Miasto i mieszkańcy w "Ojciec Goriot" i "Lalce"Miasto i jego mieszkańcy w “OG” i w “Lalce” Lalka ujmuje konsekwentnie miasto jako normalną przestrzeń życia człowieka. Prus nie ulega żadnym mitom miasta panującym w ówczesnym czasie. Wielkie miasto Prusa jest przede wszystkim terenem dynamicznego, intensywnego i bardzo różnorakiego życia: najrozmaitszej pracy fizycznej i umysłowej oraz wielorakiej zabawy i próżnowania. Ani w Paryżu, ani w Warszawie nie brak zjawisk niepokojących. Nie jest to przestrzeń bezpieczna. Ale jest to przestrzeń ludzkiego współdziałania, przemieszanego - jak wszędzie - z rywalizacją, jest przestrzenią wszystkich ludzkich uczuć - od miłości najdelikatniejszej po brutalność i cynizm oraz jest to miejsce dla pracy i myśli twórczej. Prus zastosował realizm topograficzny : autentyczne nazwy ulic, dzielnic, placów i parków nadają miastu prawdziwość. Zwłaszcza, że autor umieszcza liczne powszechnie znane obiekty : kolumna Zygmunta, kościół św. Józefa Oblubieńca, kościół św. Krzyża, pomnik Kopernika, Teatr Wielki, itd. Ojciec Goriot - podczas XIX wieku Paryż ponad podwoił są liczbę mieszkańców. Dlatego też te miasto stało się punktem obserwacji Balzakowskich. “Paryż to prawdziwy ocean - Czytamy na początku - Możecie rzucać weń sondę, nigdy nie poznacie prawdziwej jego głębokości” Wraz z bohaterami powieści wędrujemy po rozmaitych dzielnicach miasta , poznając różne środowiska. Ale akcja skupia się przede wszystkim w mieszczańskim pensjonacie pani Vauquer w pobliżu dzielnicy Łacińskiej. Autor szczegółowo opisał dom, jego otoczenie i wnętrze. Wybór “pensjonatu mieszczańskiego” pozwolił autorowi stworzyć środowisko, w którym skupiają się różne typy społeczne. Wszyscy ci ludzie żyli z mizernych rent wystarczających jedynie na opłacenie kosztów utrzymania. Mieszkali tam też studenci z prowincji wysyłani do Paryża często kosztem wyrzeczeń całej rodziny.

Miasto i mieszkańcy w "Ojciec Goriot" i "Lalce"

Materiały

Konflikt racji w „Antygonie” Sofoklesa Żyjemy w końcu XX wieku. Zastanówmy się gdzie się podziały dawne wartości, czy mają jeszcze znaczenie dawne myśli? „Antygona” jest najbardziej znaną tragedią grecką. Tragizm wyraża się tu poprzez upadek wielkiej wartości. Która z postaci jest wartością w „Antygonie”, kogo rację należy aprobować? Przeanalizujmy problemat...

Systemowa kontrola rezultatów - wyjaśnienie Systemowa kontrola rezultatów – sprawny system kontroli , oceny , głównej działalności firmy. Wyniki tej kontroli i oceny mają przede wszystkim wpływ na karierę i dochody liderów i ich współpracowników. Korzyści tej metody: a) możliwość bardzo elastycznego i szybszego dostosowania się do zmiennych potrzeb klientów i rynku, w następstw...

Problem decyzyjny - definicja Problem decyzyjny – odchylenie miedzy stanem pożądanym a stanem rzeczywistym uświadomione przez podejmowane decyzje, zadanie które jest następnie rozwiązywane w procesie podejmowania decyzji.

Cierpienie Matki Boskiej w "Posłuchajcie, bracia miła..." Jest to wiersz z XV w. Ma formę bezpośredniej wypowiedzi Matki Boskiej użalającej się na swoją tragedię - śmierć Jezusa. Swoje cierpienia kieruje najpierw do wszystkich ludzi oglądających ukrzyżowanie Chrystusa, potem żali się umierającemu synowi, wreszcie zwraca się do wszystkich matek najbardziej rozumiejących utratę dzieci, by podzieliły ...

Działalność sponsoringowa Nationale Nederlanden Działalność sponsoringowa Nationale Nederlanden. Firma Nationale Nederlanden jest holenderskim przedsiębiorstwem działającym w dziedzinie ubezpieczeń na życie. Na początku 1995 roku weszła na polski rynek i jako główne przedsięwzięcie promocyjne wybrała sponsoring, decydując się na wspieranie kultury. Wybrano sponsorowanie odbywającego się w p...

Co to jest socjologia? Socjologia - termin ten został wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte’a. Termin socjologia oznacza dosłownie naukę o społeczeństwie. Przedmiotem tej nauki są a nawet jest: - przyczyny, charakter, następstwa relacji międzyludzkich oraz mniej lub bardziej trwałych form, w jakich te relacje występują -...

Średniowieczna literatura o śmierci i ascezie 5. Literatura wieków średnich o śmierci i ascezie. Tematyka śmierci przenikała twórczość pisarzy XIV i XV wieku. Hasło \"memento mori\" (pamiętaj o śmierci) było zawołaniem tych czasów. Już od wczesnego średniowiecza popularność zdobył motyw śmierci, ale pojmowana była ona jako oczekiwane z utęsknieniem wyzwolenie z doczesności lub chwalebn...

Portrety bohaterów skazanych na samotność „Samotność, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru. Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok, którzy nie byli rozumiani przez otoczenie, bardzo często doświadczali uczucia samotności. Myślę, że takiej samotności doświadczali przede wszystkim ci,...