Której z bogini przyznałbym złote jabłko ?Której z bogini przyznałbym złote jabłko i dlaczego ?” Z mitu „Historia wojny Trojańskiej” możemy wywnioskować, że bezpośrednią przyczyną wojny pod Troją był tzw. „wybór Parysa”. Syn Priama miał z pośród trzech bogiń, wybrać tą jedną najpiękniejszą, której da złote jabłko przyniesione przez boginię Eris. Rzeczą jasną było to, że każda z bogiń chciała być wybrana ... - wywiązała się więc rywalizacja, która polegała na prezentowaniu swojej urody, a raczej tego co mogą dać boginie Parysowi w zamian za jabłko. Pierwsza bogini Hera oferowała mu pałace, królestwo i bogactwo. Druga - Atena w zamian za jabłko gotowa była uczynić Parysa najmądrzejszym człowiekiem na Ziemi. Afrodyta zaś przeznaczyła najpiękniejszą kobietę na Ziemi – Helenę, żonę króla Sparty – Menelaosa. Parys bez wahania przystał do propozycji Afrodyty i jak to później się okazało nie był to zbyt dobry pomysł . Będąc na jego miejscu złote jabłko zdecydowanie przyznałbym bogini mądrości, czyli Atenie. Bogini Eris, przynosząc jabłko, zaznaczyła, że jest to jabłko dla najpiękniejszej. Myślę, że w tym momencie bardzo dobrze znajduje swoje odzwierciedlenie wiersz Stanisława Grochowiaka pt.: „Ikar”, gdzie interpretując ten utwór stwierdziłem, że piękno to nie tylko rzeczy „wpadające w oko” , ale przede wszystkim rzeczy naturalne, wartościowe. Dlatego też mogę powiedzieć, że mądrość jest również rzeczą piękną, i dużo wartościowszą niż Helena. Parys przyznając jabłko Afrodycie, nie kierował się umysłem, o tym wyborze zdecydowały jego wyobrażenia na temat wyglądu przyznanej mu Heleny, dostrzegając w niej to zewnętrzne piękno, lecz nic poza tym. Jednym słowem „Nie wszystko złoto co się świeci”. Kierując się tym przysłowiem oraz interpretacją wiersza „Ikar” wybrałbym Atenę, głownie ze względu na wypływające wartości i korzyści z oferowanej mi mądrości. Będąc najmądrzejszy, znałbym odpowiedzi na każde pytania nurtujące ówczesnych ludzi, to dało by mi duży respekt wśród społeczeństwa, byłbym dla nich autorytetem, wcześniej czy później został bym kimś ważnym. A jeżeli byłbym na wysokim stanowisku, to byłbym bogaty. To jest właśnie jeden z wielu przykładów jak można wykorzystać swoją mądrość. Herze nie przyznałbym złotego jabłka, ponieważ „pieniądze szczęścia nie dają”, zaś jeżeli chciałbym wejść w związek z kobietą, to musiała by nas łączyć obustronna miłość, a nie jak w przypadku Parysa zafascynowanie jej zewnętrznym pięknem i wola bogini Afrodyty. Tak więc jak widać Syn Priama, decydując się na Helenę, doskonale zdawał sobie sprawę, że ten związek będzie kruchy, nie budowany na szczęściu, lecz na pokusie Parysa. Po drugie Parys chciał ją mieć od zaraz, dlatego ją porwał, co w rezultacie doprowadziło do zrujnowania swej ojczyzny. To wszystko świadczy o tym, że Parys należał do ludzi, którzy żyją chwilą, są lekkomyślni i chcą mieć wszystko co najlepsze bez najmniejszego wysiłku. „Nigdy nie zjada się pierwsze deseru”, - do wszystkiego w życiu trzeba dojść, wyznaczając sobie cały czas kurs, cel. Wszystko musi odbywać się według określonego planu; - „Mądrość planów polega także na przewidzeniu trudności”. Trzeba być zdecydowanym, mieć swoje zdanie, którego nigdy nie się zmienia, wiedząc, o tym, że to czym się zajmujesz lub robisz jest dobre i w przyszłości zaowocuje satysfakcjonującymi wynikami. Po drugie każdy wybór w życiu musi być dobrze rozważony, tzn. ile w nim jest dobra, a ile rzeczy, które w przyszłości mogą przesądzić o błędnie podjętym wyborze. Tymi powiedzeniami oraz cechami kieruję się w życiu. Dlatego też dla mnie racjonalnym wyborem jest właśnie mądrość, jest to wartość bardzo ważna w życiu, która oprócz wartości, korzyści, dodaje nam cechy człowieka wyrafinowanego, wyuczonego, z bogatym zasobem słownictwa... itd. W realnym świecie, nie mając możliwości przyznania złotego jabłka Atenie , inwestuje w mądrość, chodząc dzień, w dzień do szkoły i pomimo, że nie sprawia mi to zbyt dużej przyjemności, uczę się, bo wiem, że kiedyś to zaprocentuje.

Której z bogini przyznałbym złote jabłko ?

Materiały

Charakterystyka klasy robotniczej w "Ludziach bezdomnych" Język klasy robotniczej Grupy nie formalne to te co oficjalnie nie istnieją Żargon to język charakterystyczny dla danego środowiska Gwara fleksyjna - zmiany w końcówkach (dzieciami - dziećmi) Gwara leksykalna - odmienne znaczenie specyficznego słownictwa (Bryndza = bieda, facet = mężczyzna, drynda=dorożka, tachać=włóczyć, zruga...

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa to czynności polegające na racjonalnym uruchamianiu strumieni pieniężnych oraz ich osiadaniu, czyli tworzeniu oszczędności z uwzględnieniem opłacalności, związanej z „unieruchomieniem\" pewnego, większego lub mniejszego, zasobu pieniędzy. Inaczej rzecz ujmując, gospodarkę finansową można rozumieć jako ...

Problemy narodowe i społeczne w twórczości Potockiego 25. Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego. Wacław Potocki jest jednym z przedstawicieli literatury barokowej w Polsce. Był z wyznania arianinem, lecz po wydaniu edyktu królewskiego przeciw braciom polskim, przeszedł na katolicyzm, choć w duchu pozostał wierny ideologii ariańskiej. Szlachta katolicka szykanowała poetę...

Świat wartości w "Innym Świecie" Świat wartości a determinacja człowieka przez historię - moje rozważania o „Innym Świecie” Grudzińskiego. „Inny Świat” - Gustawa Herlinga Grudzińskiego to jedna z najbardziej wstrząsających książek literatury łagrowej. Zapiski Sowieckie wyrosły z przeżyć i doświadczeń więziennych, obozowych autora i jego współtowarzysz...

Przesłanie i znaczenie "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Przesłanie i znaczenie utworu Przesłanie najbardziej znanego prozatorskiego utworu Mirona Białoszewskiego wynika z charakteru tego zapisu. Autor wyraźnie wskazuje, że człowiek jest marionetką historii, zaś jej mechanizmy zupełnie nie respektują ludzkich pragnień, uczuć, potrzeby odpowied¬nich warunków życia. Z dzieła płynie gorzka pra...

System społeczny wg Parsonsa Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych – może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów: a) podsystem organizmu b) podsystem osobowości c) podsystem kultury d) podsystem społeczny W obrębie każdego systemu wyróżniamy też 4 ogólne syste...

Proces historyczno literacki Proces historycznoliteracki Mianem tym określa się ciąg przeobrażeń, jakim podlega literatura w czasie historycznym, zarówno jako odrębna dziedzina aktywności kulturalnej, jak i jako element życia społecznego. Przebiega równocześnie na wielu płaszczyznach, z których zasadnicze to: ilościowy przyrost dzieł pisarskich przemiany w sposobach...

Inne transakcje w obrocie zagranicą NIETYPOWE TRANSAKCJE W OBROCIE Z ZAGRANICĄ W międzynarodowym obrocie stosuje się bardzo wiele nietypowych transakcji, gdyż mamy do czynienia z różnymi kombinacjami poszczególnych form I) Transakcje barterowe – klasycznie termin oznaczał umowę handlową w której następuje wymiana jednego towaru na drugi lub kilku towarów na kilka innych. K...