Likwidacja getta warszawskiegoTEMAT: Likwidacja warszawskiego getta przez Stroopa. Holocaust - całopalenie; dokonana przez hittlerowców zagłada Żydów europejskich w czasie II wojny światowej. Szoach - z hebr. Zagłada. Endlisong - z niem. Ostateczne rozwiązanie; problem masowej zagłady Żydów w Europie, plan systematycznego wytępienia jakiegoś narodu, ludobójstwo. Kolejnymi etapami działania Stroopa był m. in. Czechy i Ukraina. Na Ukrainie budował trasę mającą połączyć ten kraj z Niemcami. Nadzorował pracę Żydów przy budowie. We Lwowie pogłębił umiejętności zbiorowego mordowania Żydów, okazał się znakomitym fachowcem od „kwestii żydowskiej”. Takiego fachowca potrzebowano do likwidacji getta w Warszawie. Zlecono mu to zadanie bo był „wzorowym nacjonalistą, wiernym towarzyszem bratniego kręgu SS”. Uważano, że wykona zadanie sprawnie i szybko, gdyż dotychczasowe ataki na getto nie dały rezultatów. Stroop relacjonując pacyfikację getta wyolbrzymiał dokonania Niemców. Wiele mówił o zorganizowanym oporze Żydów, u których widział świetne uzbrojenie i przygotowanie do walki, gdy faktycznie byli zastraszeni, wycieńczeni głodem, mieli niewiele broni. Był niekonsekwentny w ocenie Żydów. Raz przeceniał ich upór, kiedy indziej mówił: „Żydzi, Cyganie i rozmaite Mongoły w rozumieniu prawdziwej nauki to naprawdę nie ludzie w naszym pojęciu, są zwierzętami, półludźmi”. Ze zdziwieniem mówił o walczących Żydach, zwłaszcza kobietach, bo zawsze uważał ich za strachliwych. Był wobec nich bezlitosny, okrutny, kazał natychmiast rozwalać. Powstanie w getcie wybuchło 19 kwietnia 1943r. (Wielkanoc) i trwało do czerwca 1943r. Zginęło ok. 20 tyś. ludzi, ok. 50 tyś. wywieziono do Treblinki. Akcja likwidacji rozpoczęła się 19 kwietnia i to ona sprowokowała wybuch walki powstańczej. Stroop szczegółowo relacjonuje, jak likwidowano tę chołotę. Z niechęcią mówi o systemie bunkrów, piwnic, przejść i korytarzy. Twierdzi, że nawet istniał w getcie przemysł zbrojeniowy. Mówi: „Płomieniami, żarem i dymem wykurzaliśmy Żydów; panie, jak oni od tego podsmażania i wędzenia krzyczeli”. Co prawda część popełniła samobójstwo, a resztę natychmiast wpędzano do wagonów i wywieziono do Treblinki. Z dumą opowiada Stroop o celnych strzałach swoich żołnierzy do ludzi wyskakujących z okien płonących domów. Na nich trenowano strzelanie, nazywano ich spadochroniarzami.

Likwidacja getta warszawskiego

Materiały

Postacie i ich postawy w III cz. "Dziadów" i "Lalce" Tematyka wielkiej literatury romantycznej zdeterminowana została sytuacją polityczną polskiego zniewolonego narodu. Powstania narodowe, martyrologia narodu to podłoże, na którym rozwijała się literatura o tema­tyce narodowowyzwoleńczej. Programowe hasło romantyków - narodo­wość literatury znalazło doskonałą realizację w literaturze epoki. O...

Ujęcie ilościowe, integracyjne, behawioralne zarządznia Ujęcie ilościowe zarządzania obejmuje : • Ilościową teorię zarządzania – wykorzystanie w zarządzaniu technik ilościowych – metod matematycznych • Zarządzanie operacyjne – zajmuje się wspomaganiem organizacji w efektywnym wytwarzaniu produktów i usług. P.M. S. BLACKETT – główny przedstawiciel tego nurtu Ist...

Światopogląd J.A. Morsztyna Światopogląd Jana Andrzeja Morsztyna Na twórczość Jana Andrzeja Morsztyna składają się olśniewające, lekkie i błyskotliwe wiersze o tematyce miłosnej lub towarzyskiej, które są świadectwem wysokiej klasy sztuki poetyckiej, opartej na dyscyplinie i znajomości reguł współczesnych szkół poetyckich. Poeta bawi się w wierszach konceptem , grą słów,...

Motywy biblijne i ich funkcje Wpływ \"Biblii\" na piśmiennictwo polskie wynikał z jego ścisłych związków z chrześcijańską kulturą europejską, jak i ze stosunków społeczno-politycznych na przestrzeni stuleci. Stosunki te decydowały o wyborze pewnych wątków tematycznych czy też korzystaniu ze stylu biblijnego. Twórcy różnych epok chętnie sięgali do tradycji biblijnej wykorz...

Zabytki piśmiennictwa w języku polskim - opis Legenda o świętym Aleksym - pochodzi z 1454 roku, jest to niekompletny, wierszowany przekład z o wiele starszego oryginału łacińskiego lub francuskiego. Jest to typowy przykład liieratury hagiograficznej. Wstępuje tu również jeden ze wzorców osobowych epoki średniowiecza - asceta. Główny bohater, jedyny potomek książęcego ...

Postawy wobec przemian w "Zmierzchu" 4) Różne postawy wobec przemian. a) poglądy feudalne, Jest to spojrzenie Dominika Cedzyny, kiedy syn zarzuca mu, że okradł robotników jest zaskoczony i rozżalony. Uważa, że nikomu niczego nie ukradł. Powtarza, że mógłby zdechnąć z głodu, a nie ruszyłby tego co do kogoś należy. Uważa, że nie mógł niczego zabrać robotnikom, bo nic nie mieli. Roz...

Co to jest motyw? Motyw Mianem motywu określa się elementarną, czyli dająca się wyodrębnić, jednostkę konstrukcyjną świata przedstawionego Może ona stanowić: zdarzenie, przedmiot, sytuacje, przeżycie, itp. Motywy w dziele literackim podlegają określonym zasadom kombinacji, wchodzą w związki — czasowe, — przestrzenne, — przyczynowo-skutkowe,...

Jacek Soplica jako przedstawiciel patriotyzmu Jacek Soplica - nowy typ bohatera Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica. • jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych • znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości • poznajemy go jako “zawadiackiego paliwodę...