Kontrolowanie - co to jestKontrolowanie oznacza śledzenie i pomiar stopnia realizacji celów oraz podjęcie działań korygujących, jeśli postępy są nie zadawalające . Jest to zarówno sprawdzanie jak i korygowanie: - porównywanie postępu prac z planami i standardami w celu określenia, czy działania są wykonywane tak, jak zostały zaplanowane - dokonywanie korekt i dostosowań w świetle zmian lub nieprzewidzianych okoliczności - ustalone powinny być standardy w zakresie ilości, jakości, czasu – terminów, wobec których porównuje się bieżącą efektywność Umiejętności kierownicze potrzebne do skutecznego działania na różnych szczeblach  techniczne  interpersonalne (społeczne)  koncepcyjne (pojęciowe) Umiejętności techniczne: zdolność wykonywania określonego rodzaju pracy, posługiwania się narzędziami, metodami, technologią w określonej, wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie – kompetencję zawodową Umiejętności społeczne: zdolność współpracy z innymi ludźmi, rozumienia ich i komunikowania się, motywowania, działania w zespole, rozwiązywania konfliktów. Obejmują świadomość swoich postaw i wpływu własnego postępowania na innych Umiejętności koncepcyjne (pojęciowe): zdolność rozumienia organizacji jako całości i współzależności jej części oraz jej powiązań z otoczeniem, obejmują zdolności analityczne, wyobrażenia sobie konsekwencji podjęcia różnych działań Wszystkie trzy rodzaje umiejętności są niezbędne do skutecznego kierowania, ale ich względne znaczenie dla danego kierownika zależy od jego pozycji w organizacji (rysunek). Na niższych szczeblach zarządzania najważniejsze są umiejętności techniczne; tracą one na znaczeniu, gdy przesuwamy się w górę po szczeblach zarządzania. Im wyższe miejsce kierownik zajmuje w hierarchii, tym bardziej będzie angażować w ogólne, długofalowe decyzje dotyczące znacznych części organizacji. Dla naczelnego kierownictwa umiejętności koncepcyjne są najważniejsze (planowanie). Umiejętności społeczne są bardzo ważne na wszystkich szczeblach organizacji.

Kontrolowanie - co to jest

Materiały

Muzy i nimfy w mitologii Muzy: 9 córek Zeusa i Mnemosyne zamieszkiwały szczyty gór na beockim Helikonie, Parnasie, lecz najbardziej lubiły przebywać na wyniosłościach Pierii pod Olimpem. Przewodnikiem i zwierzchnikiem był Apollo. opiekowały się: - Kalliope (Pięknolica) pieśń bohaterska - Klio (Głosząca sławę) historia - Euterpe (Radosna) patronka liryki - Taleja...

"Skąpiec" jako komedia rodzinna Skąpiec jako komedia rodzinna. Opisać stosunki w rodzinie Harpagona i wpływ skąpstwa na atmosferę w domu. Harpagon nie okazuje miłości do swoich dzieci, nie okazuje nawet zwykłego ojcowskiego zainteresowania dziećmi. Zajęty jest wyłącznie własnym majątkiem. Liczy tylko na szybkie ich ożenki i pozbycie ich się z domu. Przez takie postępowanie dzi...

Główne wątki w "Panu Tadeuszu" Główne wątki Na początku utworu czytelnik poznaje tytułowego bohatera, Tadeusza, który wrócił po dłuższym pobycie w mieście, gdzie pobierał nauki pod opieką surowego księdza, aby – na życzenie stryja – przejąć gospodarstwo. Jest to postać wiodąca w wątku miłosnym, który jednakże najpierw ustępuje miejsca innemu – dwaj ryw...

"Bitwa pod grunwaldem" - opowiadania Borowskiego TEMAT: Europa po wojnie - „Bitwa pod Grunwaldem”. W opowiadaniach okupacyjnych i obozowych Borowski zadawał pytanie dlaczego w lagrze człowiek okazał się istotą tak słabą moralnie. W „Bitwie pod Grunwaldem” pytał jacy okażą się ludzie, gdy znikną obozy. Odpowiedź jest bardzo surowa - na europejskim pobojowisku nic się ...

Definicja tragizmu i tragedii na przykładzie Antygony Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru między dwoma równożędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki. Jest to kategoria ukształtowana w epoce starożytnej, przypisana traged...

Pojęcie i rodzaje wartości a) wartość – wyobrażony stan rzeczywistości mający sens, oceniany zdecydowanie pozytywnie, pobudzający człowieka do jego realizowania. Wartość związana jest z celami i sposobami ich realizacji. Według Frankla wartości są wybierane świadomie b) rodzaje wartości: - autoteliczne: wartości same w sobie - instrumentalne: wartości służące wa...

Banki: rodzaje, funkcje BANKI: Bank: jest instytucją służącą centralizacji tych, co wypożyczają pieniądze i tych, co je pożyczają. Instytucja publiczno-prawna. Funkcje banków: - tworzenie pieniądza przez bank emisyjny jako ostatecznego środka zapłaty - tworzenie przez banki operacyjne jako środka płatniczego - zaspokajanie za pomocą kredytu zapotrzebowania na pieni...

Kain i Abel - wskazania moralne 6.1.4.1 „Kain i Abel” Adam i Ewa mieli dwóch synów, Kaina i Abla. Podczas skłądania ofiary Bogu Kain zabija brata ponieważ jego ofiara nie była przyjęta bo została złożona z owoców, a nie ze zwierząt, tak jak chciał Bóg. Za swój czyn zostaje przeklęty i musi uciekać. Bóg daje Kainowi znamię i mówi, że jeżeli go ktoś zabije to ponies...