Krótki opis II cz DziadówCzęść druga "Dziadów" powstała w latach 1820 - 21 w Kownie. Treść jest mocno związana z rytuałem "Dziadów". W starej, cmentarnej kaplicy zbierają się wieczorem wieśniacy. Przewodniczy im, wspomagany przez chór wieśniaków, guślarz, który wzywa kolejno czyśćcowe dusze. Żywi pragną udzielać zmarłym pomocy, częstują ich przygotowanym zawczasu jadłem i napitkiem. Kolejno pojawiają się "duchy lekkie", dwa aniołki - duszyczki dzieci, Rózi i Józia, które nie zaznały w życiu cierpienia (dostają od guślarza po ziarnku gorczycy). Jako drugie pojawiają się "duchy ciężkie", reprezentowane przez widmo byłego pana. Pan cierpi po śmierci straszliwe męki głodu i pragnienia (jadło i napitek zżerają mu kruki i wrony - duchy zamęczonych przez niego poddanych), jednak nik mu nie pomoże, gdyż za życia był bezwzględnym tyranem. Na końcu pojawiają się "Duchy pośrednie", czyli widmo Zosi, która była kiedyś najpiękniejszą dziewczyną we wsi, ale nie pokochała żadnego chłopca, za żadnego nie wyszła. Gdy guślarz chce zakończyć uroczystość, pojawia się tajemnicze, milczące widmo - duch młodzieńca z krwawą raną na piersi. Widmo stoi nieruchomo i wpatruje się w jedną z pasterek, wskazując ręką na serce. Gdy chłopi wyprowadzają dziewczynę, widmo wychodzi z kaplicy za nimi. Mickiewicz ukazał w "Dziadach" różne kategorie grzechu, które popełnić może w swym życiu człowiek, a więc: złe uczynki, zaniedbanie, bezczynność. Ważne są również ostrzeżenia, wypowiadane przez każdego pojawiającego się na "uczcie kozła" ducha: "duchy lekkie" mówią: "Kto nie doznał goryczy ni razu, Nie dozna słodyczy w niebie"; "duchy pośrednie", że: "Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie"; "duchy ciężkie", że: "Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże".

Krótki opis II cz Dziadów

Materiały

Rozważania nad losami bohaterów romantycznych i pozytywistycznych \"Tryumf, czy klęska? Moje rozważania nad losami bohaterów romantycznych i pozytywistycznych\". Epoka romantyzmu wykształciła wiele postaw bohaterów, którzy działali z różnych pobudek. Kierowali się miłością do ojczyzny czy ukochanej kobiety, honorem. Dla swych idei zaryzykują skazą na sumieniu, utratą rodziny, poświęcą swoje dobro os...

Poezja Marii Konopnickiej - "Rota", "Contra spem spero" Jest to cykl sonetów. Jest to próba połączenia filozofii romantyzmu i pozytywizmu. Twierdził, że są epoki burzy i naporu oraz ciszy i spokoju. Są one cykliczne i tak już musi być. Maria Konopnicka “Rota” Podmiot liryczny, czyli Maria Konopnicka składa przysięgę na wierność swojej ojczyźnie. Nawołuje naród do walki o niepodle...

Opis Liryk lozańskich Mickiewicza \"Liryki lozańskie\" Mickiewicz napisał w 1839 r.. Tak zatytułował cykl wierszy, w których dostrzec można echo przeżyć duchowych całego pokolenia emigrantów polskich, rozproszonych po świecie, rozdartych wewnętrznie, tęskniących za krajem. Cytat egzemplifikujący dolę tułacza \"Skałom trzeba stać i grozić, Obłokom deszcze przewozić, Błys...

Główne kierunki i orientacje socjologiczne Teoria to powiązany zbiór pojęć i twierdzeń dostarczający wyjaśnień zjawisk i procesów w pewnym obszarze rzeczywistości społecznej, w której się obracamy. TEORIA: NAJOGÓLNIEJSZE IDEE (założenia ontologiczne metodologiczne) TWIERDZENIA (prawidłowości, zależności charakterystyczne dla życia zbiorowego) ZBIÓR OBSERWACJI (empiria, informac...

Sławomir Mrożek - życie i twórczość Informacje biograficzne Sławomir Mrożek, dramaturg, prozaik i satyryk, należy do grona twórców już uznanych, a przy tym stale wnoszących do literatury i te¬atru nowe zagadnienia i komentarze. Tango zalicza się do dzieł, które można by określić przewrotnym mianem: „klasyka współczesna”. Po raz pierwszy utwór ten ukazał się ...

Leasing - definicja, rodzaje, Leasing jest to forma najmu, dzierżawy, wypożyczenia pozwalająca na użytkowanie określonych dóbr bez konieczności ich nabycia. Leasing finansuje działalność, jest alternatywnym środkiem kredytowym. Rodzaje leasingu: • Leasing bezpośredni, kiedy leasingodawca jest producentem danego urządzenia • Leasing pośredni, kiedy jest ...

Wypowiedzenia złożone podrzędnie Wypowiedzenia złożone podrzędnie Wypowiedzenie złożone podrzędnie Istotą wypowiedzenia złożonego podrzędnie jest to, że jego składniki nie są wobec siebie współrzędne. Wypowiedzenia te są odpowiednikami związków składniowych; występuje w nich element nadrzędny (określany) i podrzędny (określający). Składnik podrzędny zastępuje lub uzupełn...

Motyw winy i odpowiedzialności w literaturze Wina i odpowiedzialność Wina - Wykroczenie, występek, grzech, przyczynienie się do czegoś złego, po¬wód złego. Jednocześnie można pojmo¬wać ją jako odpowiedzialność za dany czyn. Odpowiedzialność - uwarunkowana jest etyką jednostkową i społeczną, po¬lega na obowiązku moralnym lub pra¬wnym odpowiadania za swoje czyny przed s...