Motyw wędrówki w utworachOmów literacką realizację motywu wędrówki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny, wesela, tańca itp.). MOTYW TAŃCA: Polonez - tango - walc - chocholi taniec 1. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - symbol pojednania, optymizmu, nadziei, przemijającej polski szlacheckiej. 2. Stanisław Wyspiański "Wesele" - tragiczny, monotonny, pomagający zapaść w letarg, nieumiejętność wykorzystania szansy. Nadzieja na lepsze czasy. 3. Sławomir Mrożek "Tango" - koniec walki o ład intelektualny, powtarzalność historii i prawidłowość rewolucji. Zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęska idei. Pesymizm. 4. Czesław Miłosz "Walc" - uspokaja, kołysze, wprawia przestrzeń w ruch, zakłócenie rytmu. MOTYW WESELA: - optymizm, - nadzieja na zgodę narodu, - parodia, - ukazanie przemian. 1. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - wspomnienia, nadzieje związane z Napoleonem. 2. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem" - obyczaje i mentalność. 3. Stanisław Wyspiański "Wesele" - obyczaje i mentalność. 4. Władysław Reymont "Chłopi" - obyczaje i mentalność. 5. Tadeusz Borowski w opowiadaniu "Pożegnanie z Marią" - łączy cykl. MOTYW WĘDRÓWKI: 1. Homer "Odyseja" - wytrwałość. 2. Dante "Boska komedia" - walka człowieka z niedoskonałością natury, wędrówka ku odrodzeniu moralnemu (przez miłość). 3. Johan Wolfgang Geothe "Faust" - wędrówka go zbawiła. 4. Maria Konopnicka "Wolny najmita". 5. Stefan Żeromski "Przedwiośnie". 6. Tadeusz Konwicki "Mała Apokalipsa". 7. Rimbaud "Statek pijany". 8. Kazimierz Przerwa-Tetmajer "Na Anioł Pański". 9. Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe" - przez miasto. 10. Konstanty Ildefons Gałczyński "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte". MOTYW WALKI: 1. Homer "Iliada". 2. "Pieśń o Rolandzie". 3. Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich". 4. Wacław Potocki "Transakcja wojny chocimskiej". 5. Ignacy Krasicki "Monachomachia". 6. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". 7. Stefan Żeromski "Przedwiośnie". 8. Ignacy Witkiewicz "Szewcy". 9. Literatura wojenna: Józef Czechowicz, Miron Białoszewski, Czesław Miłosz, Władysław Broniewski. MOTYW ŻONY: 1. Homer "Odyseja" - Penelopa. 2. Jan Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobótce" - gospodyni. 3. Jan Kochanowski Pieśń X. 4. Ignacy Krasicki "Żona modna". 5. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem" - Kirłowa, Emilia. 6. Gabriela Zapolska "Moralność pani Dulskiej". MOTYW POGRZEBU: 1. Sofokles "Antygona". 2. Cyprian Kamil Norwid "Bema pamięci żałobny rapsod". 3. Balzac "Ojciec Goriot". MOTYW SZATANA: 1. Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet IV - życie to walka z nim. 2. Jan Kasprowicz "Dies irae". + Bóg. 3. Jan Kasprowicz "Hymn (Święty Boże, święty mocny)". + Bóg. 4. Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata" - sędzia nie sprawca zła. MOTYW BOGA: 1. "Pieśń o Rolandzie". 2. Jan Kochanowski - twórczość. 3. Mikołaj Sęp Szarzyński + "Marność" Daniela Naborowskiego. - pomoże, zaufanie. 4. Adam Mickiewicz "Dziady" część III. 5. Henryk Sienkiewicz "Potop". 6. "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu". 7. Bolesław Leśmian "Szewczyk", "Urszula Kochanowska", "Dwoje ludzieńków". 8. Czesław Miłosz "Ekonomia boska" - oskarża ludzi. 9. Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata". MOTYW DOMU: 1. Jan Kochanowski. 2. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". 3. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem". 4. Henryk Sienkiewicz "Potop". 5. Gabriela Zapolska "Moralność pani Dulskiej". 6. Stefan Żeromski "Przedwiośnie". 7. Zofia Nałkowska "Granica". MOTYW RODZINY: 1. Molier "Świętoszek". 2. Julian Ursyn Niemcewicz "Powrót posła". 3. Bolesław Prus "Kamizelka". 4. Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia". 5. Balzac "Ojciec Goriot". 6. Miron Białoszewski "Pamiętniki z Powstania Warszawskiego". 7. Tadeusz Różewicz "Kartoteka". 8. Witold Gombrowicz "Ferdydurke". 9. Gabriela Zapolska "Dzika kaczka". MOTYW GROBU: 1. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem". 2. Juliusz Słowacki "Grób Agamemnona". MOTYW MATKI: 1. "Lament świętokrzyski". 2. Adam Mickiewicz "Dziady" część III. 3. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem". 4. Gabriela Zapolska "Moralność pani Dulskiej". 5. Władysław Reymont "Chłopi". 6. Witold Gombrowicz "Ferdydurke". 7. Krzysztof Kamil Baczyński "Modlitwa do Bogurodzicy". 8. Andrzej Szczypiorski "Początek". MOTYW ARKADYJSKI: 1. Jan Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobótce". 2. Mikołaj Rej "Żywot człowieka poczciwego". 3. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". MOTYW ŚMIERCI: 1. "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią". 2. Villon "Wielki Testament". 3. Jan Kochanowski - treny. 4. Daniel Naborowski - twórczość. 5. Andrzej Morsztyn "Sonet do trupa". 6. "Do obywatela Johna Browna". 7. Władsław Reymont "Chłopi". 8. Bolesław Leśmian "Trupięgi". 9. Franz Kafka "Proces". 10. Czesław Miłosz "Campo di Fiori". 11. Krzysztof Kamil Baczyński - twórczość okupacyjna. 12. Tadeusz Różewicz (wspomnienia z czasów wojny). 13. Wisława Szymborska "Nagrobek". 14. Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa". 15. Andrzej Szczypiorski "Początek". 16. Sławomir Mrożek "Tango". MOTYW MIŁOŚCI: 1. "Tristan i Izolda". 2. Jan Kochanowski: Pieśń VII, "O miłości". 3. Andrzej Morsztyn "Sonet do trupa". 4. Jan Jacob Rousseau "Nowa Heloiza". 5. Franciszek Karpiński. 6. Johan Wolfgang Geothe "Cierpienia młodego Wertera". 7. George Byron "Giaur". 8. Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem". 9. Adam Mickiewicz "Dziady" część IV. 10. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". 11. Bolesław Prus "Lalka". 12. Henryk Sienkiewicz "Potop". 13. Balzac "Ojciec Goriot". 14. Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni". 15. Zofia Nałkowska "Granica". 16. Władysław Reymont "Chłopi". 17. Bolesław Leśmian "W malinowym chruśniaku", "Alkabon". 18. Marek Hłasko "Pierwszy krok w chmurach".

Motyw wędrówki w utworach

Materiały

Krótko o "Cierpienia młodego Wertera" W. Goethe \"Cierpienia młodego Wertera\" Goethe był wybitnym pisarzem - \"Cierpienia...\" to jego młodzieńczy utwór mający charakter autobiograficzny - jest obrazem młodzieńczej miłości autora do Charlotty Buff. Biografizm jest cechą charakterystyczna literatury romantycznej. Ówczesny krytyk literacki, pani de Stäel określiła \"Cierpienia...\...

Elementy romantyczne i klacystyczne w "Odzie do młodości" Elementy romantyczne: apoteza młodości, jawna wyraźny bunt wyższość uczuć, spontaniczne reakcje, emocje obecność dwóch światów, przeplatanie się ich najwyższe wartości: swoboda, wolność, nieskrępowanie przezwyciężenie norm racjonalnych, empirystycznych skreślenia, epitety, które nie miały miejsca w klasycyzmi...

Kapitał rezerwowy i zapasowy KAPITAŁ REZERWOWY. Jest tworzony na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Wg art. 36 UoR spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia kapitałów rezerwowych w wysokości:  kwoty odpowiadającej wartości wg ceny nabycia akcji własnych nabytych przez spółkę akcyjną,  kwoty w wysokości obniżenia kapitału zakładowego spółki, w ...

Krótki opis obrazu "Kochanowski nad zwłokami Urszulki" Obra Jana Matejki ,,Kochanowski nad zwłokami Urszulki” ukazuje Jana Kochanowskiego pochylonego nad zwłokami Urszulki. Urszula leży w małej trumience. Ubrana jest w białą szeroką sukienkę. Na niej leży czarny drewniany krzyż. Ręce jej położone są wzdłuż ciała. Twarz jej wygląda tak jakby smacznie i głęboko spała, tylko oczy są głęboko zapa...

Ogólna charakterystyka baroku Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach lub też baroco - nazwa sylogizmu, tj. sposobu rozumowania - oznacza rozumowanie nazbyt skomplikowane. Barok szczególnie w kulturze francuskiej budził począ...

Reformy Stanisława Staszica Stanisław Staszic: zasłynął jako organizator życia kulturalnego, społecznego oraz działacz na polu oświaty i przemysłu. W traktacie Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego dokonuje wnikliwej krytyki politycznej i społecznej sytuacji Polski. Występuje szczególnie ostro przeciwko magnatom, których obarcza winą za upadek państwa. Omawia słabości Rzeczypo...

Prus i Orzeszkowa wobec planu pozytywistów 7. Orzeszkowa i Prus wobec programu pozytywistów. Nowelistyka Orzeszkowej stała się szkołą realistycznego spojrzenia na ówczesną rzeczywistość, spojrzenia, przed którym nie ukryło się ludzkie nieszczęście, złamany los, krzywda społeczna i indywidualne cierpienie. Orzeszkowa pochyla się w tych opowiadaniach nad drobinami ludzkimi i pragnie okreś...

Krótka interpretacja wiersza "Poezja" Broniewskiego „Poezja”. Wiersz programowy. W dwu pierwszych zwrotkach charakteryzuje poeta dotychczasową poezję. W tradycyjnym rozumieniu jest to poezja nastroju, kontemplacji, podziwiania piękna świata. Wyraźnie nawiązuje poeta do twórczości sentymentalnej, młodopolskiej, romantycznej. Opiewała majowe noce, zapach jaśminu, światło księżyca, szep...