Mit o PotopiePo stracie Prometeusza , ludzie , nękani cierpieniami, pełni żądzy , której nie umieli opanować , stawali się źli. Ilekroć któryś z bogów schodził na ziemie spotykały ich tylko obelgi i zniewagi. Pewnego razu gdy Zeus spotkała niewybaczalna obraza król Lykaon po częstował go mięsem ludzkim podczas wieczerzy na radzie niebieskiej postanowiono wytępić rodzaj ludzki zsyłając na nich potop. Wszystkie rzeki i morza wystąpiły z brzegów .Najwyższe chaty były zatopione wodą. Granica między morzem a ziemia nie istniała. Ludzie żeglowali po polach po których nie dawno chodzili z pługiem. Ptaki znużone lotem , nie widzą nigdzie ziemi, spadały w głębie. Ziemie opanowała pustka i przerażająca cisza Najwyższe góry znikły pod wodą. Na bezbrzeżnym oceanie kołysało się nędzne czółno, a w nim drżało z trwogi dwoje prawdo podobnie ostatnich ludzi : Deukaliona syn Prometeusza i Pyrra córka Epitemiusza i Pandory .Po dziewięciu dniach dryfowania czółno stanęło na szczycie Parnasu. Wody zaczęły opadać. Zaczynano widać szczyty gór ,potem niziny w których leżały trupy ludzi i zwierząt. Staruszkowie chcąc odnowić rodzaj ludzki zeszli do groty delfickiej po rade jak to zrobić. Z wróżebnej pieczary usłyszeli głos : Idźcie ,twarze zasłoną przykryjcie rzucajcie poza siebie kości waszej matki. Lecz Pyrra ni zgodziła się mówiąc : że nie godną jest rzeczą rozrzucać szczątki rodziców. Daukalion zrozumiał , że bóstwo ni morze doradzać złych uczynków i tak sprawę wyjaśnił. Matką wszystkiego co żyje jest ziemia a kośćmi jej są kamienie. I uczynili tak jak postanowili. Z kamieni rzucanych przez Daukliona powstawali mężczyźni a z kamieni Perry powstawały kobiety. I tak odrodził się gatunek ludzki . A o potopie już nikt nie wspominał.

Mit o Potopie

Materiały

"Pieśń świętojańska o Sobótce" Jana Kochanowskiego Pieśń świętojańska o Sobótce Utwór wyróżnia się skomplikowaną formą – jest bowiem rozpisany na głosy (XII panien) tworzące w istocie cykl liryków. Tematycznie powiązać go można z innymi pieśniami biesiadnymi – i to zarówno ze względu na podobieństwo sytuacji lirycznej, jak i na przesłanie jednoznacznie wynikające z następującyc...

Tomasz Judym jako bohater tragiczny Ludzie bezdomni są powieścią Stefana Żeromskiego. Powieść ta ukazała się drukiem w Warszawie w roku 1899. Jej publikacja stała się bardzo szybko wydarzeniem wielkiej rangi, porównywalnym z premie-rą Wesela S. Wyspiańskiego. Odbierano ją jako formę dyskusji z hasłami pozytywistów i postawą ro-mantyczną, jako manifest ideowy poglądów pisarza. Zroz...

Bohaterowie błądzą. Ich doświadczenie przestrogą i pouczeniem dla odbiorcy 6. Temat: Dlaczego bohaterowie błądzą? Ich doświadczenia przestrogą i pouczeniem dla odbiorcy. Życie ludzkie – czy istnieje większa wartość niż ono? W swoim postępowaniu człowiek kieruje się określonymi zasadami moralnymi, ideałami, według których warto żyć uczciwie i godnie. Zdarza się jednak, że droga życiowa, którą podąża, okazuje się ...

Pojęcie instynkt - wyjaśnienie a) Instynkt – jest to wrodzona tendencja do działania w określony sposób w odpowiedzi na pewien bodziec zewnętrzny. - Sillamy: wrodzone i niezmienne spontaniczne zachowanie wspólne dla wszystkich jednostek tego samego gatunku. Wydaje się ono dostosowawcze do jakiegoś celu, z którego podmiot nie zdaje sobie sprawy. b) cechy instynktu; ...

Cudzoziemszczyzna w "Żonie modnej" Ośmieszanie cudzoziemszczyzny w satyrze „Żona modna”. Przedstawia Krasicki obserwacje obyczajowe dotyczące zmian pod wpływem mody francuskiej. Daje też w satyrze portret modnej damy. Zmiany obyczajowe: • rozczytywanie się w romansach i naśladowanie w życiu ich bohaterów; • zwyczaj spisywania intercyzy (umowy przedśl...

Charakterystyka Urszuli Kochanowskiej Urszulka byla córka wybitnego poety epoki renesansu Jana Kochanowskiego. Chodzila zawsze pieknie ubrana w sukienki z falbankami wlasnorecznie szyte dla niej przez matke. W dlugie wlosy miala wplecione kolorowe kokardki i wstazki . Ta dwu i pól letnia dziewczynka sprawiala, ze dom panstwa Kochanowskich byl pelen smiechu, zycia i wzajemnej mil...

Ocena kapitału pracującego przedsiębiorstwa OCENA KAPITAŁU PRACUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Do oceny wielkości KP można wykorzystać mechanizm szacowania zapotrzebowania na kapitał pracujący. Wymaga on określenia długości trwania cyklu obrotowego netto przedsiębiorstwa ora przeciętnych dziennych obrotów uzyskiwanych przez firmę. Inną metodą ustalania zapotrzebowania na kapitał pracujący jes...

Teoria integracji i dezintegracji Organizacja społeczna Trzy różne znaczenia: - grupa ludzi odpowiednio połączonych dla osiągnięcia celów. - kierowanie i zarządzanie zespołami ludzkimi, - celowo zorganizowany zespół ludzi oraz racjonalnie dobrany system metod i środ-ków w celu osiągania przyjętych celów. Struktura to zasady budowy jakiejś całości, natomiast organizacja to ...