Manifestacja dekadentyzmu w poezji Przerwy-TetmajeraTEMAT: Manifestowanie dekadentyzmu w poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera. K. P. Tetmajer (1865÷1940) ur. w Ludźmierzu koło Nowego Targu. Jego ojciec stracił majątek po powstaniu listopadowym, przeniósł się do Krakowa. Tu poeta ukończył gimnazjum, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później w Hajldelbergu (filozofia). Mieszkał w Krakowie, często bywał w Zakopanem. Współpracował z „Życiem”. Miał nieślubnego syna, spędził z nim ostatnie lata życia w Warszawie. Umierał w zapomnieniu na guza mózgu, stracił wzrok. Wydał 8 tomików poezji. Powieści to: „Koniec epopei”, „Legenda Tatr”. Zbiór opowiadań „Na skalnym podhalu”, oraz dramaty „Zawisza Czarny”, „Rewolucja”. „Koniec wieku XIX”. Jest to monolog liryczny, zbudowany z pytań retorycznych. Dotyczą one sensu różnych sfer ludzkich, doświadczeń - etycznych, społecznych, religijnych. Zostały zakwestionowane zarówno ideały pozytywistyczne (aktywność, rozum, nauka) jak i romantyczne (walka, uczucia, emocje). Autor przekonuje, że nie warto służyć ideom, gdyż minęły tysiące lat i nie zostały one zrealizowane. Modlitwa straciła sens, gdyż jest już niewielu wierzących; walka z losem to tak jak mrówka naprzeciw pędzącego pociągu. Nadzieje na przyszły byt to naiwność skoro nie potrafimy rozwikłać tajemnic gwiazd, chociaż je widzimy. Odrzucone zostały także reakcje negatywne. Nie ma sensu przeklinać losu ponieważ nikogo to nie dotknie i niczego nie zmieni. Ironizować można pod adresem czegoś co nas nie przewyższa, tymczasem to my jesteśmy w rękach losu, a nie odwrotnie. Poddać się rozpaczy to popełnić samobójstwo, potrafi to zrobić skorpion, nie wypada myślącemu człowiekowi, bo wie, że nie uwolni go to od cierpień psychicznych. Poddać się rezygnacji nie oznacza mniej cierpieć, można jeszcze używać życia, ale i to nie ma sensu, ponieważ człowiek nigdy nie ma dość, wciąż pragnie czegoś nowego. W zakończeniu pada pytanie jaki jest wobec tego sens życia, człowiek końca wieku nie potrafi na to odpowiedzieć - „głowę zwiesił niemy”. Jest to typowy dekadent, który nie potrafi odpowiedzieć po co i jak ma żyć. „Nie wierzę w nic”. Już w tytule ostra deklaracja bezideowości, zwątpienia, braku wiary w cokolwiek. Mocno brzmią słowa „nie wierzę w nic, nie pragnę niczego na świecie”. Ze wstrętem podmiot liryczny myśli o czynach, działaniu, a nawet chęci zrobienia czegoś. Odrzuca, niszczy marzenia, depce je w poczuciu bezsiły i niemożności ich zrealizowania (jak wyrzeźbienie urody Afrodyty). Krzyk bólu łączy się z uśmiechem ironii i przekleństwem, bo jest tylko jeden pewnik „konieczność wszystkim, wola ludzka niczym”. W obliczu bezradności pozostaje jedynie ucieczka w niebyt. Nastrój dekadenta oddaje słownictwo „nie wierzę”, „mam wstręt”, „depcę”, „krzyk bólu”, „nieistnienie”.

Manifestacja dekadentyzmu w poezji Przerwy-Tetmajera

Materiały

Treść utworu "Monachomachia" CIEMNOTA I ZACOFANIE DUCHOWIEŃSTWA - “MONACHOMACHIA” Treść utworu Na świecie dzieją się różne rzeczy. “Nieraz rycerzem bywa sługa boży”. Taka wojna między mnichami zdarzyła się pewnego razu w miasteczku, którym: “Było trzy karczmy, bram cztery ułomki, Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki”. Życie toc...

Co to jest pamiętnikarstwo? Pamiętnikarstwo - Rozkwita w XVII w. wielka moda na pamiętniki. W większości te domorosłe dzieła nie są zbyt wartościowe literacko. Pisano diariusze, zapisy gawędziarskie, raptularze, czyli kroniki rodzinne. Odnotowywano urodziny dzieci, śmierć, plony, czasem rodowód. Oprócz tego odnotowywano wszelkie wydarzenia - śmierć króla, nową wojn...

Wielkość i tragizm powstań narodowych w literaturze polskiej Powstania – zrywy niepodległościowe Polaków są niezmiernie istotnym tematem naszej literatury. Nie można się temu dziwić, ponieważ zabory, okupacja – tragiczne dzieje narodu – zaowocowały takim właśnie biegiem wypadków, a wydarzenia takie, jak powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, warszawskie musiały znaleźć odbic...

Ludzkie dramaty w"Chłopach" Dramaty ludzkie w Chłopach. Magda - wyrzucona od organistów rodzi dziecko na mrozie, ono umiera, a ona zastaje pozbawiona godności Witek - sierota z Warszawy, bity mieszka w stajni, śpi pod kożuchem. Brakuje mu osób bliskich, ratuje przyjaźń z Kubą. Ksiądz zabiera mu bociana. Tereska - związana z Mateuszem po powrocie męża uzyskuj...

Pierwszy raz w Soplicowie - sprawozdanie W końcu dostałem się do gazetki szkolnej. Myślałem, że wszystko pójdzie bez kłopotów, ale redaktor naczelny kazał mi napisać sprawozdanie z mojej wycieczki do Soplicowa. Pojechałem konno. Mijałem pagórki, łąki zielone, pola ze zbożem. Wyjeżdżając z kolejnego lasu zauważyłem na pagórku dwór szlachecki. Otoczony on był brzozowym gajem. Z daleka...

Wskaźniki rentowności sprzedaży Wskaźniki rentowności sprzedaży (obrotu). A) Wskaźniki będące relacją wyniku finansowego do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik rentowności sprzedaży (obrotu) netto – marża zysku Zysk netto x 100% ---------------------------------- Przychody ze sprzedaży Jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem w analizie rentowności sprzedaż...

Mity greckie i ich ponadczasowy charakter Wybrane mity greckie, ich sens oraz ponadczasowy charakter. Mit o Dedalu i Ikarze. Dedal - ateński budowniczy, rzeźbiarz i mechanik; obciążony zbrodnią uszedł na Kretę. Dedal był wielkim wynalazcą, w związku z tym król Krety - Minos, nie chciał go wypuścić poza granice swego kraju. Dedal postanowił odlecieć wraz ze swoim synem Ikarem, przy uży...

Co to jest okres wegetacyjny ? OKRES WEGETACYJNY –CZAS JAKI UPŁYWA OD MOMENTU WZEJŚCIA ROŚLINY DO WYDANIA PRZEZ NIĄ PLONÓW (W DNIACH). FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA ŚWIECIE: 1- UZYTKI ROLNE (GRUNTY ORNE, KULTURY TRWAŁE-SADY, OGRODY, PLANTACJE); 2- UŻYTKI ZIELONE (ŁĄKI, PASTWISKA); 3- LASY I ZADRZEWIENIA (PARKI); 4- INNE (TERENY ZAJĘTE POD INFRASTRUKTURĘ...