Literatura rzymska: Horacy i jego pieśniHoracy i jego pieśni. Horacy - najwybitniejszy poeta starożytny. Żył w latach 65 - 8 p.n.e. Pisał pieśni, satyry, listy poetyckie. Autor 2 ksiąg Satyr - krytyka wad i postaw ludzkich, utwory łagodne w tonie. Ważne miejsce zajmują "Carmina" (pieśni) - poeta wyraził w nich swoją filozofię życiową. Poglądy na życie oparł na filozofii epikurejskiej i stoickiej. Epikureizm głosił, że celem życia jest rozważne dążenie do przyjemności i szczęścia. Za najwyższe dobro uznawał umiar, złoty środek. Podkreślał, że człowiek może osiągnąć szczęście przez nieustanne dążenie do doskonalenia się. Stoicy twierdzili, że żyć należy w zgodzie z naturą i dążyć do cnoty oraz dobra, nie ulegając namiętnościom. Filozofia Horacego ma charakter eklektyczny ( poeta wybiera z różnych systemów filozoficznych to, co uważa za słuszne). Zalecał życie spokojne i beztroskie, ale twierdził, że czyn jest powołaniem człowieka. Był zwolennikiem złotego środka. Twierdził, że należy korzystać z życia i każdej jego radosnej chwili. Godził się ze śmiercią i przemijaniem. Pieśń 31 ( O co prosi poeta Apollina?) Jest to prezentacja postawy życiowej Horacego i wypracowanej przez niego filozofii. Jest to synteza poglądów stoików i epikurejczyków. Ci pierwsi głosili postulaty o zachowaniu trzeźwości umysłu oraz uniezależnieniu się od pokus i smutków świata zewnętrznego za pomocą rozumu. Epikurejczycy proponowali otwarcie na świat i cieszenie się życiem. Horacy bierze od stoików rozum i umiar w korzystaniu z dóbr materialnych. Carm 30 ( Wybudowałem pomnik trwalszy ...) Pieśń ta porusz problem sztuki i jej uniwersalnego, ponadczasowego wymiaru. Podmiot liryczny, z którym utożsamia się Horacy, wyraża przekonanie, że tworzenie wierszy daje poecie nieśmiertelność. Sztuka jest bowiem nieśmiertelna i powoduje przez to uwiecznienie imienia artysty. Pomnikiem jaki sobie stawia za życia poeta , jest jego twórczość. Horacy daje tym samym wyraz swej pewności, że ma już zapewnione wieczne życie w pamięci potomnych.

Literatura rzymska: Horacy i jego pieśni

Materiały

Co to jest naród? Historycznie wytworzona trwała wspólnota ludzi , ukształtowana na gruncie wspólnych losów dziejowych, kulturze, języku, terytorium. Występuje świadomość narodowa wśród członków. Świadomość narodowa jest chyba najważniejszym czynnikiem, ważniejszym nawet od języka. Nie jest także konieczne posiadanie terytorium aby istniał naród, np. Cyganie....

Streszczenie "Iliady" Homera Tarcza Achillesa (fragment pieśni 18) Hefajstos zabiera się do wykuwania z miedzi, cyny, złota i srebra wspaniałej tarczy. Na pięciu płytach znalazły się rozmaite sceny. Jedna z nich to wyobrażenie ziemi, nieba i morza wraz z gwiazdami i planetami. Dalej znalazł się wizerunek dwóch greckich miast. W jednym z nich trwają przygotowania do obrzę...

Muzyka baroku 9. Muzyka • monumentalizacja, dramatyzacja, powtórzenia • kontrast, patos • gatunki muzyczne: sakralne, kantata, opera • koncert skrzypcowe: Vivaldi

Patriotyzm w "Panu Tadeuszu" Patriotyzm utworu temat Polska, zainteresowanie dla Polskości wspomina przeszłość serdecznie, ale też krytykuje eksponuje polskość, przywiązanie do tradycji w domu sędziego, pochwała tęsknota za krajem opisy, dokładne Patriotyzm Robaka powraca do kraju lat dziecinnych, idealizuje przeszłość przywiązanie ...

Rej i jego utwory - Najpełniejszy obraz stosunków między różnymi stanami Rej zawarł w \"Krótka rozprawa między panem, wójtem a plebanem...\" jak sam napisał ma skłaniać do refleksji nad porządkiem świata (=> aktualną sytuacją) Wszystkie stany (szlachta, chłopi i księża) wytykają sobie rozmaite wady: Rej atakuje duchowieństwo za niedbałość w wykonywaniu swoich obo...

Koncepcja Kochanowskiego i jego poezji w renesansie Temat: Koncepcja poety i poezji w renesansie. Według J. Kochanowskiego, który oparł się na koncepcji Arystotelesa i Horacego, istota poezji polega na umiejętności przedstawiania i na budzeniu uczuć. Elementarna siła poezji tkwi w samej naturze, a pieśń poety podobna jest do śpiewu świerszczy. \"Poezja nie tylko uczy, ale raduje i wzrusz...

Portret polaków w literaturze staropolskiej i oświeceniowej 28. Temat: Polaków portret własny w literaturze staropolskiej i oświeceniowej Kiedy myślimy o Polakach z epoki staropolskiej czy oświeceniowej, przed oczami stają nam waleczni rycerze w błyszczących zbrojach z rycin średniowiecznych czy Sarmaci z sumiastymi wąsami, niczym ci z barokowych portretów trumiennych, piękne kobiety i dostojni mężczyźn...

Literatura w Baroku i jego przedstawiciele Literatura barokowa Na kształt literatury barokowej miał przeogromny wpływ dynamiczny rozwój sztuki architektonicznej, malarskiej, rzeźbiarskiej i urbanistyki . Styl barokowy rozprzestrzeniał się po dworach królewskich, świątyniach, pałacach magnatów i siedzibach szlacheckich. Najogólniej dokonując charakterystyki można powiedzieć, iż polegał ó...