Krótkie streszczenie ballady "Romantyczność" MickiewiczaOtwierający cykl Ballad i romansów utwór Romantyczność, jest uznawany za manifest ideowy i poetycki w twórczości Adama Mickiewicza. Pierwsza część ballady to krótkie opowiadanie o obłąkanej, wiejskiej dziewczynie, której na imię Karusia. Przed laty straciła ukochanego, a teraz rozmawia z nim, śmieje się do niego i próbuje dotknąć. Wierzy bowiem, że zmarły Jasiek ciągle jest przy niej, że pomiędzy światem zmarłych, a naszym światem żywych istnieje łączność. U Karusi możemy także dostrzec charakterystyczną cechę bohatera romantycznego - odwrócenie się od świata i bunt przeciwko niemu: Nie lubię świata, Źle mnie w złych ludzi tłumie. Targają nią sprzeczne uczucia: boi się ducha ukochanego gdyż jest zimny i wygląda jak trup, ale chce, aby z nią pozostał, bo go kocha. W pierwszej części utworu widać nawiązanie Mickiewicza do ludowych wierzeń o możliwości kontaktowania się ludzi żywych z duchami zmarłych. Część druga Romantyczności, rozpoczynająca się od słów utożsamiających poglądy autora z poglądami tłumu (...I ja to słyszę, i ja tak wierzę...), to polemika narratora ze starcem, przedstawicielem oświecenia, czyli osobą reprezentującą umiarkowaną, racjonalną postawę klasyków. Starzec odrzuca wszystko to, czego nie da się dowieść rozumowo i naukowo uzasadnić, drwi z urojeń obłąkanej dziewczyny. Lekceważąc wierzenia ludowe, przestrzega zebranych wieśniaków, aby nie wierzyli w jej wizje: ...Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Jednakże podmiot liryczny, którym w wierszu jest poeta, wyraźnie opowiada się za wiarą prostego ludu: ...I ja to słyszę, i ja tak wierzę..., stwierdzając, że czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Wyobrażenia Karusi uważa za coś normalnego i oczywistego, a nawet solidaryzuje się z nią w jej cierpieniu. Narrator uważa, że uczucia są najważniejsze. Krytykuje starca i jego martwe prawdy, stwierdza, że nigdy nie pozna on prawd żywych, toteż radzi jemu i innym: Miej serce, patrzaj w serce!. Myślę, że to kończące utwór wezwanie należy traktować jako wyraz poglądów młodego Mickiewicza, określenie jego sposobu widzenia i rozumienia świata oraz otaczającej go rzeczywistości. W końcu świat, według romantyków, poznaje się dzięki uczuciom i duszy. Warto też zwrócić uwagę na zaczerpnięte z twórczości Shakespear'a motto utworu: Zdaje mi się, że widzę przed oczyma duszy mojej. Reprezentuje ono irracjonalny, mickiewiczowski stosunek do świata. Według mnie, ma ono na celu udowodnienie odbiorcy, że wrażenia irracjonalne, duchowe, uczuciowe należy traktować na równi z racjonalnymi. Głosi ono, że uczucie jest tak samo ważne, jak myślenie i rozum.

Krótkie streszczenie ballady "Romantyczność" Mickiewicza

Materiały

Okupacja w twórczości Borowskiego "Pożegnanie z Marią" Okupacyjna rzeczywistość w świetle opowiadania Tadeusza Borowskiego \"Pożegnanie z Marią\" Tadeusz Borowski należy do pokolenia szczególnie tragicznie doświadczonego przez historię. Ludzie urodzeni na początku lat dwudziestych naszego wieku (Borowski urodził się w 1922) byli pierwszymi po wielu latach Polakami, którzy urodzili się i wychowali...

Nadzór bankowy - co to jest Nadzór bankowy Ze względu na specyficzny charakter działalności banków - dysponowanie środkami wielu podmiotów gospodarczych - władze państwowe ustanawiają urząd nadzoru bankowego. Przedmiotem zainteresowania tego nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa wkładów gromadzonych przez banki. Nadzór bankowy jest sprawdzany, bądź przez bank centra...

20 lat pontyfikatu Jana Pawła II Temat: Pontyfikat Jana Pawła II – scharakteryzuj 20 lat papieskiego posługiwania. 18 V 1920 - urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach 1938 – ukończył szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 IX 1939 – wybuch II wojny światowej; Karol przerywa studia 1940-1941 –...

Streszczenie wierszy Daniela Naborowskiego Marność Już sam tytuł, a także tematyka wiersza stanowią nawiązanie do biblijnej Księgi Koheleta. Kohelet, czyli kaznodzieja przemawiający do zebranych na zgromadzeniach, nauczał o sensie istnienia człowieka, o stosunku ludzi do Boga i do rzeczy materialnych. Przewodnią myślą, a zarazem przesłaniem całej księgi było powiedzenie: \"marność nad...

Wszystko o mitologii cyklopi; - Kronos przegrał i zapadł się w nicość zapomnienia; - W Olimpii istniało wzgórze imienia Kronosa, a nie opodal stała świątynia Matki Bogów - Rei, którą grecy utożsamiali z azjatycką boginią Kybele; - Następnie znowu Zeus musiał stanąć do walki. Tym razem był to ród gigantów - dzieci Gai. Zeus sypał z Olimpu piorunami, natomiast giga...

Paradoks krajów trzeciego świata Polega on na tym, że poszczególne rodziny chcą mieć dużo dzieci a im jest więcej ludzi tym w krajach tych jest coraz ciężej bo gospodarka nie wyrabia za przyrostem ludności. Kraje trzeciego świata leżą w strefach: równikowej, podrównikowej, zwrotnikowej i podzwrotnikowej. W zasadzie wydatki na dzieci są niewielkie, np.: nie trzeba kupować częs...

Wycena kontraktów FRA Kontrakty FRA są kwotowane w ten sam sposób co stopy depozytów ryn¬ku pieniężnego - jako dwustronne ceny ze stopami kupna/sprzedaży. Ceny są często kwotowane dla standardowych warunków kontraktu (peł¬ne miesiące i okrągłe kwoty umownych wielkości kredytów/depozytów), chociaż można je dopasować do konkretnych terminów i niestandardo&...

Krótka interpretacja "Nike która się waha" Zbigniew Herbert w wierszu pt. ,,Nike która się waha” opisuje boginię zwycięstwa, zwykle bezlitosną i bezwzględną, tu zastanawiającą się nad losem młodzieńca. Wie, że musi on zginąć za ojczyznę, lecz: ,,Nike ma ogromną ochotę podejść i pocałować go w czoło” Bogini boi się, że chłopiec z pokolenia ,,Kolumbów”, który żył w cz...