Mity o: Edypie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, SyzyfieMity o: Edypie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Syzyfie. Edyp: Edyp był synem Lajosa i Jokasty - władców Teb. Jako niemowlę został porzucony w górach , ponieważ wyrocznia ostrzegła króla Tebańskiego że zginie z ręki własnego syna, który następnie ożeni się z jego żoną, a swoją matką. Dziecko znaleźli pasterze i zanieśli do władców Koryntu, którzy zostali jego przybranymi rodzicami. Edyp nie czuł się szczęśliwy w Koryncie. Wybrał się do wyroczni delfickiej, gdzie usłyszał, że zabije swego ojca i ożeni się ze swoją matką. Edyp, sądząc że rodzicami jego są władcy Koryntu , postanowił nie wracać do nich i udał na tułaczkę. W czasie wędrówki napotkał Lajosa w otoczeniu kilku dworzan. Doszło do kłótni, ponieważ Edyp nie chciał zejść z drogi. Wynikła walka, w której Edyp zabił Lajosa. Nie wiedział, że wtedy wypełniła się pierwsza część przepowiedni. W Tebach tron objął Kreon szwagier Lajosa. W kilka dni później w górach nieopodal pojawił się Sfinks. Ludzie panicznie się go bali. Aby go przepędzić trzeba było odgadnąć jego zagadkę. Wówczas Kreon ogłosił, że kto odgadnie zagadkę sfinksa dostanie za żonę Jokastę. Próby tej podjął się Edyp i udało mu się. Kreon dotrzymał słowa. Edyp ożenił się z Jokastą i stał się królem Teb. Mieli dwie córki i dwóch synów. Nad królestwem zawisła klątwa bogów. Panował nieurodzaj .Dzieci przychodziły na świat martwe. Wezwano Terezjasza który miał wyjaśnić te zjawiska. Ujawnił on prawdę, iż Edyp jest winien zbrodni kaziroctwa i ojcobójstwa. Na wieść o tym Jokasta powiesiła się , a Edyp wykuł sobie oczy. Demeter i Kora: Demeter, bogini życia i urodzaju, miała córkę Korę, którą porwał i wziął za żonę władca tartaru - Hades. Nieszczęsna matka błąkała się po Ziemi w poszukiwaniu ukochanego dziecka, lecz nie mogła go nigdzie znaleźć. Gdy poznała prawdę poprosiła Zeusa o pomoc w odzyskaniu Kory. Gdy się nie zgodził. Demeter ze złości i smutku zaczęła zsyłać nieurodzaje i klęski żywiołowe na ziemię. Deszcze przestały padać, strumienie powysychały, nie rodziły się nowe plony i głód zaczął zaglądać do ludzkich siedzib. Zmartwiony Zeus postanowił przebłagać Demeter, ale nie poskutkowały namowy wysyłanych do niej muz i charyt. Władca Olimpu ustąpił wreszcie i nakazał Hadesowi, aby oddał Korę. Król podziemi wypełnił to życzenie, ale wręczył żonie owoc granatu, które częściowo zjedzone, na zawsze związało ją z państwem cieni. Wielka radość Demeter spowodowana powrotem córki wywołała na świecie eksplozję zieleni i śpiewu ptaków. Jednak Kora musiała powracać do męża na trzy miesiące w roku, wtedy to przyroda zamierała, by ponownie się obudzić z odrętwienia. W taki właśnie sposób starożytni Grecy tłumaczyli sobie cykliczność zmian pór roku. Dedal i Ikar: Dedal był budowniczym labiryntu dla Minotaura - syna królwej Krety - pół człowieka, pół byka. Robił to na zlecenie na zlecenie króla Krety, Minosa. Budował mu także pałac. Po ukończeniu prac władca nie zezwolił na jego powrót do ojczyzny. Groził obcięciem rąk i wykłuciem oczu, gdyż nie chciał by ktoś inny miał równie piękną siedzibę. Dedal wraz z synem Ikarem postanowili uciec na zbudowanych z drewna, gęsich piór i wosku skrzydłach. Ikara zgubiła pycha; pewność siebie. Nie słuchał się ojca i poleciał zbyt bilsko słońca, które stopiło wosk. Ikar spadł do morza, które nazwano Ikaryjskim, a pobliską wyspę - Ikarią Syzyf: Założyciel i król Koryntu, ulubieniec bogów, często gościł na ich ucztach. Znany był ze swojej przebiegłości, chciwości i gadulstwa. Za zdradzenie tajemnic boskich Zeus postanowił ukarać go przedwczesną śmiercią. Wysłał po niego Tanatosa (bog śmierci), którego Syzyf uwięził, wskutek czego ludzie przestali umierać. Zeus zażądał uwolnienia boga. Syzyf przed śmiercią zabronił żonie wyprawiania pogrzebu, Hadesowi zaś wmówił, że jest to jej wina. Wyprosił wypuszczenie na powierzchnię w celu ukarania małżonki. Do Tartaru nie wrócił z własnej woli. Bogowie musiał wysłać po niego Hermesa. Ukarano go niekończącą się pracą. W głębi Hadesu musiał wtaczać pod górę kamień, który tuż przed szczytem zaczynał się staczać.

Mity o: Edypie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Syzyfie

Materiały

Funkcje marketingowe Firmy działające na rynkach krajów rozwiniętych stosują powszechnie marketing - kompleks skoordynowanych działań , na który składa się znalezienie pomysłu na produkt ( materialny lub usługę ), którego potrzebują odbiorcy , zaprojektowanie , wytworzenie i wprowadzenie produktu na rynek oraz jego sprzedaż poprzez celowo dobrane kanały dystrybucji...

Różnice między kontraktami futures a forward Kontrakty futures występują z reguły na giełdzie są kontraktami standaryzowanymi (ściśle określa się ich ilość przedmiotu kontraktu i termin dostawy) termin dostawy jest określany jako przedział dat, w którym możliwa jest dostawa, bardzo często dostawa przedmiotu kontraktu nie występuje ponieważ pozycja przyjęta przez posiadacza kontraktu je...

Leasing a kredyt W celu dokonania zakupu przedmiotu leasingu, firma leasingowa zazwyczaj korzysta z kredytu bankowego. Klient w ustalonym w umowie okresie spłaca raty leasingowe a firma leasingowa spłaca kredyt bankowy. Nasuwa się pytanie, czy nie lepiej byłoby w takiej sytuacji, gdyby klient starał się o kredyt bankowy osobiście. Istnieje jednak kilka pow...

Kompozycja "Ludzi bezdomnych" Kompozycja “Ludzie bezdomni” stanowi przykład realistycznej powieści młodopolskiej łącząc elementy typowe dla różnych prądów literackich : • Realizm — konkretność miejsca i czasu akcji, — wierność przedstawienia szczegółów życia i jego tła, — koncepcja człowieka jako istoty społecznej (program życiowy Ju...

Stanisław Wyspiański jako dramatopisarz i malarz TEMAT: Stanisław Wyspiański jako malarz i dramaturg. Stanisław Wyspiański (1869÷1907) ur. w Krakowie. Ojciec był rzeźbiarzem, przyjacielem Matejki i Gotgera, miał pracownię naprzeciw Wawelu. Ożeniony z bogatą mieszczką, która zmarła gdy syn miał 7 lat, opiekę nad nim sprawowała ciotka Joanna Stankiewiczowa. Ukończył studia malarskie w Krakowi...

Gatunki literackie typowe dla romantyzmu Jakie gatunki literackie uznasz za charakterystyczne dla epoki romantyzmu? Romantyzm charakteryzował się niemałą wynalazczością w dziedzinie tworzenia i eksploatacji nowych gatunków literackich. Jako epoka zbuntowana przeciw ojcom - klasykom, odrzucał początkowo wszystkie gatunki klasyczne, a tworzył własne, lepiej wyrażające ideę epoki. I tak ...

Poeci modernizmu Poeci epoki modernizmu Charles Baudelaire Cechy jego utworów: wyższość artysty nad przeciętnymi ludźmi operowanie brzydotą i śmiercią czysty motyw szatana nastrój smutku, pesymizmu, przygnębienia “Padlina” Przejście od sielankowej przechadzki do odrażającego opisu padliny. Zwłoki określone są brutaln...

Werter i Giaur - podobieństwa i różnice Romantyzm to epoka, która nad wszystko eksponuje uczuciowość oraz tragizm postaci. Są to cechy, które charakteryzują Wertera i Giaura, dwóch bohaterów romantycznych, którzy choć diametralnie różnią się od siebie, postępują zgodnie z zasadami romantyzmu. Werter ukazuje nam się jako człowiek egzaltowany i wrażliwy, a przy tym niesłychanie prostol...