Leopold Staff jako poeta klasyczny3.2 LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY „Ars poetica”  wiersz zawiera skrót programu poetyckiego  poezja ma utrwalać przelotne, chwilowe uczucia, myśli, doznania i zdarzenia  ma być łatwa w odbiorze, komunikatywna  echo z dna serca - uczucia najbardziej intymne, doznania, emocje ulotne, nieuchwytne  treścią ma być to co przemija  cechą charakterystyczną są rymy i dźwięki  podmiot liryczny chce być zrozumiały, szczery „Poeta”  wiersz ten określa miejsce poety w społeczeństwie  uczucia poety są odmienne od odczuć innych ludzi  musi być w stanie odzwierciedlać wszystkie uczucia  poeta jest wyrazicielem uczuć przeciwstawnych nastrojom ogółu • Afirmacja życia „Wysokie drzewa”  wiersz ma kompozycję klamrową (rozpoczyna i kończy się tym samym wersem: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa”)  zachwyt nad krajobrazem, pięknem drzew, które są opisane na tle przyrody  podmiot liryczny jest urzeczony pięknem przyrody, kontempluje ją  obraz jest podniosły, wspaniały i zachwycający dzięki wyszukanym środkom wyrazu  poeta oddziałowuje na różne zmysły odbiorcy: wzrok (poprzez bogactwo barw), węch (zapach wody) i słuch poprzez naśladowanie przyrody  stosuje synestezję (przeniesienie wrażeń pochodzących z jednego zmysłu na inny, np. opis zapachu przy pomocy barw)  natura wpływa na stan duszy człowieka, wyzwala w nim wartości duchowe, pozwala doznać pełnego spokoju i ciszy • Zwrot ku codzienności „Kartoflisko”  zwyczajny, banalny temat zaczerpnięty z życia codziennego wsi  użycie wysokiej formy dla zwyczajnego tematu uwzniośla go, nadaje mu rangę poetycką, dodaje ważności  na pierwszy plan wysuwa się opis bardzo realistyczny i plastyczny, bogaty w szczegóły, odziaływujący na wyobraźnię  technika filmowa (zbliżenia)  opisowi towarzyszy nastrój powagi, smutku, żałoby podkreślony porą roku, kolorystyką obrazu  poeta oddaje hołd codzienności i realizuje założenie prostoty poezji - operuje prostymi środkami wyrazu • Uwielbienie dla Kochanowskiego „Lipy”  hołd złożony poezji Kochanowskiego  zachwyt dla jego twórczości (królewski rym, pogodny nastrój, harmonia poezji, tematy humanistyczne)  forma odpowiada klasycznej idei poezji K. - postawa odczuć i wyrazu, jasność, klarowność • Pochwała dla formy klasycznej, harmonii, porządku „Lipy” , „Wysokie drzewa”

Leopold Staff jako poeta klasyczny

Materiały

Motyw powrotu w literaturze Powrót__________ Powrót - Przybycie do miejsca, w któ¬rym już się było, przebywało przez jakiś czas. Ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Można po-wracać do rodzinnego domu, miasta albo do „miejsc ukochanych\", które się niegdyś odwiedzało. Można też doświa¬dczyć powrotu uczucia, ale również choroby. Powr...

Wybory moralne Zenona Ziembiewicza „Wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań.” „Granica” Zofii Nałkowskiej zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – w splocie tych samych zdarzeń. Autorka celowo odwróciła kompozycję fabuły utworu. W ten sposób chciała zachęcić odbiorcę do głębokiej analizy postępowań poszczególnych b...

Urbanizacja - aspekty URBANIZACJA – jest złożonym procesem społecznym, posiadającym wiele aspektów.  ASPEKT DEMOGRAFICZNY – jest to przemieszczanie się ludności wiejskiej do miast (wzrasta liczba ludności miejskiej w ogólności całego kraju). Wzrostowi towarzyszy proces koncentracji przestrzennej. Powszechną miarą urbanizacji jest procentowy ...

Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce w okresie XX-lecia Temat: Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce. \"Skamander\". Grupa skupiała się wokół pisma UW \"Pro arte et studio\". W 1919 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni \"Pod Picadorem\". W 1920 roku pierwszy numer \"Skamandra\". Od 1924 roku organem skamandrytów są \"Wiadomości literackie\". Postawa artystyczna poetów \"Skama...

Dwojaka prawda w Konradzie Wallenrodzie \"Konrad Wallenrod\" to powieść poetycka o tematyce przede wszystkim narodowowyzwoleńczej. Główny bohater walczy ze znienawidzonym wrogiem ojczyzny.Jednak podobnie jak w wielu innych utworach (np. \"Dziady cz. III\") zawarł tu Mickiewicz swój pogląd na rolę poezji w życiu każdego narodu. \"Pieśń wajdeloty\" śpiewana przez starego Halbana jest...

Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert jako wielcy współcześni moraliści Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści. Literatura współczesna często bywa nazywana \"literaturą katastroficzną\", znaczy to, że przedstawia ona zagrożenia, jakie niesie z sobą cywilizacja i neguje wartość sztuki. Sądy te są uzasadnione, ale nie mogą się one odnosić do całej literatury. Nie wszyscy twórcy współc...

Motyw dziecka 13. Motyw dziecka w twórczosci polskich pozytywistów. Przed nastaniem pozytywizmu dziecko jako temat literacki prawie nie istnialo. Oczywiscie pamietamy malutka Urszulke, która opiewal po jej smierci zrozpaczony ojciec, Jan Kochanowski, ale jest to wlasciwie jedyny przyklad zwrócenia uwagi na dziecko. Tak naprawde dopiero pozytywizm przyjrza...

Wprowadzenie do baroku Samo pojęcie \"baroku\" wywodzi się prawdopodobnie z języka portugalskiego lub hiszpańskiego, gdzie słowo baruecco oznaczało w języku jubilerów rzadką perłę o nieregularnym kształcie lub w ogóle jakiś nieprawidłowy, kapryśny wytwór sztuki. Są też i inne domniemania na temat pochodzenia jej określenia. Jednakże niezależnie od ich wyników przyjąć ...