Migracje - charakterystykaMigracje Migracje stałe i migracje okresowe Migracje transkontynentalne Migracje ekonomiczne i polityczne Migracje wewnętrzne (wieś – miasto, miasto – wieś, region - region) Po II Wojnie Światowej mamy 3 okresy migracyjne 1.) migracje powojenne: zmiany ustrojów, zmiany granic Europa – przemieszczenia dużej liczby ludności niemieckiej. Polska i Czechosłowacja wysiedliły 5 mln Niemców (2 mln z Polski, 3 mln z Czechosłowacji). W całej Europie przesiedlono około 10 mln Niemców. Również Polacy byli wysiedlani z kresów wschodnich: około 2 mln osób. Z Polski wyjechało około 400 tys. Ukraińców i 400 tys. Białorusinów. Emigracja 150 tys. Włochów z terenów Jugosławii, {chyba 400 tys. Finów powróciło do Finlandii. Inne kontynenty Azja - do Izraela przybywa około 700 tys. Żydów. Jednocześnie mamy tu około 900 tys. uciekinierów arabskich. Z Pakistanu wysiedlono 7 mln Hindusów a z Indii wysiedlono 7 mln Pakistańczyków. Około 6 mln Japończyków powróciło do swojego kraju z krajów, które do tej pory okupowali. Powstanie Chin spowodowało ucieczkę 1 mln ludzi. 1,5 mln ludzi uciekło z Korei Płn. do Płd. Afryka – z byłych kolonii wyjeżdżali byli administratorzy Ameryka Płn. – do USA przybywa dużo emigrantów (najwięcej Niemców, Brytyjczyków i Włochów). Przybywa około 300 tys. emigrantów z Europy wsch. Dużo ludzi przybywa z Meksyku. Ameryka Łac. – pojawia się nowy kraj: Wenezuela, przybywa tu około 500 tys. ludzi. Argentyna przyjmuje 1 mln emigrantów, głównie Hiszpanów. Brazyli przyjmuje około 800 tys. Australia – przyjmuje 1,6 mln ludzi, głównie Brytyjczyków i Włochów. 2.) Od lat 60 nastąpił duży przyrost gospodarczy. Jest to drugi okres migracyjny: lata 60-80. Następują duże różnice gospodarcze pomiędzy krajami. Jest duże zapotrzebowanie na robotników. Ta emigracja charakteryzuje się gassarbaiterami. W tym okresie mniejszą rolę zaczęła odgrywać emigracja transkontynentalna. Pojawia się zjawisko migrodolarów: czyli dolarów zarobionych przez gassarbaiterów i wysyłanych do ich krajów ojczystych. W Europie dużo ludzi przyjeżdżało do pracy w EWG. Tymi gassarbaiterami byli tu Turcy, Jugosłowianie, Grecy, Włosi, Hiszpanie (Jugosławia była jedynym krajem socjalistycznym, który miał podpisane umowy o prace z Austrią i Niemcami). Z innych krajów socjalistycznych pracowników w EWG było mało. Dużo gassarbaiterów pracowało także we Francji, około 3,7 mln; w Belgii 800 tys. Część wcześniejszych emigrantów postanowiła wracać do Europy.

Migracje - charakterystyka

Materiały

Gospodarka wodna, bilans wodny GOSPODARKA WODNA Eutrofizacja jezior – użyźnianie. Składniki ceny wody: 1. Jej pozyskanie – znalezienie i pobranie z rzeki, z jeziora, ze zbiorników sztucznych, z głębi, z lodowców. 2. Transport czyli przesyłanie 3. Uzdatnianie, oczyszczanie, utylizacja 4. Dystrybucja do użytkownika (użytkownicy: przemysł, gospodarka komuna...

Opis stanowiska pracy Klasyfikacja i zasady sporządzania opisu stanowiska pracy Klasyfikacja to określenie obowiązków związanych z danym stanowiskiem pracy – sprecyzowanie zadań i standardów ich wykonania. Jest to dokładne opisanie danego stanowiska pracy z uwzględnieniem wartości wykonywanej pracy. W istocie system klasyfikacji odpowiada na pytanie ile i za c...

Tragiczne losy Wokulskiego i Korczyńskiego 1. Wokulski i Korczyński. a) Stanisław Wokulski - pierwszą przyczyną tragizmu Wokulskiego są skłócone wpływy dwóch epok. Żyje on na przełomie dwóch epok: romantyzmu i pozytywizmu, w okresie rozkładu społeczeństwa feudalnego, a przed wykrastalizowaniem się społeczeństwa kapitalistycznego. Ulega wpływom obu epok - romantyzmu i pozytywizmu - u...

Poeci modernizmu Poeci epoki modernizmu Charles Baudelaire Cechy jego utworów: wyższość artysty nad przeciętnymi ludźmi operowanie brzydotą i śmiercią czysty motyw szatana nastrój smutku, pesymizmu, przygnębienia “Padlina” Przejście od sielankowej przechadzki do odrażającego opisu padliny. Zwłoki określone są brutaln...

Poglądy Stanisława Przybyszewskiego na podstawie "Confiteora" Poglądy Stanisława Przybyszewskiego (\"Confiteor\"): Przybyszewski pisał o potrzebie wyzwolenia sztuki i literatury od zadań pozaestetycznych. Tylko wtedy świat ujrzy polską sztukę, bo aktualna go nie interesuje. Jest to tzw. polska sztuka zaściankowa. Główne tezy tego manifestu to: • sztuka jako szczere odtworzenie duszy we wszystkich ...

Ogólna charakterystyka "Mitologii" Parandowskiego Bogowie: ogólne wiadomości: - nieśmiertelni i zawsze młodzi - obdarzeni niezwykłą siłą i urodą, więksi, piękniejsi i silniesi od ludzi - posiadający wielką potęgę i wiedzę - obdarzeni cudowną własnością przenoszenia się z miejsca na miejsce z niezwykłą szybkością oraz zdolnością przemiany w różne postaci i kształty - nie są wsz...

Konflikt w "Powracającej fali" TEMAT: Konflikt kapitalistyczny w „Powracającej fali”. W utworze jest dwóch równorzędnych bohaterów. Fabrykant Gotlieb Adler oraz robotnik fabryczny Kazimierz Gosławski. Adler był w młodości zwykłym tkaczem, zarabiał nieźle, ale hulał. Kiedy w fabryce wybuchł pożar uratował ludzi za co dostał 300 talarów. Odtąd stał się skąpcem ...

Twórczość Norwia - hołd rodakom Cyprian Kamil Norwid oddaje cześć nie tylko swoim rodakom, ale zauważa i docenia także wybitne jednostki innych narodowości. \"Bema pamięci żałobny rapsod\" Utwór poświęcony uczestnikowi i bohaterowi powstania listopadowego (1830) i Wiosny Ludów (1848). Norwid napisał go w 1851 r. po śmierci gen. Józefa Bema. Autor opisuje pogrzeb wielkieg...