Migracje - charakterystykaMigracje Migracje stałe i migracje okresowe Migracje transkontynentalne Migracje ekonomiczne i polityczne Migracje wewnętrzne (wieś – miasto, miasto – wieś, region - region) Po II Wojnie Światowej mamy 3 okresy migracyjne 1.) migracje powojenne: zmiany ustrojów, zmiany granic Europa – przemieszczenia dużej liczby ludności niemieckiej. Polska i Czechosłowacja wysiedliły 5 mln Niemców (2 mln z Polski, 3 mln z Czechosłowacji). W całej Europie przesiedlono około 10 mln Niemców. Również Polacy byli wysiedlani z kresów wschodnich: około 2 mln osób. Z Polski wyjechało około 400 tys. Ukraińców i 400 tys. Białorusinów. Emigracja 150 tys. Włochów z terenów Jugosławii, {chyba 400 tys. Finów powróciło do Finlandii. Inne kontynenty Azja - do Izraela przybywa około 700 tys. Żydów. Jednocześnie mamy tu około 900 tys. uciekinierów arabskich. Z Pakistanu wysiedlono 7 mln Hindusów a z Indii wysiedlono 7 mln Pakistańczyków. Około 6 mln Japończyków powróciło do swojego kraju z krajów, które do tej pory okupowali. Powstanie Chin spowodowało ucieczkę 1 mln ludzi. 1,5 mln ludzi uciekło z Korei Płn. do Płd. Afryka – z byłych kolonii wyjeżdżali byli administratorzy Ameryka Płn. – do USA przybywa dużo emigrantów (najwięcej Niemców, Brytyjczyków i Włochów). Przybywa około 300 tys. emigrantów z Europy wsch. Dużo ludzi przybywa z Meksyku. Ameryka Łac. – pojawia się nowy kraj: Wenezuela, przybywa tu około 500 tys. ludzi. Argentyna przyjmuje 1 mln emigrantów, głównie Hiszpanów. Brazyli przyjmuje około 800 tys. Australia – przyjmuje 1,6 mln ludzi, głównie Brytyjczyków i Włochów. 2.) Od lat 60 nastąpił duży przyrost gospodarczy. Jest to drugi okres migracyjny: lata 60-80. Następują duże różnice gospodarcze pomiędzy krajami. Jest duże zapotrzebowanie na robotników. Ta emigracja charakteryzuje się gassarbaiterami. W tym okresie mniejszą rolę zaczęła odgrywać emigracja transkontynentalna. Pojawia się zjawisko migrodolarów: czyli dolarów zarobionych przez gassarbaiterów i wysyłanych do ich krajów ojczystych. W Europie dużo ludzi przyjeżdżało do pracy w EWG. Tymi gassarbaiterami byli tu Turcy, Jugosłowianie, Grecy, Włosi, Hiszpanie (Jugosławia była jedynym krajem socjalistycznym, który miał podpisane umowy o prace z Austrią i Niemcami). Z innych krajów socjalistycznych pracowników w EWG było mało. Dużo gassarbaiterów pracowało także we Francji, około 3,7 mln; w Belgii 800 tys. Część wcześniejszych emigrantów postanowiła wracać do Europy.

Migracje - charakterystyka

Materiały

Naturalizm - wyjaśnienie pojęcia Elementy naturalistyczne w utworze G. Zapolskiej • determinizm - człowiek jest zależny od warunków, w których żyje, jest zdeterminowany przez czynniki, na które nie ma wpływu, np.: pochodzenie społeczne, środowisko. Przykładem takiej osoby jest Zbyszko, który próbuje walczyć z kołtuństwem, choć zdaje sobie sprawę, że nie będzie w stanie s...

Teoria cech - opis Teoria cech. Próby wyróżnienia cech systematycznie wiążących się z przywództwem zakończyły się wskazaniem sześciu cech różniących przywódców od nieprzywódców: 1) Ambicja i energia 2) Pragnienie przewodzenia innymi i wywierania na nich wpływu 3) Uczciwość i prawość 4) Wiara w siebie 5) Inteligencja 6) Głęboka wiedza techniczna w dziedzinie...

Opis trzech typów środowiska Trzy typy środowiska: 1. środowisko pierwotne (naturalne), 2. środowisko fizyczno – geograficzne, 3. środowisko sztuczne (antropogeniczne). Środowisko pierwotne (naturalne) – nie nosi śladów człowieka, są to wysokie partie gór np. Andy, na obszarach pustyń, puszczy, w Tajdze syberyjskiej, Amazonii, Kotlinie Kongo, Malezja. Śro...

Los ludzi i idea patriotyczna w poezji Konopnickiej Los ludu i idee patriotyczne w poezji Konopnickiej. W wierszu pt. \"Wolny najmita\" autorka mówi o skutkach ustawy carskiej z 1864r. Dała ona chłopu ziemię, jednak była to gleba mało żyzna, podmokła, porastały ją chaszcze. Skutki były tragiczne. Rodzina nie miała środków do życia, ludzie umierali z głodu. Chłop musiał płacić podatki, w przeci...

Język w "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej Język Język Moralności pani Dulskiej jest jednym z największych walorów dramatu. Doskonale konstruowane dialogi, świetnie puentowane kwestie, umiejętne utrzymywanie napięcia i tempa – wszystko to świadczy o znakomitym wyczuciu sceny i dużym doświadczeniu scenicznym Zapolskiej. Zapolska była również pierwszym od długiego czasu dra...

"Odprawa posłów greckich" utworem okolicznościowym czy dramatem narodowym? 15. \"Odprawa posłów greckich\" Jana Kochanowskiego utworem okolicznościowym czy pierwszym dramatem narodowym wyrosłym z analizy ówczesnych stosunków w Polsce? \"Odprawa posłów greckich\" to pierwszy dramat narodowy. Jan Kochanowski pisał go w swoim zacisznym Czarnolesie, bo bolała go postawa szlachty wobec ojczyzny. Wcześniej tłumaczył poe...

Geneza, tło historyczne, ramy czasowe w "Panu Tadeuszu" 2. „ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe. GENEZA W ŚWIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego Powstanie listopadowe zakończyło się klęską Polaków. Następstwa po przegranym powstaniu były poważne : została ograniczona au...

Parabola "Tanga" Parabola polityczna Przedstawione w Tangu osoby tworzą pewien organizm społeczny, w którym ogniskują się tendencje zauważalne w życiu dużych zbiorowości ludzkich. Wzajemne relacje postaci oraz zmiany układu sił i wpływów są interpretacją zaobserwowanych zjawisk społecz¬nych. Historia w Tangu rozwija się dialektycznie. Teza: stary porz...