Krzysztof Kamil Baczyński - przedstawiciel tragicznego pokoleniaTemat: Krzysztof Kamil Baczyński - jako przedstawiciel tragicznego pokolenia. Krzysztof Kamil Baczyński należał do pokolenia, które wojna zastała w momencie, gdy wchodziło w nowe, dorosłe życie. W swym dorosłym życiu poeta pokładał wiele nadziei i wiązał z nim wiele młodzieńczych marzeń. Ale wojna w okrutny sposób zmieniła to wyobrażenie. I po cóż wiara taka dziecinie po cóż dziedzictwo jak płomieni dom? Zanim dwadzieścia lat minie, umrze mu życie w złocieniach rąk. (Rodzicom) W wierszu Rodzicom poeta zadaje pytanie: czy to wszystko miało jakiś sens? po co te wszystkie młodzieńcze idee, marzenia, zasady, które wpajali rodzice, skoro wszystko w jednej chwili legło w gruzach? Wiersz mówi także o marzeniach rodziców i o ich nadziejach, którym oni, młodzi, nie będą mogli sprostać. Myślałaś, matko: "On uniesie, on nazwie, co boli, wytłumaczy podźwignie, co upadło we mnie, kwiecie - mówiłaś - rozkwitaj ogniem znaczeń". A on jedynie może odpowiedzieć: "... broń dźwigam pod kurtką po nocach ciemno - walczę, wiary więdną." Jednak nie nadzieje rodziców są tu największym problemem, ale marzenia tych młodych ludzi, których przedstawicielem był Baczyński. Największym tragizmem jest nieustanna myśl o śmierci, i to śmierci przedwczesnej - Tak się dorasta do trumny / jakeśmy w czasie dorośli (Pokolenie). Czyli że pomiędzy okresem dojrzewania a śmiercią, dla ludzi jego pokolenia, nie ma czasu na marzenia. Dojrzewanie równa się śmierci, nie czas myśleć o młodzieńczych ideach. Czego bowiem można oczekiwać od życia, kiedy: Każdy - kolumną jesteś, na grobie pieśni własnych zamarzły. Czegoż ty jeszcze? To śmierć - to nie włosy blasku. (Pokolenie) Ci młodzi ludzie znaleźli się w tragicznej sytuacji. Chcieli być normalni, żyć normalnie, jak to było kiedyś, w dzieciństwie. Ono przecież kształtowało ich osobowość, wrażliwość na dobro i piękno. A teraz? A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły płatki bzu dzikiego; bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. (Z głową na karabinie) Każdy człowiek ma matkę, którą kocha całym sercem. Młodzi chcieli żyć blisko rodziny, czuć szczęście rodzinnego domu. Chcieli czuć wolność, móc się wyszumieć i wyszaleć. A tu okazuje się, że nie ma na to wszystko czasu ani miejsca, bowiem los wyznaczył im inną drogę życia. Byli żołnierzami, a dokoła czyhała śmierć. I mnie przecież jak dymu laska wytrysła gołębia młodości; teraz na dnie śmierci wyrastam ja - syn dziki mego narodu. (Z głową na karabinie) Byli młodzi i w tak młodym wieku powierzona została mi tak duża odpowiedzialność. Każdy z nich musiał dorosnąć i stać się twardym mężczyzną. Zamiast przeżywać miłość, oni uczyli się, że na świecie nie ma litości, nie ma sumienia. W wierszu Dwie miłości Baczyński pokazuje wyzwolenie tego młodego pokolenia. Czytamy: Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało, które się w formach słowiczych ustało, jak mleko płynie w szklanym smukłym dzbanie. Gdzie indziej czytamy, że wojna, chociaż jest niechciana, jest przyjęta ze względu na okoliczności. I pokochałeś (jeszcze) ziemię grozy [...] gdzie śmierć i wielkość jak dwa gromy obok stoją u skroni i skrzydłami biją tym, co umarli, i tym, którzy żyją. Żaden z nich nigdy nie myślał o miłości pełnej gwałtu, krwi i nieszczęścia. Oni chcieli miłości czystej, tej, co w formach słowiczych. A im jedynie pozostało iść dalej przez życie, jak pisze Baczyński w wierszu Rodzicom: Pójdę dalej - to od was mam: śmierci się nie boję, dalej niosę naręcza promień jak spalonych róż.

Krzysztof Kamil Baczyński - przedstawiciel tragicznego pokolenia

Materiały

Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga Bóg jest postacią, czy jak chcą inni, zbiorem wartości, dogmatów dotyczących naszego życia, wobec których trzeba przyjąć jakieś stanowisko. Trudno być wobec niego czy też wobec nich obojętnym, gdyż obojętność świadczy o braku zainteresowania, a wydaje się, że nie można być takim wobec najważniejszych, najsilniej dotyczących życia wartości. Wiara...

Charakterystyka spółki CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI POLIFARB - CIESZYN “ S. A. jest największym polskim producentem farb i lakierów - istniejącym na rynku już 50 lat. Od 1993 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będąc tam najpoważniejszym reprezentantem branży. “ POLIFARB - CIESZYN “ S. A. z siedzibą w Cieszynie...

Znaczenie wolności szlacheckiej - barok istota wolności szlacheckiej - antynomiczność: od zabezpieczenia przed gwałtem do prawa zadawania gwałtu -liberum veto, zajazdy (zbrojne napady) itp. - odwaga jako brawura i ryzykanctwo - rozrzutność, lekceważenie dóbr - opozycyjność - skłonność do pieniactwa powodowanego chęcią zysku materialnego i szeroki gest - rozrzutność, pewność siebi...

Mistrz ironii - Ignacy Krasicki Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyrafinowanym smakiem i talentem. Zwano go \"księciem poetów\". Cenił śmiech, obdarzony był poczuciem humoru, umiał władać dowcipem. To...

August Comte i Herbert Spencer - filozofowie pozytywizmu August Comte W rozprawie “Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy: przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest to co sprawdzalne, udowodnione empirycznie żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie nie jest do końca prawdziwe; twierdził, że w...

Humanista renesansu Określenie renesansowego humanisty najbardziej pasuje do Jana Kochanowskiego. Ten renesansowy poeta otrzymał wszechstronne wykształcenie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu a także w Padwie. Dogłębnie zgłębił tajniki epoki klasycznej. Znał jej literaturę i filozofię, poznał języki klasyczne - łacinę, grekę, hebrajski. Zgodnie z zało...

Wpłaty udziałowców - wewnętrzne pozyskiwanie kapitałów Zasadniczym źródłem wewnętrznym pozyskiwania kapitałów firmy są wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp. Tworzą one kapitał podstawowy, który nosi różne nazwy w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Może on nosić nazwy kapitału:  -założycielskiego  -udział...

Problematyka moralna "Antygony" Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym rozdziale jego poetyki, była zasada tzw. katharsis - oczyszczenia. Pojęcie to sformułowane jest w sposób lapidarny i trochę zagadkowy i jest różnie interpretowane w sensie moralnym, psychologicznym, filozoficznym. Na ogół p...