Mit o Potopie - interpretacjaMIT O POTOPIE Po stracie Prometeusza , ludzie , nękani cierpieniami, pełni żądzy , której nie umieli opanować , stawali się źli. Ilekroć któryś z bogów schodził na ziemie spotykały ich tylko obelgi i zniewagi. Pewnego razu gdy Zeus spotkała niewybaczalna obraza król Lykaon po częstował go mięsem ludzkim podczas wieczerzy na radzie niebieskiej postanowiono wytępić rodzaj ludzki zsyłając na nich potop. Wszystkie rzeki i morza wystąpiły z brzegów .Najwyższe chaty były zatopione wodą. Granica między morzem a ziemia nie istniała. Ludzie żeglowali po polach po których nie dawno chodzili z pługiem. Ptaki znużone lotem , nie widzą nigdzie ziemi, spadały w głębie. Ziemie opanowała pustka i przerażająca cisza Najwyższe góry znikły pod wodą. Na bezbrzeżnym oceanie kołysało się nędzne czółno, a w nim drżało z trwogi dwoje prawdo podobnie ostatnich ludzi : Deukaliona syn Prometeusza i Pyrra córka Epitemiusza i Pandory .Po dziewięciu dniach dryfowania czółno stanęło na szczycie Parnasu. Wody zaczęły opadać. Zaczynano widać szczyty gór ,potem niziny w których leżały trupy ludzi i zwierząt. Staruszkowie chcąc odnowić rodzaj ludzki zeszli do groty delfickiej po rade jak to zrobić. Z wróżebnej pieczary usłyszeli głos : Idźcie ,twarze zasłoną przykryjcie rzucajcie poza siebie kości waszej matki. Lecz Pyrra ni zgodziła się mówiąc : że nie godną jest rzeczą rozrzucać szczątki rodziców. Daukalion zrozumiał , że bóstwo ni morze doradzać złych uczynków i tak sprawę wyjaśnił. Matką wszystkiego co żyje jest ziemia a kośćmi jej są kamienie. I uczynili tak jak postanowili. Z kamieni rzucanych przez Daukliona powstawali mężczyźni a z kamieni Perry powstawały kobiety. I tak odrodził się gatunek ludzki . A o potopie już nikt nie wspominał.

Mit o Potopie - interpretacja

Materiały

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - \"Państwo\", Arystotelesa - \"Polityka\" i Cycerona. W dobie humanizmu sprawy państwa podejmuje Erazm z Rotter...

Koncept, kontrast, paradoks jako sposoby budowania utworu Koncept, kontrast, paradoks jako sposoby budowania niespodzianki poetyckiej (przykłady). Koncept- wyszukany pomysł determinujący budowę utworu i nadający mu zamierzoną sztuczność poetycką, przeciwstawioną stylowi potocznemu i naturalnemu tokowi zwykłej opowieści. Jako zasada literackiej konstrukcji koncept wykorzystuje wyraziste analogie i k...

Krótko o "Bogurodzicy" i "Lamencie Świętokrzyskim" Czas powstania \"Bogurodzicy\" jest sporny. Najczęściej przyjmuje się 1 poł. XIII w. Po raz pierwszy wydrukowano ją w 1506r. w \"Statucie\" Jana Łaskiego. Była hymnem dynastycznym Jagiellonów. Pierwotny utwór posiadał 2 strofy, z czasem dodawano kolejne, aż do 22. Pierwsza część jest modlitwą do Matki Bożej z prośbą o wstawiennictwo u Chryst...

Obóz konserwowy i postępowy w "Powrocie posła" Obóz konserwowy i postępowy w „Powrocie posła”. Julian Ursyn Niemcewicz (1758÷1841). ukończył Korpus Kadetów, adiutant ks. Adama Czartoryskiego. Zwiedził z nim Europę, należał do masonerii. Był członkiem KEN i posłem na Sejm Czteroletni, redaktorem „Gazety Narodowej i Obcej”. W czasie insurekcji adiutant Kościuszki, ra...

Miasto w literaturze romantycznej Miasto - centrum cywilizacji i niszczący moloch. W literaturze romantycznej miasto na ogół nie cieszyło się dobrą sławą. Większości pisarzy romantycznych o znanych nazwiskach przychodziło żyć w miastach, ale nie polubili metropolii. Różne odmiany sceptycyzmu romantyków wobec wielkiego miasta występowały nie tylko w literaturze polskiej, ale ...

Podział kosztów zysków i strat: pośrednie i bezpośrednie Podział kosztów działalności operacyjnej na koszty bezpośrednie i pośrednie Podział ten jest niezbędny do ustalenia kosztów sprzedanych produktów w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. Biorąc pod uwagę związki poszczególnych pozycji kosztów globalnych z technologią i organizacją procesu produkcyjnego wyróżnia się następujące kate...

Opłaty wyrównawcze - wyjaśnienie OPŁATY WYRÓWNAWCZE –stosowane dla ochrony rynku wewnętrznego przed konkurencją zagraniczną. Jest to dodatkowy środek polityki handlowej stosowany najczęściej jako uzupełnienie ceł. Stosowany dlatego, że cła często nie są środkiem zabezpieczającym rynek wewnętrzny przed napływem towarów importowanych. Gdyż ceny na rynku zagranicznym pod...

"Kordian" - sąd nad Polską „Kordian” Juliusza Słowackiego jest sądem nad Polską, Krytyczną oceną jej najnowszej historii, a szczególnie szlacheckiej tradycji. Zdaniem poety historia polski to dzieje grzechów. Pycha i anarchia doprowadziły do upadku kraju, a uczucie zemsty było przyczyną powstania przeciwko zaborcy. Klęska walczących zrodziła rozpacz. Juliusz S...