Krótka konstrukcja biznes planuKonstruując BP w oparciu o: -analizę zmieniających potrzeb klienta; -oferowanie mu nowych produktów wyższej jakości; -dodatkowych usług i możliwości zastosowania; przedsiębiorstwo jest w stanie aktywnie oddziaływać na potrzeby klienta oraz na sam produkt; Etapy konstruowania BP. -Pierwszym krokiem w tworzeniu BP jest analiza marketingowa; (obserwowanie i analizowanie rynku, poszukiwanie nowych szans, zanim konkurent je dostrzeże, wygrywanie atutów przedsiębiorstwa w kontekście dostrzeżonych szans, a następnie opracowanie BP i konsekwentne wdrażanie go w życie to reguły walki konkurencji na rynku); By zdobyć rynek i zapewnić finansową efektywność dla przedsiębiorstwa, niezbędne są wnikliwe analizy i plany działania przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem planu działania jest wykazywanie realności osiągnięcia zamierzonych celów projektów i jego ekonomicznej opłacalności. BP zawiera analizy i plany działania w sferze: 1.inwestycyjnej; 2.produkcyjnej; 3.technologicznej; 4.finansowej; 5.organizacyjnej; 6.kadrowej; PLAN DZIAŁANIA (PD) ujmują: -z jednej strony różne aspekty współzależności związane z realizacją projektu, w tym także wszelki zagrożenia; -z drugiej strony określają działania jakie będą podjęte by zapewnić skuteczną ich realizację i zminimalizować wpływ niekorzystnych zdarzeń na wartość rynkową przedsiębiorstwa; -ważną częścią składową wyżej wymienionych analiz jest określenie realności osiągnięcia wymaganego poziomu rentowności poziomu rentowności oraz ryzyka, towarzyszącego realizacji danego przedsięwzięcia. Raport roczne z działalności przedsiębiorstwa są formą rozliczenia się zarządu oraz rady nadzorczej przed właścicielami, akcjonariuszami; BP jest dokumentem dotyczącym przyszłości! BP jest dokumentem mającym przekonać właścicieli, instytucje finansowe i przyszłych inwestorów do: -sfinansowania modernizacji przedsiębiorstwa, realizacji planów ekspansji; -realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych; -udzielenia kredytu lub pożyczki; założenia nowego przedsiębiorstwa; -połączenia przedsiębiorstw; BP to: -planowania sukcesem w przyszłość; dowód, że firma ma receptę na sukces i jest atrakcyjna z punktu widzenia lokaty działalności; -formalna wizytówka przedsiębiorstwa; w przypadku poszukiwania partnera lub finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych; -to forma publicznej oferty współpracy; Funkcje BP dzielimy na: -wewnętrzne; -zewnętrzne; W zależności z jakiej znajduje się przedsiębiorstwo jedna z funkcji przeważa! BP po zatwierdzeniu przez: -Radę Nadzorczą; -a w przypadku projektów mających przyczynić się do zmiany struktury kapitałowej firmy, przez zgromadzenie wspólników stanowi dla Zarządu przedsiębiorstwa obowiązującą WYTYCZNĄ DZIAŁANIA! Dobry BP stanowi wytyczną działania i przewodnik nie tylko dla zarządu ale także dla wszystkich szczebli decyzyjnych. BP zapewnia: -spoistość podejmowanych decyzji; -ułatwia i przyspiesza proces decyzyjny

Krótka konstrukcja biznes planu

Materiały

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza Oda do młodości Napisana w Kownie, w grudniu 1820 r., Oda do młodości długo krążyła w odpisach. Od razu jednak zwróciła na siebie uwagę oryginalnością myśli i siłą emocji. W druku ukazała się dopiero w 1827 r. w antologii poezji Polihymnia wydanej we Lwowie. Wielką rolę odegrała podczas przygotowań i trwania powstania listopadowego. Nadzie...

Klasycyzm w sztuce renesansu Klasycyzm to kierunek nawiązujący do grecko-rzymskich wzorów antycznych. Pojawiał się w sztuce europejskiej w różnych okresach, np. w postaci tendencji klasycznych stanowiących podstawę renesansu. Klasycyzm występował też jako swoisty nurt w obrębie barokowej sztuki francuskiej (malarstwo N. Poussina, architektura F. Mansarta i C. Perrault). W ...

Funkcje i rodzaje dystrybucji KANAŁ DYSTRYBUCJI (UJĘCIE PODMIOTOWE) To struktura komórek organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych instytucji uczestniczących w sprzedaży produktu na rynku lub sieć osób i organizacji wzajemnie powiązanych w procesie udostępniania produktów lub usług do użytku lub konsumpcji. KANAŁ DYSTRYBUCJI (UJĘCIE PRZEDMIOTOWE) To zespół kolejnych ogniw,...

Realizm w "Procesie" Kafki Realizm • racjonalne, rozumne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie świata • realizm zakłada prezentację człowieka w jego codzienności • narrator jest wszechwiedzący, on przedstawia świat • zdarzenia fikcyjne zgodne z prawdopodobieństwem • motywacja bohatera ma charakter psychologiczny i zdeterminowana ...

Tragizm bohatera romantycznego Tragizm bohatera romantycznego. Na szczycie góry, tak wysokiej jak Mont Blanc stoi samotny, wsparty na ramieniu, zaopatrzony w kosmiczną kulę gwiazd - „posąg człowieka na posągu świata”. Może być w masce spiskowca, ze szpadą u boku, z rozdartym sercem szczęśliwego kochanka. Tak go widzę „oczyma duszy mojej” – boh...

Cechy epoki barokowej w poezji Naborowskiego Twórczość Daniela Naborowskiego TYPOWE CECHY EPOKI (NP.: VANITAS) W POEZJI D. NABOROWSKIEGO Naborowski wprowadza w krąg barokowej literatury zainteresowanie przemijaniem. Wiersze pod tytułami: “Marność” i “Krótkość żywota” prezentują postawę człowieka wobec życia i śmierci. Człowiek powinien się cieszyć i bawić ale ...

Opis stanowiska głównej księgowej Główna Księgowa Przełożony: Kierownik ekonomiczny i finansowy Podwładni: brak Zastępstwo: Księgowa plac Cel stanowiska: Celem Głównej księgowej jest prowadzenie wymaganych prawem dokumentów księgowych oraz obsługa operacji finansowych Zadania codzienne i powtarzalne:  Księgowanie bieżących operacji finansowych  Kontola ...

Poglądy i działalność Judyma w "Ludziach bezdomnych" Poglądy i działalność Judyma Główny bohater powieści, pełen wzniosłych ideałów młody człowiek, nie potrafi przejść obojętnie wobec drażniących go przejawów rzeczywistości. Stale ma więc okazję demonstrować swoje stanowisko w danej sprawie. Podejmuje działania, które są wyrazem jego dobrze przemyślanych poglądów, bez względu na to komu i ja...