Krótka analiza utworu "Zieleń" Tuwima„Zieleń”. Podtytuł utworu brzmi „Fantazja słowotwórcza”. Rozwój słowa zestawiony został z rozwojem rośliny. Każde słowo można znać z widzenia, czyli powierzchownie, a można też poznać dogłębnie. Słowa to ziarna i rośliny. Wyrastają na jakiejś glebie i mogą być już zakorzenionym drzewem lub dopiero kiełkującą roślinką. Jak nasiona przenosi wiatr lub ptaki, tak słowa zmieniają miejsce i wyrastają na coraz to innej glebie. Jeśli jest sprzyjająca, słowo pęcznieje (rozpowszechnia się) i rośnie (nabiera nowych znaczeń). Piękno słowa można naprawdę pojąć, jeśli zna się jego historię, potrafi odpowiedzieć dlaczego kiedyś brzmiało inaczej niż dziś, dlaczego w gwarze brzmi inaczej niż w języku literackim. Znajomość dogłębna słowa pozwala wyrazić wszystko, co czujemy i myślimy, pozwala porozumieć się z otoczeniem. W swoim imieniu mówi poeta, że podchodzi do słowa z ciekawością, pasją, że nie wystarczy mu pobieżna wiedza, że stara się wejść w „podsłowia tego świata”, czyli wszystkie sensy symboliczne, przenośne. A zatem jego stosunek do słowa jest nabożny, religijny. Przywołuje nieustannie niezwykle istotną rolę słowa w Biblii. Swój stosunek do polszczyzny opisuje poeta niezwykle obrazowo. Chodzi po niej niczym czarodziej z różdżką wyszukując źródła prawdy i dobra. Kiedy wiosną inni słuchają słowików lub wabią ich dziewczęta poeta zagłębia się „w młodych pąkach liściastych słowników”. Każde słowo jest dla niego zaczątkiem nieprawdopodobnych możliwości. Staje się wtedy dumny, że to jego mowa, że czuje się w niej jak we własnym domu. Ten dom to „cztery ściany wiersza w mojej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie”.

Krótka analiza utworu "Zieleń" Tuwima

Materiały

Dekadentyzm w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera TEMAT: DEKADENTYZM W TWÓRCZOŚCI KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA. ROZWAŻ TEMAT W OPARCIU O POZNANE UTWORY. Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), uznany był za „poetę pokolenia”, opublikował swój pierwszy tom poetycki w roku 1891 (Poezje. Seria I), a więc jeszcze przed okresem najważniejszych dyskusji i ostatecznego skrystalizowa...

"Nic co ludzkie nie jest mi obce" - czy Kochanowski był wierny tej zasadzie? Jan Kochanowski był wierny zasadzie humanistów: „Nic co ludzkie nie jest mi obce” – co przejawia się w jego twórczości. Poeta popierał szczęśliwe życie na łonie natury. Widać to w utworze pt. „Pieśń świętojańska o sobótce”. Już w pierwszym wersecie zachwala wieś, słowami: „Wsi spokojna, wsi wesoła”. P...

Autobiografizm 4. \"o sobie samych do potomności\". Autobiografizm w literaturze i sztuce. albo: Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Jan Parandowski w \"Alchemii słowa\" pisząc o podstawowych elementach dzieła literackiego, stwierd...

Katastrofizm w "Szewcach" Witkacego Krótko mówiąc akcja dramatu wiąże się z szeregiem przewrotów społeczno - politycznych. Pierwszego przewrotu dokonuje prokurator Scurvy przy pomocy faszystowskiej bojówki Dzielnych Chłopców Gnębona Puczymordy. Po faszystowskiej rebelii zaczynają się kolejne bunty i przewroty. Zaczyna się od komunistycznej rewolty samych Szewców, którym udaje się ...

Zarządzane przez konflikty Zarządzane przez konflikty Konflikt - sytuacja społeczna w której zachodzi sprzeczność interesów, poglądów, lub postaw, jednostek lub grup społecznych współistniejących i współdziałających w określony miejscu i czasie. Dynamika konfliktów: A) Prywatny pojedynczy przedmiot sporu. B) Naruszenie równowagi stosunków. C) Ujawnienie się innych s...

Analiza "Bogurodzicy" “BOGURODZICA” Jest to pieśń poświęcona Bogu. Adresat to Maryja i Jan Chrzciciel. Zbiorowy podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Maryi a pośrednio do Boga. Prośba dotyczy dostatniego życia na ziemi i szczęścia. rymy parzyste precyzja kompozycji (regularność) parabolizm składniowy (podobieństwo składniowe, ...

"Ludzie bezdomni" - dwór i czworaki w Cisach Dwór i czworaki w Cisach Społeczeństwo znanej uzdrowiskowej miejscowości jest inne, ale podobnie mocno zróżnicowane jak w stolicy. Pod względem ilościowym relacje są podobne: garstka bogaczy i decydentów przeciwstawiona jest znacznie bardziej licznej grupie wynędzniałych mieszkańców czworaków. Jak w Warszawie, tak też w Cisach bogaci ciesz...

Model Clarka - gęstość zaludnienia Funkcja gęstości zaludnienia miast. Model Clarka opisuje spadek gęstości zaludnienia miast wraz z odległością od centrum miejskiego. Jedną z komplikacji tego modelu jest występowanie tzw. centralnego krateru gęstości. Jest to spadek gęstości zaludnienia w centrum miasta, co na wykresie przejawia się w postaci wklęsłości krzywej przypominającej ...