Krótka charakterystyka antykuCharakterystyka ANTYKU Zbigniew Herbert, polski poeta współczesny, zatytułował jeden ze swoich wierszy: Dlaczego klasycy? Jest to bardzo ważne pytanie. Bez wyjaśnienia sensu nawiązań do antyku nie sposób bowiem zrozumieć nie tylko dawnej czy współczesnej kultury, ale też – wbrew pozorom –odnaleźć się we współczesnym świecie. Myśl starożytnych współtworzy naszą tradycję, jesteśmy ich spadkobiercami. Żyjemy w kręgu kultury śródziemnomorskiej od chwili, gdy Mieszko I przyjął chrzest i tym samym włączył nasz kraj w obręb wpływów Zachodu, a nie Wschodu. Naszą tradycję – nie rodzimą, słowiańską, lecz przyswojoną – przekazują nam Grecja, Rzym i Judea. Zasięg tej tradycji jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem w jakimś stopniu wszystkie dziedziny naszego życia. Szczególnie łatwo dostrzec ją w rzeźbie, architekturze, literaturze, filozofii; z dorobku starożytnych korzystamy jednak na co dzień, choćby posługując się językiem potocznym, stosując prawa matematyczne, studiując prawo czy astronomię. Wśród starożytnych twórców odnajdziemy wielkich poetów i historyków, filozofów i moralistów, malarzy i rzeźbiarzy, architektów i inżynierów. To właśnie klasycy położyli podwaliny pod rozwój algebry, logiki, geometrii, fizyki, botaniki czy zoologii. Nie byłoby bez nich naszej medycyny, psychologii, prawa. Nie byłoby Dekalogu. Dlatego trzeba poznać i zrozumieć świat antyczny. Człowiek współczesny powinien mieć świadomość dokonań ludzi antyku. A było wielu wielkich: Homer, Platon, Sofokles, Sokrates, Pitagoras, Arystoteles, Fidiasz, Perykles, Safona, Juliusz Cezar, Horacy, Wergiliusz, Seneka, Marek Aureliusz... Trudno też zrozumieć wymowę dzieł twórców różnych epok, nie znając mądrości i głębokich prawd zawartych w Biblii. Prawd wypowiedzianych przez Salomona, Hioba, świętego Pawła czy Jezusa Chrystusa. Do skarbca naszej kultury należą zarówno Iliada, Odyseja i Eneida, jak i Pieśń nad pieśniami, a także przypowieść O miłosiernym Samarytaninie czy Hymn o miłości. W świecie naszej wyobraźni powinni odnaleźć swoje miejsce bohaterowie mitów i opowieści biblijnych: Odyseusz Prometeusz, Ikar, Edyp, Antygona, Eneasz, Romulus, Abraham,Noe, Jakub, Józef, Mojżesz, Jozue, Dawid... Warto przemyśleć trudne prawdy Nowego Testamentu czy sens filozoficznych rozważań stoików czy epikurejczyków. Warto poznać antyk.

Krótka charakterystyka antyku

Materiały

Poezja patriotyczna i społeczna Konopnickiej Jest drugim, po Asnyku, autorem, który w czasach niepoetyckich tworzył poezję, w której podejmowane są tematy, które nawiązując czasem do romantyzmu odchodzą nieco od założeń pozytywistycznych, chociaż często z nich korzystają (zamącone, no nie?); Podejmuje, podobnie jak Asnyk, bardzo wiele problemów, od ludowości, miłości aż po problemy społ...

Logistyka dystrybucji - wyjaśnienie LOGISTYKA DYSTRYBUCJI Obejmuje wszystkie czynności związane z przemieszczeniem i dostarczeniem wytworzonych produktów do miejsc ich użytkowania lub konsumpcji. Są to czynności związane z zamawianiem produktów, ich transportem, magazynowaniem, sortowaniem, sprzedażą. Jej celem jest dostarczenie odpowiedniego produktu do właściwego miejsca, w wy...

Motyw pieniądza w literaturze Pieniądze Pieniądze - Środek płatniczy, wymyś¬lony przez Fenicjan w miejsce handlu wymiennego. Od wieków pojawiały się w sztuce jako: zapłata, pokusa, siła obracająca tryby świata, przekleństwo czy błogosławieństwo. W większości przypadków twórcy zwracali uwagę na ich zdradliwy wpływ na człowieka i je¬go życie. Biblia (NT) - 1) Przyp...

Orientacja marketingu STRUKTURA ZORIENTOWANA FUNKCJONALNIE Występują w przedsiębiorstwach średniej wielkości i operujących na względnie jednorodnym rynku. Wyróżnia się komórki lub stanowiska wypełniające funkcje przygotowawcze oraz komórki wykonawcze zajmujące się bezpośrednią realizacją planów marketingowych. Całość problemów wiążących się z koordynacją działań rynk...

Znaczenie przypowieści "O siewcy" „O siewcy” Człowiek wyszedł na pole by zasiać ziarna. Jedno upadło na drogę i zostało wydziobane przez ptaki, drugie upadło na skałkę i zostało wypalone przez słońce, trzecie zostało zagłuszone przez ciernie, ale te które padły na glebę wydały plony: 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Ziarnem jest słowo boże, a glebą wszyscy ludzie, ...

Nowela - gatunek pozytywizmu Największy rozwój noweli przypada właśnie na okres pozytywizmu - wynika to z charakterystyki tego gatunku, który idealnie nadawał się do realizacji założeń epoki; Po pierwsze jest to krótki utwór pisany prozą (kilka do kilkudziesięciu stron max) - mała objętość sprzyja komunikatywności i koncentracji na jednym temacie oraz nie przeraża niektó...

Rozmyślanie o procesie twórczym w wierszu "Sitowie" Rozważanie o procesie twórczym w wierszu “Sitowie\" J. Tuwima. • Język poetycki nie potrafi wyrazić myśli – Mickiewicz “Dziady III\" – Wielka Improwizacja; • Wszystko co pomyślimy możemy zapisać – Słowacki “Beniowski\"; Proces twórczy w “Sitowiu\" I strofa Opis jeziora porośniętego szu...

Rewolucja w "Przedwiośniu" Rewolucja Jest gwałtownym przewrotem społeczno-politycznym, mającym na celu obalenie panującego ustroju i wprowadzenia nowego ładu sprawiedliwości społecznej. Założenia rewolucji są więc słuszne, nawiązują do haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Jednak wszelkie nagłe zmiany wiążą się też z przemocą i krwawymi wa...