Korzyści i czynniki wynikające ze sponsoringu kulturyRola sponsorowania w kulturze Sponsorowanie w obecnym etapie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju jest istotnym źródłem finansowania kultury. Dlatego wiele instytucji, organizacji i twórców nie mogłoby egzystować bez tej formy pomocy. Wzrost znaczenia sponsoringu w ostatnich latach wynika ze zmiany systemu wartości społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Zmienił się stosunek do czasu wolnego i kultury, a działalność sponsoringowa firm zyskała wysoką akceptację społeczną i należy do najskuteczniejszych form oddziaływania na rynek. Sponsorowanie instytucji kultury daje się ściśle powiązać z tworzeniem i rozwijaniem korzystnego wyobrażenia o firmie, jako instytucji, która oprócz dążenia do osiągnięcia swych celów ekonomicznych spełnia tez pewną misję społeczną. Korzyści wynikające ze sponsorowania kultury: • zyskanie przychylności władz i społeczności lokalnych, • promieniowanie dobrej opinii i sławy, jaką cieszy się artysta • reklama produktu lub nazwy firmy sponsorującej, • zainteresowanie ze strony środków przekazu i możliwość przedstawienia się w nowym świetle. Czynniki stymulujące sponsoring w kulturze: • wzrastająca ilość czasu wolnego powodująca zwiększenie zapotrzebowania na działalność kulturalną i sportową, • wzrastające koszty reklamy w mediach, • zmniejszenie dotacji państwowych na kulturę, • rosnąca obojętność konsumentów wobec tradycyjnych środków reklamy (co powoduje konieczność odwoływania się do bardziej subtelnych metod marketingowych, takich właśnie jak sponsoring), • dążenie firm do upowszechnienia ich image’u i wzmocnienia pozycji rynkowej, Należy pamiętać, że celem przedsiębiorstwa jest zysk finansowy. Jeżeli przedsiębiorstwa podejmą się sponsorowania, to dlatego, że widzą w tym rodzaj reklamy handlowej. Wspieranie imprez i instytucji kulturalnych przez sponsora stało się skutecznym narzędziem przyciągającym potencjalnych konsumentów (widzów, słuchaczy, uczestników). Konsekwencją tego handlowego układu jest wzajemna korzyść i to stanowi jeden z podstawowych powodów, by zachęcać do sponsorowania kultury.

Korzyści i czynniki wynikające ze sponsoringu kultury

Materiały

Krótka charakterystyka oświecenia Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wiek ludzi światłych, mądrych, wykształconych. Kolebką nowego prądu umysłowego była Europa zachodnia Anglia, Francja i Holandia. Podstawe idei oświeceniowej tworzyły podlądy XVII w. uczonych filozofów. Kortezjusz dał początek racjonalizmowi twierdząc, iż prawdziwe jest tylko to poznanie które możemy osią...

Akcja e epice? Akcja - typ fabuły w której przeważają działania i przeciwdziałania bohaterów, zmierzających do uzyskania określonych celów. Charakteryzuje ją dynamika przebiegu zdarzeniowego, rozwijającego się poprzez: konflikty perypetie intrygi w kierunku finału dobitnie zaznaczonego w kompozycji utworu, często niespodziewanego i zaskakującego. Główn...

Zarys dziejów i charakterystyka Cezarego Baryki w "Przedwiośniu" Bohater niepokorny czyli gra z losem Cezarego Baryki (zarys dziejów i charakterystyka postaci) Osią konstrukcyjną powieści są dzieje dorastającego chłopca a później młodzieńca, Cezarego Baryki. W powieść włączył narrator elementy życiorysu tego bohatera. Nie wszystkie momenty w tej biografii przekazane zostały z jednakową dokładnością. Nie...

Rola frustracji w procesach motywacyjnych a) reakcja na frustracje to interpretacja sytuacji. Przyczyny mogą być: - zewnętrzne: charakterystyczne dla osób niedojrzałych upatrywanie przyczyn niepowodzeń w otoczeniu. - wewnętrzne: charakterystyczne dla osób z niską samooceną upatrywanie przyczyn w sobie, w swoich brakach b) frustracja jako czynnik wzmacniający motywację: pojawienie się...

Zależność między przedsiębiorstwem i między procesami realnymi i rezultatami finansowymi Ogólny schemat zależności między przedsiębiorstwem i otoczeniem oraz między procesami realnymi i rezultatami finansowymi a) Przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu, które wywiera decydujący wpływ na to co dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa; b) Granice miedzy przedsiębiorstwem i otoczeniem nie są ostre przy czym samo otoczenie może być r...

Opracowanie "Grażyny" “Grażyna” Okoliczności powstania utworu : Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych źródeł historycznych do...

"Beniowski" Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny “Beniowski” - Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA POEMATU:  krytyka twórczości Słowackiego  intrygi przeciwników ośmieszające recenzje: trzy poematy » odpowiedź: Balladyna Anhellim  ośmieszanie utworów, które jeszcze się nie ukazały  uczta u Januszkiewicz...

Co to jest teocentryzm ? • Teocentryzm Filozofia ta umieszczała Boga w centrum świata. Bóg stworzył świat. Jest uosobieniem dobra, piękna i prawdy. Ludzie uznali wyższość dóbr duchowych nad doczesnymi. Różne zjawiska przyrodnicze interpretowano jako znaki od Boga. Dominowała myśl o życiu po śmierci. Religii i jej założeniom podporządkowana była sztuka i religia.