Klasyfikacja ryzyka przedsiębiorstwIstnieje wiele różnych klasyfikacji ryzyka. Wśród ryzyk dotyczących organizacji wyróżnia się ryzyko zewnętrzne dotyczące całego systemu gospodarczego oraz ryzyko wewnętrzne, dotyczące danej firmy. Ze względu na to rozróżnienie można mówić o : - ryzyku właściwym, czyli takim, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb. Dotyczy ono zjawisk niepewnych, takich jak klęski żywiołowe, choroby, wahania kursów walut, awarie sprzętu, itp., mających jednak znaną i opisaną historię i przez to podlegających opisowi probabilistycznemu, - ryzyku subiektywnym - wynikającym z niekompetencji człowieka dokonującego analizy i podejmującego decyzje, - ryzyku obiektywnym – wynikające z nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń, np. odkrycia naukowe, nowe technologie, przewroty polityczne, itp. W przedsięwzięciach gospodarczych powinno się kontrolować ryzyko właściwe i eliminować ryzyko subiektywne. Na zagrożenia wynikające z ryzyka obiektywnego nie mamy na ogół wpływu i zagrożenia tego rodzaju pozostają na ogół poza kontrolą. W zależności od prawdopodobieństwa pojawienia się ryzyka określa się ryzyko - normalne, które musimy podjąć, bo jest ono naturalne dla danego typu projektów, - dopuszczalne, na które możemy sobie pozwolić, - niedopuszczalne, przekraczające poziom dopuszczalny, - niezbędne, na które nie można sobie nie pozwolić (trzeba je podjąć). Podane przykłady klasyfikacji rodzajów ryzyka pomagają uświadomić złożoność ewentualnych zagrożeń, na jakie narażone przedsięwzięcie. Praktyka pokazuje bezlitośnie, że prawie wszystkie przedsięwzięcia przebiegają inaczej, niż je planowano (ryzyko obiektywne), ale bardzo wiele przedsięwzięć kończy się niepowodzeniem spowodowanym wyłącznie niewłaściwą „obsługą” ryzyka właściwego. Ryzyko można też podzielić ze względu na rodzaj działalności gospodarczej, którą można podzielić na trzy główne działy: - działalność produkcyjną, - działalność handlową, - działalność finansowo-bankową Odpowiednio do tego podziału możemy mówić o ryzyku produkcyjnym, handlowym i finansowym, które to rodzaje podlegają dalszemu podziałowi w zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej

Klasyfikacja ryzyka przedsiębiorstw

Materiały

Legendy korynckie --------LEGENDY KORYNCKIE------------------------------------------------------------------------ Syzyf-madry krol Koryntu,ulubieniec bogow,wyjawil sekret Zeusa i zostal skazany na smierc,mial palac na szczycie gory Akrokorynt Bellerofon-piekny wnuk Syzyfa,w mlodosci zabil przez nieostrosnosc wlasnego brata i zostal wygnany z kraju Projtos-...

Groteska w literaturze dwudziestolecia Groteska w literaturze 20 - to lecia. Groteska to kategoria estetyczna, rodzaj satyry. Polega ona na silnym zdeformowaniu rzeczywistości świata przedstawionego w utworze. Często pojawiają się w nim elementy karykatury i fantasyki. Z groteskową, zdeformowaną i zniekształconą rzeczywistością mamy do czynienia w \"Szewcach\". Bohaterowie są ni...

Definicja lęku i jego znaczenie dla człowieka a) lęk – jest to subiektywne odczucie niebezpieczeństwa, a jego negatywny charakter wpływa na fakt, że organizm uprzedza o porażce działania spowodowanego samym strachem b) strach – jest to przeżycie niebezpieczeństwa c) osobowość lękowa – pełna niepokoju, każda sytuacji związana z jakimś zadaniem będzie odczuwała jako intens...

Twórczość Juliusza Słowackiego jako szkoła uczuć i myśli patriotycznych Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych. Juliusz Słowacki był jednym z najwybitniejszych poetów romantycznych. Cała jego twórczość przesiąknięta była miłością do ukochanego kraju, do ojczyzny, od której był daleko i do której nie mógł wrócić. Miłość do ojczyzny i narodu jest obecna prawie w każdym jego...

Streszczenie "Iliady" Homera Tarcza Achillesa (fragment pieśni 18) Hefajstos zabiera się do wykuwania z miedzi, cyny, złota i srebra wspaniałej tarczy. Na pięciu płytach znalazły się rozmaite sceny. Jedna z nich to wyobrażenie ziemi, nieba i morza wraz z gwiazdami i planetami. Dalej znalazł się wizerunek dwóch greckich miast. W jednym z nich trwają przygotowania do obrzę...

Folklor w "Chłopach" Folklor w utworze Folklor to twórczość danego środowiska charakteryzująca kulturę. Obejmuje on muzykę, plastykę, podania i baśnie, pieśni itp. Folklor ludowy to folklor ludzi wsi. Wesele Odbywały się na zimę i jesień - brak prac gospodarskich. Najpierw przysyłano zaufanego do panny by wiedzieć czy zalotnik jest mile widziany. Potem przy...

Filozofia Młodej Polski 1. Tło filozoficzne Młodej Polski (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson). Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec - 1918 r., czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległości. Już pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w. wyraźnie narasta krytyka programu pozytywistycznego, któr...

Dzieje bohatera i funkcja powieści "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" 1. Cechy powieści W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Był to utwór, w którym Krasicki skoncentrował trzy typy powieści: cechy utworu satyryczno-obyczajwego (I księga), cechy powieści przygodowo - awanturniczego (II księga) oraz cechy ...