje i mentalność. 3. Stanisław Wyspiański "Wesele" - obyczaje i mentalność. 4. Władysław Reymont "Chłopi" - obyczaje i mentalność. 5. Tadeusz Borowski w opowiadaniu "Pożegnanie z Marią" - łączy cykl. MOTYW WĘDRÓWKI: 1. Homer "Odyseja" - wytrwałość. 2. Dante "Boska komedia" - walka człowieka z niedoskonałością natury, wędrówka ku odrodzeniu moralnemu (przez miłość). 3. Johan Wolfgang Geothe "Faust" - wędrówka go zbawiła. 4. Maria Konopnicka "Wolny najmita". 5. Stefan Żeromski "Przedwiośnie". 6. Tadeusz Konwicki "Mała Apokalipsa". 7. Rimbaud "Statek pijany". 8. Kazimierz Przerwa-Tetmajer "Na Anioł Pański". 9. Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe" - przez miasto. 10. Konstanty Ildefons Gałczyński "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte". MOTYW WALKI: 1. Homer "Iliada". 2. "Pieśń o Rolandzie". 3. Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich". 4. Wacław Potocki "Transakcja wojny chocimskiej". 5. Ignacy Krasicki "Monachomachia". 6. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". 7. Stefan Żeromski "Przedwiośnie". 8. Ignacy Witkiewicz "Szewcy". 9. Literatura wojenna: Józef Czechowicz, Miron Białoszewski, Czesław Miłosz, Władysław Broniewski. MOTYW ŻONY: 1. Homer "Odyseja" - Penelopa. 2. Jan Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobótce" - gospodyni. 3. Jan Kochanowski Pieśń X. 4. Ignacy Krasicki "Żona modna". 5. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem" - Kirłowa, Emilia. 6. Gabriela Zapolska "Moralność pani Dulskiej". MOTYW POGRZEBU: 1. Sofokles "Antygona". 2. Cyprian Kamil Norwid "Bema pamięci żałobny rapsod". 3. Balzac "Ojciec Goriot". MOTYW SZATANA: 1. Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet IV - życie to walka z nim. 2. Jan Kasprowicz "Dies irae". + Bóg. 3. Jan Kasprowicz "Hymn (Święty Boże, święty mocny)". + Bóg. 4. Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata" - sędzia nie sprawca zła. MOTYW BOGA: 1. "Pieśń o Rolandzie". 2. Jan Kochanowski - twórczość. 3. Mikołaj Sęp Szarzyński + "Marność" Daniela Naborowskiego. - pomoże, zaufanie. 4. Adam Mickiewicz "Dziady" część III. 5. Henryk Sienkiewicz "Potop". 6. "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu". 7. Bolesław Leśmian "Szewczyk", "Urszula Kochanowska", "Dwoje ludzieńków". 8. Czesław Miłosz "Ekonomia boska" - oskarża ludzi. 9. Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata". MOTYW DOMU: 1. Jan Kochanowski. 2. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". 3. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem". 4. Henryk Sienkiewicz "Potop". 5. Gabriela Zapolska "Moralność pani Dulskiej". 6. Stefan Żeromski "Przedwiośnie". 7. Zofia Nałkowska "Granica". MOTYW RODZINY: 1. Molier "Świętoszek". 2. Julian Ursyn Niemcewicz "Powrót posła". 3. Bolesław Prus "Kamizelka". 4. Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia". 5. Balzac "Ojciec Goriot". 6. Miron Białoszewski "Pamiętniki z Powstania Warszawskiego". 7. Tadeusz Różewicz "Kartoteka". 8. Witold Gombrowicz "Ferdydurke". 9. Gabriela Zapolska "Dzika kaczka". MOTYW GROBU: 1. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem". 2. Juliusz Słowacki "Grób Agamemnona". MOTYW MATKI: 1. "Lament świętokrzyski". 2. Adam Mickiewicz "Dziady" część III. 3. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem". 4. Gabriela Zapolska "Moralność pani Dulskiej". 5. Władysław Reymont "Chłopi". 6. Witold Gombrowicz "Ferdydurke". 7. Krzysztof Kamil Baczyński "Modlitwa do Bogurodzicy". 8. Andrzej Szczypiorski "Początek". MOTYW ARKADYJSKI: 1. Jan Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobótce". 2. Mikołaj Rej "Żywot człowieka poczciwego". 3. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". MOTYW ŚMIERCI: 1. "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią". 2. Villon "Wielki Testament". 3. Jan Kochanowski - treny. 4. Daniel Naborowski - twórczość. 5. Andrzej Morsztyn "Sonet do trupa". 6. "Do obywatela Johna Browna". 7. Władsław Reymont "Chłopi". 8. Bolesław Leśmian "Trupięgi". 9. Franz Kafka "Proces". 10. Czesław Miłosz "Campo di Fiori". 11. Krzysztof Kamil Baczyński - twórczość okupacyjna. 12. Tadeusz Różewicz (wspomnienia z czasów wojny). 13. Wisława Szymborska "Nagrobek". 14. Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa". 15. Andrzej Szczypiorski "Początek". 16. Sławomir Mrożek "Tango". MOTYW MIŁOŚCI: 1. "Tristan i Izolda". 2. Jan Kochanowski: Pieśń VII, "O miłości". 3. Andrzej Morsztyn "Sonet do trupa". 4. Jan Jacob Rousseau "Nowa Heloiza". 5. Franciszek Karpiński. 6. Johan Wolfgang Geothe "Cierpienia młodego Wertera". 7. George Byron "Giaur". 8. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem". 9. Adam Mickiewicz "Dziady" część IV. 10. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". 11. Bolesław Prus "Lalka". 12. Henryk Sienkiewicz "Potop". 13. Balzac "Ojciec Goriot". 14. Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni". 15. Zofia Nałkowska "Granica". 16. Władysław Reymont "Chłopi". 17. Bolesław Leśmian "W malinowym chruśniaku", "Alkabon". 18. Marek Hłasko "Pierwszy krok w chmurach".

Motyw wędrówki w utworach

Materiały

Charakterystyka lirik Juliusza Słowackiego \"Bogarodzico\" Pierwsza zwrotka - zwraca się do Matki Bożej, odwołuje się do uczuć patriotycznych, przypomina o dawnej świetności narodu. Walka o wolność jest przedmiotem pochwały, jako ofiarę należy ją złożyć przed Matką Bożą, by ta złożyła ją przed Bogiem. Druga zwrotka mówi o tym, że zryw narodowy Polaków wyzwoli wolę walki wśród Rosjan. ...

Juliusz Słowacki - dorobek artystyczny DOROBEK ARTYSTYCZNY JULIUSZA SŁOWACKIEGO Reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego debiut literacki. Utwory powstałe wtedy to cykl powieści poetyckich, wprawki dla Słowackiego (tematyka historyczna, motywy orientalne). Bohaterowie tych powieści poetyckic...

Interpretacja wiersza "Do obywatela Johna Browna" HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU “DO OBYWATELA JOHNA BROWNA” Wiele postaci doby romantyzmu stało się dla Norwida inspiracją. Były dla jego twórczości symbolem, bohaterami utworów (Szopen, Bem). Tu postać związana jest z historią USA. John Brown - działacz społeczny, który walczył o zniesienie niewolnictwa murzynów. Niewolnic...

Motywy antyczne w literaturze współczesnej We współczesnej literaturze i sztuce spotykamy motywy antyczne, w tym mitologiczne w postaci elementów mitów, postaci mitycznych, autorów antycznych, gatunków literackich antyku, dzieł sztuki oraz myśli antycznej. Zbigniew Herbert - \"Nike, która się waha\". Poeta wykorzystuje dwa pojęcia mitologiczne: Nike oraz obol. Treść wiersza dotyczy...

Co to jest wykrzyknienie? Eksklamacja (wykrzyknienie) - zdanie wykrzyknikowe, często urwane, wtrącone w tok mowy i będące wyrazem emocjonalnego zaangażowania mówcy. Przybiera niekiedy postać apostrofy (“Wzywanie do pokuty” P. Skargi)

"Bogurodzica" i "Lament Świętokrzyski" Czas powstania „Bogurodzicy\" jest sporny. Najczęściej przyjmuje się 1 poł. XIII w. Po raz pierwszy wydrukowano ją w 1506r. w „Statucie\" Jana Łaskiego. Była hymnem dynastycznym Jagiellonów. Pierwotny utwór posiadał 2 strofy, z czasem dodawano kolejne, aż do 22. Pierw-sza część jest modlitwą do Matki Bożej z prośbą o wstawiennict...

Krótka analiza "Dekameronu" 2. JAN BOCCACIO (1313 - 1375) “Dekameron” Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona jako ...

Krótki opis sonetów krymskich Mickiewicza Adam Mickiewicz \"Sonety krymskie\" Sonet - kunsztowna forma stroficzna składająca się z 14 wersów ułożonych w dwie zwrotki 4 wersowe i 2 zwrotki 3 wersowe (tercyny). Wyróżniamy dwa rodzaje sonetów - włoski zakończony tercyną o układzie rymów aba i sonet francuski zakończony dystychem o rymach aa. \"Sonety krymskie\" to arcydzieło polskiej li...