Krótki opis II cz DziadówCzęść druga "Dziadów" powstała w latach 1820 - 21 w Kownie. Treść jest mocno związana z rytuałem "Dziadów". W starej, cmentarnej kaplicy zbierają się wieczorem wieśniacy. Przewodniczy im, wspomagany przez chór wieśniaków, guślarz, który wzywa kolejno czyśćcowe dusze. Żywi pragną udzielać zmarłym pomocy, częstują ich przygotowanym zawczasu jadłem i napitkiem. Kolejno pojawiają się "duchy lekkie", dwa aniołki - duszyczki dzieci, Rózi i Józia, które nie zaznały w życiu cierpienia (dostają od guślarza po ziarnku gorczycy). Jako drugie pojawiają się "duchy ciężkie", reprezentowane przez widmo byłego pana. Pan cierpi po śmierci straszliwe męki głodu i pragnienia (jadło i napitek zżerają mu kruki i wrony - duchy zamęczonych przez niego poddanych), jednak nik mu nie pomoże, gdyż za życia był bezwzględnym tyranem. Na końcu pojawiają się "Duchy pośrednie", czyli widmo Zosi, która była kiedyś najpiękniejszą dziewczyną we wsi, ale nie pokochała żadnego chłopca, za żadnego nie wyszła. Gdy guślarz chce zakończyć uroczystość, pojawia się tajemnicze, milczące widmo - duch młodzieńca z krwawą raną na piersi. Widmo stoi nieruchomo i wpatruje się w jedną z pasterek, wskazując ręką na serce. Gdy chłopi wyprowadzają dziewczynę, widmo wychodzi z kaplicy za nimi. Mickiewicz ukazał w "Dziadach" różne kategorie grzechu, które popełnić może w swym życiu człowiek, a więc: złe uczynki, zaniedbanie, bezczynność. Ważne są również ostrzeżenia, wypowiadane przez każdego pojawiającego się na "uczcie kozła" ducha: "duchy lekkie" mówią: "Kto nie doznał goryczy ni razu, Nie dozna słodyczy w niebie"; "duchy pośrednie", że: "Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie"; "duchy ciężkie", że: "Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże".

Krótki opis II cz Dziadów

Materiały

Ideał rycerza starożytnego a średniowiecznego - porównanie PLAN: I. Wstęp: 1. Rycerstwo jako ideologia związana z walką. 2. Zmienność ideałów na przestrzeni wieków. II. Rozwinięcie: 1. Dwaj bohaterowie Roland i Hektor a.) cele ich postępowania b.) rycerstwo jako ideologia i sposób na życie c.) walka i patriotyzm d.) różnice kulturowe 2. Wywyższenie obu bohaterów...

Struktura i kompozycja "Zbrodni i kary" Struktura i kompozycja powieści Zbrodnia i kara jest powieścią jednotomową podzieloną na sześć części i Epilog. W pierwszej z nich czytelnik zapoznaje się z obrazem Petersburga, dowiaduje się o planach Rodiona z jego monologu we¬wnętrznego, ma okazję poznać los rodziny Marmieladowów, a zwłaszcza Soni, z relacji pijaka, ojca rodziny. T...

Reklama - wyjaśnienie Reklama – jest najbardziej powszechnym, a tym samym najbardziej znanym składnikiem promocji marketingowej. Gdyby próbować ustalić kolejność działań promocyjnych, należałoby jej przyznać pierwsze miejsce ze względu na powszechność stosowania, wielkość przeznaczonych na nią wydatków oraz fakt, że najczęściej od niej zaczyna się wszelka dział...

Informacje o firmach w Polsce zajmującej się leasingiem Dokładnie liczba firm zajmujących się w Polsce leasingiem nie jest znana. Szacunkowe dane resortu mówią o 200 podmiotach płacących podatki od dochodów uzyskanych dzięki oddawaniu leasingu maszyn i urządzeń. Natomiast Komitet Przedsiębiorstw Leasingowych (KPL) rozpoznaje 100 firm prowadzących taka działalność Większość z nich to firmy bardz...

Kontrast i paradoks jako światopogląd epoki baroku Związek kontrastu i paradoksu ze światopoglądem epoki. Człowiek istnieje w świecie podległym ruchowi czasu, a zarazem ma poczucie nieskończonej wieczności. Konieczność samookreślenia się wobec obu opozycji ukształtowała niespokojny rytm ówczesnej literatury i sztuki, ujawniła wewnętrzne rozdarcie jednostki. Człowiek musi przyjąć konkretn...

Literatura tendencyjna w pozytywiźmie literatura tendencyjna Wykorzystywała różne gatunki prozatorskie. Artysta ma mieć cel społeczny, bez niego literatura jest pusta. cel społeczny odtwarzanie rzeczywistości z przynoszeniem wiedzy autor ma zaobserwować fakty, ocenić je i wyprowadzić wnioski zaradcze do nagannej sytuacji Orzeszkowa: “Chłostać przesąd, gł...

Rozliczanie kontraktu futures Kontrakty terminowe dzielą się na rozliczane gotówkowe oraz takie, których rozliczenie wiąże się z fizyczną dostawą. W pierwszym przypadku oznacza to, że w chwili gdy kontrakt wygasa, wszystkie posiadane przez nas pozycje są zamykane z uwzględnieniem zy¬sków lub strat. Drugi przypadek - fizyczna dostawa towarów - wiąże się z rzeczywistym pr...

Kompozycja "Romea i Julii" Kompozycja utworu Romeo i Julia to tragedia pięcioaktowa. Akcja utworu toczy się w Weronie i Mantui. Rody Kapuletów i Montekich mają swoje siedziby (i grobowce) w Weronie – tam rozgrywa się większość zdarzeń. Funkcję ekspozycyjną spełnia scena bójki służących umieszczona na początku utworu. Czytelnik dowiaduje się, że jej podłożem je...