Ludowość w balladzie "Dusiołek" LeśmianaTemat: Specyficzny typ ludowości w balladzie B. Leśmiana "Dusiołek". Chłopski gawędziarz opowiada gromadzie wieśniaków o przygodzie jaka wydarzyła się chłopu Bajdale. Wędrował ze szkapą i wołem, zmęczony zasnął w południe na mchu pod lasem. Zaatakował go dusiołek, ale że był silny Bajdała nie poddał się dusiołkowi, obudziwszy się miał pretensje do zwierząt, że go nie obudziły i obroniły. Pretensje skierował zwłaszcza do Boga pytając, dlaczego stwórca przyzwala na istnienie zła. Leśmian przyjmuje tu filozoficzną postawę buntu. Zakłada, że Bóg toleruje zło. Bohater traktuje ponad to Boga jak adwersarza (przeciwnika dyskusji) - podejmuje z nim dyskusję. Są to akcenty prometeizmu, gdyż bohater upomina się o prawo do szczęścia jednostki. Jest to ballada o różnorakich wpływach ludowych: - bohaterowie z ludu (dusiołek, słuchacze); - wyobraźnia ludowa: dusiołek to potworek utworzony z elementów otoczenia chłopa ("pysk z żabia ślimaczy", "zad jak kwoka", "ogon z rzemienia", "podogonie z łyka"); - mentalność chłopska (skrzywił gębę, jęzorem mlasnął, ziewnął w niebo głosy, splunął); - wierzenia ludowe (istnienie zmór uaktywniających się w godzinach przesileń, możliwość pokonania zmory przekuwając ją ostrym narzędziem); - ludowa koncepcja świata: świat przyrody wtajemniczony w świat duchów - zwierzęta wiedzą; - znaczące imiona, przydomki, przezwiska ludowe: Bajdała, dusiołek; - wpływ gwary: o rety, daboga, zmarkło, stopniało; - prozaizmy - gęba, jęzor, pysk, zad; - zjawiska fleksyjne - odmiana gwarowa - suchajta; - tautologia ("przespał upał w upale"). Ludowość u Leśmiana różni się od ludowości u Mickiewicza. Twórca romantyzmu utożsamił się z bohaterami ballad, toteż nastrój był tam pełen grozy, niesamowitości. Narrator w balladzie Leśmiana mówi wprawdzie językiem chłopów, ale nie jest to typowy chłop, gdyż wyraźnie bawi go historia Bajdały, na wierzenia ludowe patrzy z dystansem, nie utożsamia się.

Ludowość w balladzie "Dusiołek" Leśmiana

Materiały

Wpływ wymiany zagranicą na obieg pieniężny WPŁYW WYMIANY Z ZAGRANICĄ NA OBIEG PIENIĘŻNY: Importer krajowy nabywa potrzebne mu zagraniczne środki płatnicze w banku, płacąc za nie w walucie krajowej. Suma złotych obiegowych, które importer wpłacił do banku w zamian za dostarczone mu zagraniczne środki płatnicze, została tym samym wycofana z obiegu. Gdy exporter krajowy sprzedaje produkty l...

Bohater jego kariera i awanse Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym. Przedstaw przykłady literackie i dokonaj próby wartościowania. Człowiek jest zwierzęciem silnie uporządkowanym. Nie myślę tutaj o jednostkowym bałaganiarstwie, niechlujstwie czy też innej formie braku koordynacji swych działań, lecz o systematyczności zbiorowości i jej dąż...

Dramat narodu bez państwa Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej. Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy war...

Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w VI w. p.n.e. , natomiast jej największy rozkwit przypada na V i IV w. p.n.e. . Heraklit z Efezu (VI/V w. p.n.e.) dowodził, że świat ustawicznie się zmienia, co wyraził słowami \"panta rei\" (wszystko płynie). Jednym z największ...

Nowela jako narzędzie polityki społecznej Nowela wywodzi się od włoskiego twórcy renesansowego G. Boccaccia i jego \"Dekameronu\" (zbioru 100 nowel). Klasyczna nowela jest utworem krótkim, prozatorskim, o wyrazistej fabule i zredukowanym do minimum komentarzu. W noweli nie ma lub są nikłe wątki poboczne, mała jest ilość bohaterów. Wydarzenia biegną do punktu kulminacyjnego, który przyno...

Współczesna młodzież - jaka jest ? Plan: I.Wprowadzenie 1.Jaka jest współczesna młodzież? 2.Co się dla niej liczy? II.Makbet 1.Przedstawienie postaci 2.Cel jego życia-władza 3.Metody walki-morderstwo 4.Dla dzisiejszej młodzieży liczy się także władza 5.Podsumowanie -postawa sama w sobie nie jest zła, środki użyte do jej osiągnięcia są niewłaściwe III.Andrzej Kmicic...

Oryginalność poezji Bolesława Leśmiana ORYGINALNOŚĆ POEZJI LEŚMIANA : --sposób ukazywania przyrody-wskazywanie na silny związek przeżyć ludzkich z przyrodą, filozoficzny podtekst zawierający refleksję, iż najważniejsza jest jednostka ludzka (a nie tłum, społeczeństwo, naród) --to, że poeta inspiracje czerpał z filozofii i mądrości ludzi wschodu, oraz metafizyki biblijnej oraz fi...

Wielka Improwizacja, Ustęp - "Dziady" cz.III Wielka Improwizacja Ten fragment utworu jest monologiem o wielkiej sile wyrazu. Zawiera skargę Konrada, wybuchającą z ogromną ekspresją, bunt nie liczącego się już z żadną świętością bohatera. Wartość, naczelna i jedyna, dla której warto żyć, to miłość ojczyzny wyrażająca się w poświęceniu dla narodu. Nazywam się Milijon – bo za mili...