Katastrofizm w literaturze międzywojennejKatastrofizm i jego przejawy w literaturze międzywojennej O ile dokonaniom poezji awangardowej patronował w latach dwudziestych Tadeusz Peiper, o tyle prekursorem nowych zjawisk i przywódcą nowej generacji twórców debiutujących w drugim dziesięcioleciu okresu międzywojennego był niewątpliwie Józef Czechowicz. Jego patronat obejmuje zwłaszcza krąg zjawisk katastroficznych w liryce polskiej. Bogata poetyka Czechowiczowska konsekwentnie służyła prezentacji uczuć katastroficznych. Postawa katastroficzna wyrażała się intuicją, przeczuciem, podszeptem wyobraźni, określonym nastrojem lęku i niepokoju. Postawa ta zdecydowanie różni się od katastrofizmu liryki wojennej - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Tadeusza Gajcego. Intymność refleksji katastroficznej Czechowicza jest wzmocniona kojarzeniem jej z motywami arkadyjsko - sielankowymi. To zderzenie nurtu katastroficznego i arkadyjskiego w decydujący sposób określa niepowtarzalność liryki Czechowicza. Właśnie kraina wiecznej szczęśliwości: pejzaż wiejski i naturalny ze wszystkimi jego atrybutami ulega największemu zagrożeniu. Mityczna kraina nie może już być miejscem schronienia, pradawne marzenia o miejscach bezpiecznych, wobec przeczuwanej trwogi, ulegają destrukcji: “chociaż nici pajęcze na strzechach […] wiatrak ręce ogromne rozłożył nad żytem chociaż rola wędruje bruzdami wzdłuż od horyzontu do horyzontu od zórz do zórz nie ma spokoju" W miarę rozwoju liryka Czechowicza pogłębia uczucia katastroficzne. Liryka katastroficzna rozwijana była również przez poetów reprezentujących wileńską grupę “Żagary". Szczególny jej ton wyraził się w twórczości Czesława Miłosza. Tom poetycki “Trzy zimy" (1936) przynosi wiersze pełne przeczuć niepokoju i lęku, chętnie operujące motywami apokaliptycznymi. W poetyckich obrazach zawarty zostaje wizerunek świata pogrążającego się w niepamięci: czas i historia ulegają wstrzymaniu. Miłosz chętnie operuje motywami ognia, popiołu i dymu pogorzelisk. Wiersz “Roki" rejestruje wszystkie podstawowe dla apokaliptycznego pejzażu obrazy: “Wszystko minione, wszystko zapomniane, tylko na ziemi dym, umarłe chmury, i nad rzekami z popiołu tlejące skrzydła i cofa się zatrute słońce, a potępienia brzask wychodzi z mórz."

Katastrofizm w literaturze międzywojennej

Materiały

Program artystyczny romantyzmu Program artystyczny obejmuje: - odrzucenie sztywnych przepisów poetyki klasycystycznej; - zerwanie w dramacie z trzema jednościami, luźna kompozycja, synkretyzm gatunkowy; - sięganie do mowy codziennej, potocznej i języka ludowego (odrzucenie języka salonowego - języka ówczesnych klasyków); - mieszanie kategorii estetycznych, np. kom...

Dziecko w reklamie Dziecko w reklamie Dziecko w reklamie jest zawsze \"słodziutkie\", \"niewinne\", \"kochane\". Z badań przeprowadzonych w 1943 roku przez laureata Nagrody Nobla Konrada Lorenza wynika, iż człowiek jest w szczególny sposób wrażliwy na pewne bodźce kluczowe dostarczane przez dziecko. Bodźce te związane są przede wszystkim z wyglądem głowy dzieck...

Leasing lombardowy a norweski Pojęcia leasingu lombardowego i norweskiego są utworzone przez firmy leasingowe; tak nazwane umowy mogą zatem różnić się między sobą co do szczegółów, jednak można wskazać na ich ogólne cechy wspólne. Otóż leasing lombardowy charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem leasingodawcy i większymi kosztami leasingobiąrcy. Leasing norweski natomiast ...

Postawy obywateli wobec zagrożenia w "Dżumie" Mariusz Buśko kl. Vc Postawy obywateli wobec zagrożenia - „Dżuma” Alberta Camusa „Dżuma” Alberta Camusa to parabola, w której wydarzenia i świat przedstawiony są pretekstem do głębszych przemyśleń, do przekazania prawd o ludzkiej egzystencji. Przed przystąpieniem do charakterystyki bohaterów, zatrzymam...

Interpretacja "Nie-Boskiej komedii" Interpretacja dramatu Pierwotnie utwór miał być zatytułowany “Mąż” (tak nazwany jest hr. Henryk) jako osoba dramatu). Wieloznaczność tego słowa (“mąż”: — małżonek, ojciec rodziny; — wojownik, heros, mąż stanu, przywódca) wskazuje na podział tekstu na dwie partie: części 1. i 2., przed-stawiające prywatne życi...

Podział baroku Podział baroku: - hellenistyczny - wieków średnich - XVII wieku - romantyczny Zgodnie z tą klasyfikacją w literaturze mówi się o motywach średniowieczno-romantycznych, do których należą: satanizm, mistycyzm, folklor, symbolizm.

Tragizm losów poety "Kolumba" Mianem \"Kolumbów\", \"Kolumbów rocznik 20\", poetów podziemia określa się młodych, urodzonych około roku 1920 poetów, którzy tworzyli w czasie wojny i okupacji, i najczęściej zginęli w czasie powstania warszawskiego. Wojna odcisnęła piętno na wszystkich, którzy musieli przez nią przejść - lecz to pokolenie odebrało ją specyficznie. Wojna określ...

Ryzyko, niepewność w zarządzaniu- wyjaśnienie 1) Ryzyko – nie posiada jednoznacznej interpretacji, można kojarzyć z jego ekwiwalentnością – polega ono na tym, że ryzyko jako takie stwarza szansę powodzenia grożąc jednocześnie niepowodzeniem. Ryzyko może być motywem działania lub też do niego zniechęcać. Ocena ryzyka może być oceną pozytywną i negatywną. Ryzyko wynika z faktu po...