Krzysztof Kamil Baczyński - przedstawiciel tragicznego pokoleniaTemat: Krzysztof Kamil Baczyński - jako przedstawiciel tragicznego pokolenia. Krzysztof Kamil Baczyński należał do pokolenia, które wojna zastała w momencie, gdy wchodziło w nowe, dorosłe życie. W swym dorosłym życiu poeta pokładał wiele nadziei i wiązał z nim wiele młodzieńczych marzeń. Ale wojna w okrutny sposób zmieniła to wyobrażenie. I po cóż wiara taka dziecinie po cóż dziedzictwo jak płomieni dom? Zanim dwadzieścia lat minie, umrze mu życie w złocieniach rąk. (Rodzicom) W wierszu Rodzicom poeta zadaje pytanie: czy to wszystko miało jakiś sens? po co te wszystkie młodzieńcze idee, marzenia, zasady, które wpajali rodzice, skoro wszystko w jednej chwili legło w gruzach? Wiersz mówi także o marzeniach rodziców i o ich nadziejach, którym oni, młodzi, nie będą mogli sprostać. Myślałaś, matko: "On uniesie, on nazwie, co boli, wytłumaczy podźwignie, co upadło we mnie, kwiecie - mówiłaś - rozkwitaj ogniem znaczeń". A on jedynie może odpowiedzieć: "... broń dźwigam pod kurtką po nocach ciemno - walczę, wiary więdną." Jednak nie nadzieje rodziców są tu największym problemem, ale marzenia tych młodych ludzi, których przedstawicielem był Baczyński. Największym tragizmem jest nieustanna myśl o śmierci, i to śmierci przedwczesnej - Tak się dorasta do trumny / jakeśmy w czasie dorośli (Pokolenie). Czyli że pomiędzy okresem dojrzewania a śmiercią, dla ludzi jego pokolenia, nie ma czasu na marzenia. Dojrzewanie równa się śmierci, nie czas myśleć o młodzieńczych ideach. Czego bowiem można oczekiwać od życia, kiedy: Każdy - kolumną jesteś, na grobie pieśni własnych zamarzły. Czegoż ty jeszcze? To śmierć - to nie włosy blasku. (Pokolenie) Ci młodzi ludzie znaleźli się w tragicznej sytuacji. Chcieli być normalni, żyć normalnie, jak to było kiedyś, w dzieciństwie. Ono przecież kształtowało ich osobowość, wrażliwość na dobro i piękno. A teraz? A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły płatki bzu dzikiego; bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. (Z głową na karabinie) Każdy człowiek ma matkę, którą kocha całym sercem. Młodzi chcieli żyć blisko rodziny, czuć szczęście rodzinnego domu. Chcieli czuć wolność, móc się wyszumieć i wyszaleć. A tu okazuje się, że nie ma na to wszystko czasu ani miejsca, bowiem los wyznaczył im inną drogę życia. Byli żołnierzami, a dokoła czyhała śmierć. I mnie przecież jak dymu laska wytrysła gołębia młodości; teraz na dnie śmierci wyrastam ja - syn dziki mego narodu. (Z głową na karabinie) Byli młodzi i w tak młodym wieku powierzona została mi tak duża odpowiedzialność. Każdy z nich musiał dorosnąć i stać się twardym mężczyzną. Zamiast przeżywać miłość, oni uczyli się, że na świecie nie ma litości, nie ma sumienia. W wierszu Dwie miłości Baczyński pokazuje wyzwolenie tego młodego pokolenia. Czytamy: Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało, które się w formach słowiczych ustało, jak mleko płynie w szklanym smukłym dzbanie. Gdzie indziej czytamy, że wojna, chociaż jest niechciana, jest przyjęta ze względu na okoliczności. I pokochałeś (jeszcze) ziemię grozy [...] gdzie śmierć i wielkość jak dwa gromy obok stoją u skroni i skrzydłami biją tym, co umarli, i tym, którzy żyją. Żaden z nich nigdy nie myślał o miłości pełnej gwałtu, krwi i nieszczęścia. Oni chcieli miłości czystej, tej, co w formach słowiczych. A im jedynie pozostało iść dalej przez życie, jak pisze Baczyński w wierszu Rodzicom: Pójdę dalej - to od was mam: śmierci się nie boję, dalej niosę naręcza promień jak spalonych róż.

Krzysztof Kamil Baczyński - przedstawiciel tragicznego pokolenia

Materiały

Zarządzanie naukowe wg Fredericka Taylora Zarządzanie naukowe (1900-1920) Koncepcję zarządzania naukowego opracował Frederick Taylor, który ustalił cztery zasady: 1. Wyodrębnić podstawowe elementy każdej pracy – podzielić ją na proste jednostki. Określić potrzebne ruchy przy posługiwaniu się narzędziami, czas, narzędzia i standardy pracy. Stworzyć optymalne warunki do jej wykon...

Dokładna interpretacja utworu "Pan Błyszczyński" Leśmiana \'\'Pan Błyszczyński\'\' Utwór zawiera opis ogrodu pana Błyszczyńskiego.sama zaś fantastyczna postać tytułowa zacytowanego poematunależy do wielkiej rodziny powołanych przez poetę wielkiej rodziny postaci o imionach \'\'znaczących\'\' i będących wyrazem jego słowotwórczej inwencji. Ich imiona akcentują jakąś zasadnniczą cechę, czy funkcję tych...

Klasyfikacja zawodów Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w nowe zawody stąd też potrzeba klasyfikacji za...

Bohaterowie w "Innym Świecie" Bohaterowie Bohaterem, którego losy spajają wszystkie rozdziały, jest autor i narra¬tor w jednej osobie. Kompetencje opowiadacza przedstawiliśmy wcze¬śniej (Autor – bohater – narrator). Grudzińskiego jako bohatera ukazu¬ją ponadto fragmenty niniejszego opracowania zatytułowane: Streszcze¬nie, Elementy autobi...

Zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 r Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: 1) powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, 2) wyodrębnienie z NBP kas oszczędności i banków komercyjnych, 3) sprowadzenie roli N...

Samuel Backett - Czekając na Godota Składa się z II aktów, a każdy z nich z 3 części Główni bohaterowie to Estragon i Vladimir. Są to dwaj przyjaciele, znający się od dzieciństwa.Są oni włóczęgami, spiącymi w rowach.Utrzymują oni, że istnieje szansa odmiany. Ich los może odmienic Godot na którego czekają. Jednak tu pojawiają się sprzeczności nie są pewni o co prosili Godota, ...

Nawiązania, motywy i treść Apokalipsy św. Jana Nawiązania do apokalipsy św Jana 1) Zygmunt Krasiński - wstęp do Nie-Boskiej Komedii - kataklizm jest tylko przejściowym etapem ku nowemu życiu. 2) Juliusz Słowacki - Uspokojenie - dzieje polityczne narodu, który z martwych wstanie do wolności 3) Jan Kasprowicz Dies irae (dzień gniewu) - wyobraźnia poetycka Kasprowicza wypełniła zapowiadane...

Akwizycja - co to jest Akwizycja – uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze zastosowanie znajdujemy w obrocie towarami o wysokiej wartości jednostkowej, a w szczególności obrocie sprzętem inwestycyjnym i obrocie patentami (licencjami). Akwizycja jest drugim pod względem zakresu zastosowan...