Mity narodowe w "Weselu"TEMAT: Rozrachunek z mitami narodowymi w „Weselu”. Wyspiański podjął się w dramacie oceny polskiego społeczeństwa, w pierwszym akcie oceniał w perspektywie teraźniejszości, w drugim w perspektywie historycznej, natomiast w trzecim tą perspektywą jest przyszłość. Zadaje pytanie, czy polskie społeczeństwo jest zdolne wywołać powstanie i odzyskać niepodległość. Wydarzenia III aktu dają na to odpowiedź. Jasiek rusza by wypełnić rozkazy, tymczasem gospodarz śpi, pijany Czepiec awanturuje się, pijany Nos wpada pod stół. Toczą się nieistotne dyskusje. Kiedy za oknem zaczyna dziać się coś niezwykłego panowie w chacie zaczynają się bać. Czepiec dość szybko staje z kosą i grozi, że jeśli panowie nie pójdą razem to on się z nimi policzy, oburzony Gospodarz z trudem przypomina sobie wizytę Wernyhory. Kiedy już wszystko się wyjaśnia okazuje się że Jasiek zgubił złoty róg. Zabraknie sygnału, nikt nie ruszy do walki, zaczną tańczyć jak każe im Chochoł. Według Wyspiańskiego nie ma szans by doszło do powstania, wiara w zdolność Polaków do walki o wolność to jeden z narodowych mitów, który nigdy się nie sprawdzi. Takich mitów jest więcej i wszystkie Wyspiański kompromituje: • mit solidaryzmu klasowego - występował w tradycji literackiej od „Pana Tadeusza” poprzez hasło Krasińskiego „z szlachtą polską, polski lud” aż po „Nad Niemnem”. Wyspiański w pierwszym akcie wykazał, że porozumienie klas to pozory; • mit szlacheckiego przywódcy - kompromituje ten mit zachowanie Gospodarza; podjął się roli przywódcy, ale potrafił tylko mówić, niezdolny był do działania; • mit racławickiego kosyniera - powołuje się na niego Czepiec, kontynuatorem mógł być Jasiek, który przejął obowiązki od Gospodarza, obaj zawodzą. Czepiec nie kryje że jest uprzedzony do panów, wie, że oni nie są zdolni do czynu. Pomiędzy panami i chłopami jest przepaść, więc nie pogodzą się z szlacheckim przywódcą. Jasiek kompromituje mit na inny sposób; okazuje się, że nie jest dla niego ważna wolność, a jedynie awans społeczny, bogactwo; • mit chłopa Piasta - sięga on do kroniki Galla opisującego początki dynastii Piastów. Zgodnie z tym stereotypem chłop to symbol pracowitości, mądrości i siły narodowej. Chłopi występujący w utworze są tego zaprzeczeniem. Nie rozumieją sytuacji narodu. Skorzy do awantur i porachunków. Czepiec wszelkie problemy rozwiązuje siłowo „Żyda w pysk”, „my na was z kosami”; • mit arkadyjskiej wsi - dziennikarz wyobraża sobie, że „polska wieś zaciszna, polska wieś spokojna” tymczasem na tej wsi pojawia się Jakub Szela pamiętany przez wiele pokoleń, a Czepiec mówi „my się rwiemy ino do jakiej bijacki”; • mit poety wieszcza - zrodzony w romantyzmie, ideał poety wieszcza, czyli przywódcy narodu prowadzącego do walki o niepodległość został tu skompromitowany głównie przez postać Poety, który jako dekadent nie potrafi sam działać i porwać innych do czynu. Skompromitowany został także Dziennikarz który mógłby sprawować „rząd dusz”, gdyby mu starczyło odwagi; • mit polski mocarstwowej - wywodzi się z XVIII w. z sarmatyzmu, który głosił tezę o szczególnej opiece Matki Boskiej nad Polską i o Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa. Z tego względu na wstępie pojawiają się wizerunki Matki Boskiej Ostrobramskiej i Częstochowskiej, wiąże się z tym także przepowiednia Wernyhory w której mowa jest o Polsce od morza do morza. Sytuacja jaką przedstawił Wyspiański dowodzi naiwności takiego rozumowania.

Mity narodowe w "Weselu"

Materiały

Polska w programie "Partnerstwo dla Pokoju" Zainicjowany w styczniu 1994 roku program „Partnerstwo dla Pokoju” (PdP) nie wpełni odpowiadał strategicznym celom polskiej polityki bezpieczeństwa. Polska opinia publiczna przyjęła koncepcje PDP z dużym sceptycyzmem. Polska przystąpiła do programu z chwilą podpisania przez premiera Waldemara Pawlaka Dokumentu Ramowego 2 lutego...

Wady i zalety leasingu Podstawowe zalety leasingu • Leasing umożliwia sfinansowanie inwestycji ze środków obcych, stanowi alternatywne źródło finansowania, a jednocześnie nie powoduje wzrostu współczynnika zadłużenia przedsiębiorstwa, ponieważ nie występuje w bilansie leasingobiorcy jako jego zobowiązanie. • Leasing zabezpiecza przed skutkami inflacji, g...

Streszczenie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej Tom pierwszy I Marta i Justyna wracają z kościoła. Po drodze spotykają Janka, powożącego drabiniastym wozem, oraz Różyca i Kirłę, jadących do dworku Korczyńskich. II Korczyńscy, wraz z przybyłymi gośćmi, oczekują na przyjazd Witolda i Leoni (dzieci mają spędzić w domu wakacje). Kirło pozwala sobie na niesmaczny żart: sprowadza przed ...

Stanisław Barańczak i jego poezja STANISŁAW BARAŃCZAK Poezja Barańczaka w dużej mierze stanowi odpowiedź na wydarzenia polityczne , ale nie poprzestaje na skomentowaniu konkretnej sytuacji , wyraża znacznie głębsze i bardziej uniwersalne niepokoje moralne. Wiążą się one najczęściej z próbą odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące istoty prawdy , miejsca człowieka w świecie wartoś...

Czy miłość to siła budująca czy niszcząca? Miłość - siła budująca czy niszcząca? A właściwie to dlaczego od razu budująca albo niszcząca? Miłość jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie można jej sprowadzać do roli czynnika \"budowlanego\". Proponuję zatem zastanowić się nieco bardziej ogólnie - poszukajmy jaką rolę odgrywa miłość w naszym życiu, oczywiście opierając się w czasie tych...

Konformizm - definicja W tym rozdziale skupiliśmy się na konformizmie, czyli na tym jak3, ludzie zmieniają swoje zachowanie wskutek rzeczywistego (lub wyimaginowanego) wpływu innych osób. Stwierdziliśmy, że istnieją dwa główne po¬wody, dla których zachowują się konformistycznie: in¬formacyjny oraz normatywny wpływ społeczny. Infor¬macyjny wpływ społeczn...

Nowatorstwo i tradycja u Kochanowskiego Tradycja i nowatorstwo w poezji J. Kochanowskiego… Twórczość Jana Kochanowskiego rozpoczyna bardzo istotny rozdział W historii literatury polskiego odrodzenia. Jest to pisarz, który wprowadził naszą poezję do dziejów literatury ogólnoeuropejskiej, a więc wówczas - ogólnoświatowej. Z tego powodu nazwisko poety możemy stawiać tuż obok Kop...

Teatr i dramat pozytywistyczny Dramat pozytywistyczny obejmował tematykę historyczną lub mieszczańską. Pierwszy typ dramatu był epigoński; postromantyczny. Przedstawiał losy wybitnych jednostek, wydarzenia dziejowe, w których uwydatniały się namiętności prowadzące bohatera do zbrodni albo po-święceń. Autorami byli: Józef Szujski, Wincenty Rapacki. Dramat mieszczański opier...