Krótka biografia Josepha Conrada-KorzeniowskiegoUrodził się 3 grudnia 1857r. w Berdyczykowie na Ukrainie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Będąc małych chłopcem wraz z rodziną zostaje zesłany w Głąb Cesarstwa Rosyjskiego. W niedługim czasie umiera jego matka a on wraz z ojcem wyjeżdżają do Lwowa a później Krakowa. Po śmierci ojca jego opiekunem zostaje wuj . Istnieją przypuszczenia , że Konrad uczył się we Lwowie i Krakowie , ale wiadomości te nie są potwierdzone , ponieważ będąc małym chłopcem bardzo często chorował co mogło być powodem jego nieobecności w szkole. 13 października 1874 r. Konrad wyjeżdża do Francji , aby tam rozpocząć pracę jako marynarz. Konrad nie uzyskując pozwolenia od rosyjskiego konsula na służbę w marynarce francuskiej , zaciągnął się na statek angielski. W roku 1886 dostał dyplom kapitański i obywatelstwo brytyjskie. Ciężka choroba zmusiła go porzucenia pracy i powrotu na ląd. Pierwszą powieścią napisaną prze Konrada było „Szaleństwo Almayera” –1889 r. 1896 r. ożenił się i zamieszkał na stałe na południu Anglii. Miał trudności finansowe . Mimo, że jego powieści i nowele były wysoko oceniane przez znawców to wśród czytelników nie cieszyły się powodzeniem. Conrad podejmował wielokrotnie problemy odwagi, odpowiedzialności za innych, przyjaźni między dorosłymi mężczyznami-towarzyszami służby wojskowej lub morskiej . Charakterystyczna jest również conradowska hierarchia wartości, w której dominują ideały obowiązku , wierności i honoru. Pracę uważał za naczelny obowiązek człowieka. Powieści: 1)Szaleństwo Almayera 2)Wyrzutek 1896 3)Murzyn z załogi Narcyza 1897 4)Lord Jim ( Zasadniczą rolę w kształtowaniu scenerii Lorda Jima odegrały cztery pobyty autora na Dalekim Wschodzie

Krótka biografia Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Materiały

Wprowadzenie bilansu płatniczego - jaki był cel? Cel wprowadzenia instytucji bilansu płatniczego. Państwo utrzymując kontakty dotyczące wymiany dóbr, usług, kapitału itp., z innymi krajami posiada wobec nich określone zobowiązania, a także samo otrzymuje pewne należności. Owe kontakty dotyczą w szczególności obywateli i podmiotów gospodarczych działających na jego terenie. Wymiana ta ma swo...

Streszczenie "Potopu" Henryka Sienkiewicza TOM PIERWSZY Wstęp Billewicze byli możnym i licznym rodem, żyjącym na Żmudzi, a wywodzącym się od Mendoga i wiodącym prym wśród tutejszej szlachty. Największymi rodami wchodzącymi w skład szlachty laudańskiej byli między innymi: Stakjanowie, Butrymowie, Domaszewiczowie, Gasztowtowie i Gościewicze. Szlachta owa była ludem walecznym i rozm...

Cechy dramatu awangardowego na przykładzie "Szewców" W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesnego nurtu awangardy; nurt ten oznaczał się współczesnym humorem, wyczuciem aktualnych problemów, nowoczesnością formy literackiej, śmiałością eksperymentatorską no i wybiegającą w przyszłość wyobraźn...

Założenia Karola Marksa Karol Marks Stworzył marksizm. Wywarł on wpływ na proletariat. Nie skłaniał się ku jednostce. Zainteresowanie tłumem, zbiorowością i sytuacją społeczną, która się zmienia ze względu na wiodącą klasę społeczną. Odżegnanie od indywidualizmu. Nastąpił kryzys w wartościach literackich: literatura realistyczna była bezwartościowa, wartoś...

Konrad jako wybitna jednostka, walka o naród JAK OCENIASZ TRAFNOŚĆ DROGI HEROICZNEGO BUNTU INDYWIDUALISTY I PROMETEJSKIEGO OFIARNIKA-ZBAWCY - KONRADA - W \"DZIADACH\" CZ. III. Plan: I. Wprowadzenie: Konrad - wybitna jednostka wśród brutalnej rzeczywistości w obliczu walki o istnienie narodu. II. Rozwinięcie: 1. Idea prometeizmu - postawa induwiduali...

Jakość - istota i znaczenie ISTOTA I ZNACZENIE JAKOŚCI. Jakość – to ogół cech produktów lub usług decydujących o ich zdolności do stwierdzonych i potencjalnych potrzeb. Wymiary jakości: 1. Wyniki – główne cechy funkcjonalne produktu np. przyspieszenie w samochodzie, wyrazistość obrazu w telewizorze, 2. Cechy – uwzględniają podstawowe cechy funkcjonaln...

"Kartoteka" jako antydramat Problem dezintegracji osobowości w „Kartotece”; „Kartoteka” jako antydramat. Osobowość - zespół cech charakterystycznych dla danego człowieka (przeżycia, emocje, uczucia, myślenie, reagowanie); Dezintegracja - rozpadanie się całości na części składowe. Istnieje rozdźwięk między życiem wewnętrznym bohatera (jego myśli...

Analiza rynku reklamy w Polsce Analiza ogólna rynku reklamy w Polsce Rozważania dotyczące jakiegokolwiek rynku zazwyczaj zaczyna się od oceny mobilności sektora konkurencyjnego. Mobilność sektora jest cechą obrazującą możliwości wejścia i wycofania się z rynku stanowiącego obiekt zainteresowania konkurujących firm. Możliwości te zależą od wysokości barier: z jednej strony br...