Kwestionariusz SamoocenyPełnienie ról grupowych – Kwestionariusz Samooceny (źródło: Belbin M. „Team Roles at Work”, 1993, British Library) Wypełnij zamieszczony niżej Kwestionariusz w następujący sposób: 1) Rozdziel 10 punktów w każdej z siedmiu części Kwestionariusza. Możesz przypisać 10 punktów tylko jednemu zdaniu, które doskonale opisuje Twoje zachowanie w grupie, lub też rozdzielić 10 punktów pomiędzy wszystkie lub niektóre zdania opisujące mniej lub bardziej adekwatnie Twoje zachowanie; 2) Wpisz Twoje odpowiedzi do tablicy wyników; 3) Wprowadź wyniki do tablicy – klucza i oblicz liczbę punktów w każdej kolumnie 4) Dokonaj interpretacji wyników za pomocą informacji zamieszczonych w części „Opis ról grupowych”, aby przekonać się, jaką rolę grupową preferujesz. Część 1 Sądzę, że osobiście wnoszę do grupy....... a) Wydaje mi się, że szybko dostrzegam i umiem wykorzystać nowe możliwości b) Mogę dobrze pracować z bardzo różnymi ludźmi. c) „Produkowanie” pomysłów to moja naturalna zdolność. d) Moja siła tkwi w tym, że potrafię z ludzi „wyciągnąć” to, co mają w sobie najlepszego, aby przyczynili się do osiągnięcia celów i zadań grupowych. e) Moja główna umiejętność polega na doprowadzeniu spraw do końca i wiąże się z efektywnością. f) Jestem w stanie przez jakiś czas zaakceptować niepopularność mojej osoby, jeśli prowadzi to do wartościowych wyników. g) Zwykle wyczuwam, co jest realistyczne i prawdopodobne, jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu. h) Zwykle mogę zaproponować jakieś alternatywne wyjście bez uprzedzeń czy niechęci. Część 2 Jeśli mam jakieś niedociągnięcia w pracy grupowej to dlatego, że ....... a) Nie mogę się uspokoić, dopóki narada (praca grupowa) nie jest uporządkowana, kontrolowana i ogólnie dobrze prowadzona. b) Mam skłonność do bycia zbyt wspaniałomyślnym dla tych, których przekonujące pomysły nie zostały odpowiednio przemyślane. c) Mam skłonność do gadulstwa, gdy grupa rozpracowuje nowe pomysły. d) Mój chłodny ogląd spraw utrudnia mi przyłączenie się do gotowości i entuzjazmu kolegów. e) Czasami jestem spostrzegany jako wywierający nadmierny nacisk i autorytatywny wpływ, jeśli coś musi być rzeczywiście zrobione. f) Trudno mi kierować „na pierwszej linii”, gdyż czuję się zbyt odpowiedzialny za atmosferę grupową . g) Mam skłonność do rozmyślania o tym, co w danej chwili wpada mi do głowy, przez co tracę kontakt z tym, co się dzieje. h) Koledzy widzą mnie jako niepotrzebnie przejmującego się szczegółami i możliwością, że sprawy mogą się źle ułożyć. Część 3 Gdy jestem wciągnięty razem z innymi w przygotowanie projektu...... a) Mam skłonność do wywierania wpływu na ludzi, lecz bez wywierania na nich presji. b) Moja czujność pozwala zapobiec wielu pomyłkom i błędom. c) Jestem gotów kłaść nacisk na działanie, aby się upewnić, że narada (praca grupowa) nie jest stratą czasu lub że prowadzi do utracenia z widoku głównego celu. d) Zwykle można na mnie polegać, że wymyślę coś oryginalnego. e) Zawsze jestem gotów uczynić dobrą sugestię przedmiotem zainteresowania całej grupy. f) Zawsze poszukuję ostatnich nowinek, nowych odkryć i wyników badań na określony temat. g) Mam przekonanie, że moja umiejętność wydawania sądu może pomóc w podjęciu odpowiedniej decyzji. h) Moją specjalnością jest zorganizowanie najbardziej znaczącej części pracy. Część 4 Moją charakterystyczną cechą w pracy grupowej jest..... a) Rzeczywiście interesuję się bliższym poznaniem moich kolegów. b) Nie mam oporów przed przeciwstawianiem się zdaniu większości. c) Zwykle potrafię przyjąć taką linię argumentacji, aby obalić błędny punkt widzenia (pogląd). d) Sądzę, że mam szczególny talent do wprowadzania pomysłów w życie, gdy plan ma być zastosowany. e) Mam skłonność do unikania tego, co oczywiste i zaskakiwania czymś niespodziewanym. f) Doprowadzam to, czego się podejmuję, do perfekcji. g) Jestem gotów do nawiązywania i wykorzystywania kontaktów pozagrupowych, jeśli jest to potrzebne. h) Nawet, jeśli interesuje mnie wiele aspektów sprawy, nie mam problemów z podjęciem decyzji co do wyboru rozwiązania. Część 5 Czerpię satysfakcję z pracy, gdyż.... a) Cieszy mnie analizowanie sytuacji i rozważanie możliwości wyboru. b) Interesuje mnie znalezienie praktycznych rozwiązań problemów. c) Lubię mieć przekonanie, że sprzyjam kształtowaniu dobrych kontaktów międzyludzkich w pracy. d) Lubię mieć duży wpływ na decyzje. e) Cieszę się z kontaktów z ludźmi, którzy mają coś nowego do zaoferowania. f) Jestem w stanie doprowadzić ludzi do zgody w ważnych dla pracy sprawach. g) Wczuwam się w moją część zadania, jeżeli pragnę poświęcić zadaniu całą swą uwagę. h) Lubię znaleźć taki obszar, który pobudza moją wyobraźnię. Część 6 Jeśli nagle otrzymuję trudne zadanie do wykonania w ograniczonym czasie i wobec nieznanych mi osób......... a) Mam ochotę zaszyć się w kącie, aby wymyślić sposób na wyjście z impasu. b) Byłbym gotów do współpracy z osobą, która wykazała najbardziej pozytywne nastawienie. c) Znalazłbym sposób na zmniejszenie skali zadania przez ustalenie, co mogłyby zrobić poszczególne jednostki. d) Moje naturalne wyczucie spraw pilnych pozwoli na postępowanie zgodnie z planem. e) Z pewnością zachowam spokój i zdolność do trzeźwego osądu. f) Mimo nacisków zachowam stałość celu. g) Byłbym przygotowany do przejęcia konstruktywnego kierownictwa, jeśli stwierdziłbym, że grupa nie robi postępu. h) Zainicjowałbym dyskusję w celu stymulowania nowych pomysłów, rozwiązań. Część 7 W odniesieniu do problemów, za które jestem w grupie odpowiedzialny.... a) Mam skłonność do ujawniania niezadowolenia wobec tych, którzy moim zdaniem przeszkadzają w osiąganiu postępów. b) Inni mogą mnie krytykować za to, że jestem zbyt analityczny i niedostatecznie opieram się na intuicji. c) Moje pragnienie, aby praca została starannie wykonana, może wstrzymywać pójście do przodu. d) Mam skłonność do nudzenia się i oczekuję, że inni będą mnie stymulować i „zapalać”. e) Trudno mi rozpocząć, jeżeli cele nie są dla mnie jasne. f) Czasami nie jestem tak efektywny, jak bym chciał, jeśli chodzi o wyjaśnienie i objaśnienie złożonych problemów, jakie przede mną stoją. g) Mam świadomość, że wymagam od innych rzeczy, których sam nie mogę zrobić. h) Waham się, gdy należałoby przeforsować mój punkt widzenia, gdy mam do czynienia z jawną opozycją. Praktyczny Organizator- Zamienia koncepcje i plany na praktyczne działanie i realizuje uzgodnione plany w sposób systematyczny i efektywny. Cechy: zrównoważony i zdyscyplinowany. Dzięki niemu następuje praktyczne wdrożenie projektów i planów rozwiązań. Pragnie konkretów, nie lubi zmienności planów. Naturalny Lider – Sprawuje pieczę i kontrolę nad sposobem, w jaki grupa stara się osiągnąć cele. Potrafi efektywnie wykorzystać zasoby zespołu; rozpoznaje, gdzie tkwią zalety, a gdzie słabości grupy; potrafi wykorzystać potencjał indywidualny każdego pracownika. Cechy: zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk. Charakteryzuje go raczej zdrowy rozsądek aniżeli rozważania intelektualne, w kierowaniu jest agresywny. Człowiek akcji – Kształtuje sposób, w jaki wykorzystany zostanie wysiłek grupy; kieruje swoją uwagę bezpośrednio na ustalanie celów i priorytetów; pragnie wywierać wpływ na kształt grupowej dyskusji i na wynik grupowej aktywności. Cechy; niespokojny, dominujący, ekstrawertyk, impulsywny, łatwo się irytuje. Chce szybko widzieć rezultaty. Rywalizuje i bywa arogancki, ale dzięki niemu „coś się rzeczywiście dzieje”. Siewca idei - Wysuwa nowe pomysły i strategie z uwzględnieniem najistotniejszych problemów i próbuje „przedzierać” się ze swoją wizją przez grupowe podejście do problemu na zasadzie konfrontacji. Cechy; dominujący, inteligentny, introwertyk. Może „gubić” szczegóły i robić błędy, a także krytykować pomysły innych. Im większy problem, tym większe wyzwanie, żeby go rozwiązać. Uważa, że wszystkie dobre pomysły z początku dziwnie wyglądają. Roztacza wokół siebie aurę „geniusza”. Człowiek kontaktów - Bada, analizuje i przytacza informacje na temat pomysłów, stanu wiedzy i działań na zewnątrz grupy; nawiązuje kontakty zewnętrzne, które mogą być użyteczne dla zespołu; potrafi prowadzić niezbędne negocjacje. Cechy: zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk. Popiera innowacje i jest dobrym improwizatorem. Trochę cyniczny w poszukiwaniu zysku dla grupy – często mówi „nowe możliwości powstają w wyniku błędów innych”. Sędzia - Analizuje problem, ocenia pomysły i sugestie, dzięki czemu grupa startuje z lepiej przygotowanej pozycji do podjęcia wyważonej decyzji. Cechy: inteligentny, zrównoważony, introwertyk. Jest najbardziej obiektywny, bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie, lubi mieć czas do namysłu, brak mu entuzjazmu, ale jego spokój pozwala na podjęcie wyważonych decyzji. Człowiek grupy - Wspiera członków grupy, podbudowuje morale grupy, jeśli są jakieś niedociągnięcia i braki, potrafi zapobiegać konfliktom, kształtuje „ducha” grupy, wzmacnia współpracę i lepszą komunikację, jest lojalny wobec zespołu. Cechy: ekstrawertyk, zrównoważony, niskie pragnienie dominacji i rywalizacji, zdolność empatii. Może jego wkład nie jest zbyt wyraźny, ale nieoceniona jest jego lojalność i oddanie wobec grupy, nie lubi konfrontacji. Perfekcjonista - Nastawiony na konkretny efekt – na zakończenie zadania w określonym czasie i zapewnienie mu jak najwyższego standardu wykonania; może być trudny w kontaktach ze względu na to, że jest wrogiem przypadku i grzęźnie w szczegółach, które nie są najistotniejsze dla ukończenia zadania, zawsze świadomy celu. Cechy: niespokojny, napięty, introwertyk, zdyscyplinowany.

Kwestionariusz Samooceny

Materiały

Wizja człowieka i świata w "Księdze Koheleta" Wizja człowieka i świata w “Księdze Koheleta” Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utwor...

Wrażenia po przeczytaniu "Mistrza i Małgorzaty" Michał Bułhakow - jeden z najbardziej utalentowanych, najwybitniejszych pisarzy rosyjskich nigdy nie został dopuszczony do \"wielkiego świata\" literackiego ówczesnego Związku Radzieckiego. To właśnie odsunięcie stało się jednym z motywów powtarzających się w jego powieściach. W latach 1928-1940 powstaje największe dzieło pt. \"Mistrz i Małgorza...

Wystawca opcji - wartość opcji zakupu i sprzedaży 3. WARTOŚĆ OPCJI ZAKUPU I SPRZEDAŻY DLA WYSTAWCY (SPRZEDAWCY) OPCJI W przeciwieństwie do nabywcy opcji, wystawca opcji nie ma wyboru: jeżeli posiadacz opcji zdecyduje się na realizację kontraktu, wystawca musi go zrealizować. Wystawiający opcję zakupu otrzymuje zapłatę od nabywcy opcji w momencie zakupu przez niego opcji. Jeżeli w okresie wy...

Metoda zarządzania przez wyjątki - krótki opis Metoda zarządzania przez wyjątki Menedżer nie zajmuje się lub prawie się nie zajmuje sprawami bieżącymi, mają to robić dostatecznie kompetentni samodzielni pracownicy, szef włącza się w sytuacjach nietypowych, wyjątkowych, co sprawia, że wiedza pracowników może być niewystarczająca. Zalety: - znaczna oszczędność pracy menedżera - sprzyja r...

Ludowy i romantyczny charakter ballad Mickiewicza 45. Ludowy i romantyczny charakter ballad A. Mickiewicza. Ballada wniosła do literatury zupełnie nowe spojrzenie na świat i człowieka. Określeniem tym nazywamy gatunek obejmujący pieśni o charakterze epickolirycznym, nasycone elementami dramatycznymi, opowiadające o niezwykłych wydarzeniach legendarnych lub historycznych. Rozróżnia się ball...

Twórcy epoki baroku TWÓRCY EPOKI DANIEL NABOROWSKI (1573-1640) Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym przemijaniu, poszukiwał wartości, które nadają sens ludzkim wysiłkom. Nietrwałość życia, przelotność człowieczego by...

Uniwersalność mitów Uniwersalność mitów opowieści mitologiczne mają charakter religijny mają charakter uniwersalny, tzn. Mówią o prawdach, które nie przemijają, są ponadczasowe o ogólnoludzkie mówią o sprawach człowieka, jego dążeniach, marzeniach były wielokrotnie wykorzystywane w sztuce można je przyrównać do zdarzeń mających miejsce w współczesności

Budowa utowru "Ikar" Grochowiaka Utwór S.Grochowiaka pt.,,Ika\'\'zbudowany jest z trzech części. Pierwsza część zawiera rozwarzania nad funkcją słowa poetyckiego.Poeta mówi,iż wyrażanie prawdy jest bardzo skomplikowane,gdyż z natury swej rzeczy jest ona nieestetyczna,pozbawiona piękna i czasami nieprzyjemna(,,ta prawda,co jest ciemna,lecz ziarnista jak stal\'\').Ale czyż prawd...