Likwidacja getta warszawskiegoTEMAT: Likwidacja warszawskiego getta przez Stroopa. Holocaust - całopalenie; dokonana przez hittlerowców zagłada Żydów europejskich w czasie II wojny światowej. Szoach - z hebr. Zagłada. Endlisong - z niem. Ostateczne rozwiązanie; problem masowej zagłady Żydów w Europie, plan systematycznego wytępienia jakiegoś narodu, ludobójstwo. Kolejnymi etapami działania Stroopa był m. in. Czechy i Ukraina. Na Ukrainie budował trasę mającą połączyć ten kraj z Niemcami. Nadzorował pracę Żydów przy budowie. We Lwowie pogłębił umiejętności zbiorowego mordowania Żydów, okazał się znakomitym fachowcem od „kwestii żydowskiej”. Takiego fachowca potrzebowano do likwidacji getta w Warszawie. Zlecono mu to zadanie bo był „wzorowym nacjonalistą, wiernym towarzyszem bratniego kręgu SS”. Uważano, że wykona zadanie sprawnie i szybko, gdyż dotychczasowe ataki na getto nie dały rezultatów. Stroop relacjonując pacyfikację getta wyolbrzymiał dokonania Niemców. Wiele mówił o zorganizowanym oporze Żydów, u których widział świetne uzbrojenie i przygotowanie do walki, gdy faktycznie byli zastraszeni, wycieńczeni głodem, mieli niewiele broni. Był niekonsekwentny w ocenie Żydów. Raz przeceniał ich upór, kiedy indziej mówił: „Żydzi, Cyganie i rozmaite Mongoły w rozumieniu prawdziwej nauki to naprawdę nie ludzie w naszym pojęciu, są zwierzętami, półludźmi”. Ze zdziwieniem mówił o walczących Żydach, zwłaszcza kobietach, bo zawsze uważał ich za strachliwych. Był wobec nich bezlitosny, okrutny, kazał natychmiast rozwalać. Powstanie w getcie wybuchło 19 kwietnia 1943r. (Wielkanoc) i trwało do czerwca 1943r. Zginęło ok. 20 tyś. ludzi, ok. 50 tyś. wywieziono do Treblinki. Akcja likwidacji rozpoczęła się 19 kwietnia i to ona sprowokowała wybuch walki powstańczej. Stroop szczegółowo relacjonuje, jak likwidowano tę chołotę. Z niechęcią mówi o systemie bunkrów, piwnic, przejść i korytarzy. Twierdzi, że nawet istniał w getcie przemysł zbrojeniowy. Mówi: „Płomieniami, żarem i dymem wykurzaliśmy Żydów; panie, jak oni od tego podsmażania i wędzenia krzyczeli”. Co prawda część popełniła samobójstwo, a resztę natychmiast wpędzano do wagonów i wywieziono do Treblinki. Z dumą opowiada Stroop o celnych strzałach swoich żołnierzy do ludzi wyskakujących z okien płonących domów. Na nich trenowano strzelanie, nazywano ich spadochroniarzami.

Likwidacja getta warszawskiego

Materiały

Wycena firmy - metody METODY WYCENY FIRMY Potrzeba wyceny firmy: 1 – gdy zachodzi (istnieje) zamiar zbycia lub nabycia firmy; 2 – gdy właściciele chcą wiedzieć, ile firma jest warta. Metody wyceny firmy całej – MAJATKOWE: I. Wartość księgowa firmy – wartość aktywów odczytana z bilansu pomniejszona o zobowiązania. Problem nie istnieje jeśl...

Komizm i język "Powrotu posła" Komizm i język Powrotu posła Ulubiony gatunek dramatyczny oświecenia J. U. Niemcewicz przy¬stosował do celów, jakim miał służyć jego utwór. Wyposażył tekst w postaci jednoznacznie określone pod względem sympatii polity¬cznych, wprowadził dyskusję na tematy ogólnospołeczne. Poważne rozważania, argumenty, polemiki zatopione są w sc...

Zamożna szlachta - charakterystyka Szlachta zamożna -> warcholska, butna, niekama, egoistyczna, lekkomyślna, prLekupna, zaślepiona, bezmyślna politycznie, uległa wobec magnaterii, obojętna wobec potrzeb ojczyzny, -> poddaje się pokornie obcym najeźdźcom, płaci im podatki, słucha bez sprzeciwu rozkazów szwedzkich komendantów, . szybko godzi się z nowym położeniem, np. kiedy Opal...

Mowa niezależna, zależna, pozornie zależna Narracji towarzyszą, jako druga płaszczyzna językowa, wypowiedzi postaci, które są wobec niej strukturalnie podrzędne: mowa niezależna (oratio recta) sposób przytoczenia wypowiedzi postaci w tekście narracyjnym. Zakłada reprodukowanie słów tak, jak miały zostać wypowiedziane. Np. “Czas wszystko leczy” — powiedział kapłan. W w...

Public relations - pojęcie, funkcje PUBLIC RELATIONS To instrument promocji stanowiący kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec przedsiębiorstwa i stworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy. Wyraża się w dążeniu do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Działania pu...

Wokulski - romantyk i pozytywista \"Wokulski to człowiek stojący w morzu romantyzmu, podczas gdy głową sięga już epoki pozytywizmu\". - romantyk -miłość, walka o niepodległość; - pozytywista - prowadzi sklep, pomaga potrzebującym, zajmuje się nauką, itp., itd.;

Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza \"Pan Tadeusz\" miał być pociechą dla Mickiewicza i całej emigracji. Intencją autora było, aby pozwolił on oderwać się od intryg i waśni dnia codziennego. Utwór ten był pomostem łączącym emigracje z ojczyzną. Poeta przywrócił w nim Polskę szlachecką, cofnął czas. Konsekwencją intencji autora była idealizacja świata przedstawionego. Wady szl...

Działaność depozytowa banków Prowadzenie działalności bankowej w najprostszym ujęciu wiąże się z gromadzeniem krótkookresowych depozytów i ich transformacją na kredyty mające dłuższe terminy zapadalności. Bank występuje zatem jako pośrednik gromadzący depozyty, by następnie odpożyczać je z określoną marżą. Wielkość zgromadzonych depozytów przesądza o możliwościach finansow...