Leasing w polskich firmach - znaczenieOd kilku lat staje się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze LEASING bardzo popularny. Choć z tym zjawiskiem zetknął się już kilkadziesiąt tysięcy firm z całej Polski, ciągle daje się zauważyć niedostatek wiedzy o leasingu. Przedsiębiorcy kierujący swe kroki do firm leasingowych z reguły nie do końca . Wiedza na co się decydujący a z drugiej wiele instytucji oferujących usługę leasingową wykorzystuje ten stan. Kontrowersje wokół leasingu sprawiają, że są też i tacy klienci, którzy z daleka omijają jakąkolwiek firmą leasingową. Tymczasem leasing jest jedną z wielu możliwości finansowania inwestycji i w pewnych sytuacjach może okazać się najkorzystniejszą formą. Firmy leasingowe przy działaniach mających na celu pozyskania klienta zwracają uwagę na zalety leasingu ( ma też on swoje wady ). Aby adaptacja na gruncie naszej gospodarki była pełna i prowadziła do wykorzystania wszystkich możliwości związanych z jej funkcjonowaniem w gospodarce rynkowej , konieczne są odpowiednie kompleksowe i spójne regulacje leasingu jako kategorii prawnej finansowo-podatkowej, itp. Znaczenie trudniejszym do opanowania uwarunkowaniem pełnego wykorzystania leasingu w naszym kraju jest ociągnięcie stabilności warunków gospodarowania wyrażającej się m.in. zminimalizowaniem zagrożenia inflacją i skutkującej np. obniżeniem poziomu gwarancji transakcji leasingowej wymaganych przez leasingodawcę, szczególnie zagranicznego. Spopularyzowane leasingu w naszej przekształcającej się gospodarce jest niezmiennie ważne, gdyż przyczynie się do dokonania przewartościowania w dotychczasowe podejściu podmiotów gospodarczych do problematyki znajdowania źródeł kapitału. Leasing wykracza poza dotychczasowe możliwości w tym zakresie należy więc oczekiwać, że w sytuacji bariery kapitałowej polskiej gospodarki okaże się „małym kluczem , który przestronnie otwiera gmachy „. Dynamicznemu rozwojowi leasingu rozszerzeniu się jego zakresu w skali międzynarodowej towarzyszy powstanie różnego rodzaju instytucji reprezentujących powstanie różnego rodzaju instytucji reprezentujących „przemysł leasingowy” w tym m.in. Zrzeszenie krajowych Przedsiębiorstw Leasingowych, Kontynentalne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Leasingowych. Ich podstawowe zadania sprowadzają się do ochrony interesów podmiotów zaangażowanych w leasing oraz wymiany doświadczeń i informacji. Inna formą współdziałania są tzw. ringi ( kluby) firm leasingowych, niezależnych i nie powiązanych z sobą kapitałowo związanego z leasingiem międzynarodowymi, spowodowanego głównie zróżnicowaniem systemów prawnych i podatkowych. Na polskim rynku 6 lat temu działała tylko jedna firma leasingowa. Był to Europejski Fundusz Leasingowy. Dzisiaj można wybierać spośród co najmniej 100 przedsiębiorstw świadczących usługi leasingowe. Wiele z nich to przedsiębiorstwa, które powstały kilka lub kilkanaście miesięcy temu, dlatego mają niewielkie doświadczenie , skromne kapitały. Są to przedsiębiorstwa, które powstały w celu obsłużenia kilku transakcji. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo leasing należy do grupy koncesjonowanych usług finansowych. Przyznanie koncesji jest uwarunkowane między innymi:  zatrudnieniem odpowiednich fachowców;  posiadaniem wystarczających kapitałów. Każdy może założyć firmę leasingową. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 podmiotów gospodarczych oferujących usługę leasingową. Na polskim rynku pojawiło się w ostatnim czasie wiele firm, których fachowość i styl działania pozostawia wiele do życzenia. W większości firmy leasingowe są to lokalne firmy, bez rozbudowanego systemu filii i przedstawicielstw. Firmy o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce jest kilkanaście Największe skupisko firm leasingowych oczywiście występuje w Warszawie. W 1994 roku w Polsce podpisano 35 tysięcy umów leasingowych, na łączną kwotę 6,5 biliona starych złotych.

Leasing w polskich firmach - znaczenie

Materiały

Pochwała i sens życia w literaturze 21. „Nie bez powabów jest ten straszny świat, nie bez poranków dla których warto się zbudzić” (W. Szymborska) Lektury optymistyczne głoszące pochwałę życia i potrzebę zgody człowieka ze światem w Twoich doświadczeniach czytelniczych. Temat sensu życia, tajemnicy celu ludzkiego istnienia, ciągłe poszukiwania, rozterki, stawianie p...

Postrzeganie człowieka w baroku Koncepcje postrzegania człowieka: -człowiek - istota myśląca, obca we wszechświecie i przeciwstawiona mu w sposób bezkompromisowy - Kartezjusz i Pascal, -człowiek - istota całkowicie zjednoczona ze wszechświatem, pozbawiona duszy - Hobbes i Bacon, -człowiek - istota należąca do uduchowionej, myślącej natury - Baruch Spinoza,

"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru" M. Gandhi Literatura wszystkich epok, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ukazuje rozmaite oblicza dobra i zła. Zauważa ona, że zło niewątpliwie istnieje, ale na szczęście istnieje również dobro. Biblijne dziesięć przykazań wypisanych na kamiennych tablicach, które Bóg wręczył Mojżeszowi na górze Synaj, stanowiły i stanowią nadal trz...

Porównanie obrazu Soplicowa z obrazem filmowym \" Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany \" Porównaj opis literacki Soplicowa z obrazem filmowym. To jedyne dzieło w swoim rodzaju (...), komiczne, pełne życia narodowego i polskiego, dzieło polskie całą gębą, narodowe, wiejskie, szlacheckie (...). Wszystko tam się znajdzie: wady i zalety ...

Dlaczego klienci wybierają produkty markowe 4.Dlaczego klienci chętniej wybierają produkty markowe? Wybierając produkt markowy uzyskujemy swego rodzaju gwarancję, że będziemy się nim mogli dłużej cieszyć i że produkt nas nie zawiedzie. Produkt markowy powoduje, że konsument czuje się bezpieczny przy wydawaniu swoich pieniędzy, ponieważ ma pewność, że kupuje towar dobrej jakości, funkcjo...

"Sonety krymskie" a tajemnica wschodu \"Sonety krymskie\" jako próba dotarcia do tajemnicy Wschodu. Przez nawiązania do poezji islamskiej wprowadza do \"Sonetów krymskich\" lokalny, orientalny koloryt, a używanie licznych słów arabskich, nie dających się znaleźć w polskich słownikach wywoływało furię warszawskich klasyków. Orient jest wyraźnie obecny w jego sonetach o ruinach muz...

Mesjanizm ks. Piotra - Dziady Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją małość i małe znaczenie, okazuje to wszystko i dlatego to on, a nie Konrad dostępuje zaszczytu otrzymania wizji; Cały obraz wizji zaczyna się pokornym pokazaniem swojej uniżon...

Problem odpowiedzialności za los innych w "Ludziach bezdomnych" Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór \"Ludzie bezdomni\" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecznym. Dzięki naturalistycznym opisom Warszawy poznajemy warunki egzystencji ...