Jacy byli bohaterowie średniowiecza?- rycerz, święty i kochanek są typowymi bohaterami literatury średniowiecznej; rycerz jest opisany w "chansons de geste", takich jak "Pieśń o Rolandzie" (punkt 1), "O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu"; asceta, uważany za świętego (taki był ich żywot) występują w hagiografii (punkt 1) natomiast kochanek opisany jest w utworach rozrywkowych, takich jak romanse w stylu "Dzieje Tristany i Izolda"; opisuje on historię Tristana, wysłanego po Izoldę, przeznaczoną na małżonkę króla Marka; jednak służąca Bargien przez omyłkę daje Tristanowi i Izoldzie napój miłosny, przeznaczony oryginalnie dla Marka i Izoldy; resztę powieści stanowi opis przygód dozgonnej i ślepej miłości tych dwojga; w obliczu miłości, wszelkie inne sprawy tracą na ważności; wszystko, po wielu przygodach kończy się pomyślnie: król Marek okazuje się dobroczyńcą i po śmierci kochanków umożliwia i wieczny wspólny spoczynek; w tym utworze, kochanek jest zakochany tragicznie, to znaczy nigdy nie może poślubić ukochanego, ze względu na okoliczności, ale małżeństwo z przymusu z inną osobą, nie zmienia uczucia; nie mogąc żyć ze sobą, nie szczędzą wysiłków, aby spotykać przy każdej okazji; koniec jest również tragiczny: tu Tristan został wygnany i poślubia inną Izolda; śmiertelni ranny, prosi o ostatnie widzenie z ukochaną, co udaje się, ale zazdrosna żona Tristana, doprowadza go do śmierci, zanim zobaczy się z ukochaną; gdy przybywa Izolda, Tristan już nie żyje i ona również umiera; cechy miłości i kochanków w średniowieczu: miłość jest tragiczna (nie ma spełnienia w małżeństwie) i trwa do końca życia: gdy jeden umiera, to samo dzieje się z drugim; miłość przez kochanków wynoszona jest ponad inne wartości; uczucie jest silniejsze od rozumu i nie poddaje się logicznemu rozumowaniu; jest ono potęgą olbrzymią, przynoszącą tak radość, jak i cierpienie przy rozłące; historia uczucia kończy się tragicznie, śmiercią obojga, ale tryumfuje po śmierci (gałązki głogu, które wyrastają z grobów i splatają się);

Jacy byli bohaterowie średniowiecza?

Materiały

Krótka interpretacja wiersza "Pola Pochyłe" Juliana Przybosia „Pola pochyłe\" pola w górach lub na nich ciężko pracujący ludzie chce tworzyć historię tego miejsca, tych stron ale nie ma o co zaczepić rąk, skoro tu wszystko w sposób cykliczny wynędzniały chłop wciąż powierza swą dolę ziemi dola zależy od tego, ile zdoła ziemi wydrzeć, dola wynędzniała chce być piewcą tych miejsc ma świadomość, ...

Konrad Wallenrod - dziennik Aldony Szczęśliwe życie na Litwie. Dzieciństwo i młodość spędziłam na Litwie. Nigdy mi niczego nie brakowało, zawsze byłam otoczona wiankiem służących. Wychowałam się w dostatkach, ponieważ ojciec mój, Kiejstut, był księciem litewskim. Mój kraj ojczysty był bardzo waleczny, byłam i ciągle jestem z niego dumna. Naszym największym wrogiem byli Krzyżacy....

Słowniki języka polskiego Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz? Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia. Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak: • języka ...

Kształtowanie polityki cen KSZTAŁTOWANIE POLITYKI CEN W PRZEDSIĘBIORSTWIE Szczególna właściwość ceny jako instrumentu marketingowego: decyzja o wysokości ceny wpływa bezpośrednio na wielkość osiąganego dochodu, podczas gdy inne instrumenty powoduje uprzednie podniesienie kosztów. Można wyróżnić cztery podstawowe sytuacje określające rangę ceny w kompozycji marketingowej...

Naturalizm w teatrze - młoda polska NATURALIZM W TEATRZE - przedłużenie i wyeksponowanie cech realizmu ¨istnienie w świecie ludzkim powszechnie obowiązujących biologicznych praw natury (walka o byt i eliminowanie jednostek słabszych) ¨ukazywanie postaci zmierzających do kariery, majątku, uznania społ. bez oglądania się na wartości wyższe ¨głoszenie bezwzględnej prawdy o biologi...

Komizm na podstawie "Świętoszka" Odmiany komizmu na przykładzie \"Świętoszka\" Moliera. Molier operuje trzema rodzajami komizmu: • komizm sytuacji - następuje w finałowej scenie, gdy Tartuffe już ujmuje w ramiona Elmirę lecz ta odsuwa się na bok i odsłania swojego męża - Orgona. • komizm charakterologicznym (postaci) - realizuje go osoba Orgona - spotęgowane ce...

Rentowność banku - czynniki Rentowność jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie planu finansowego. Nie znaczy to jednak, że mają one wyłączny wpływ na wysokość i rodzaje źródeł osiąganych przychodów, jak też na wielkość i strukturę ponoszonych kosztów, a w konsekwencji na uz...

Człowiek w wybranych utworach literatury polskiej i obcej 14. Człowiek - istota zdeterminowana czy wolna? Rozważ ten problem poprzez wybrane utwory literatury polskiej i obcej. Człowiek od zawsze starał się kierować swoim losem, chciał mieć wpływ na niego. Faktem jednak jest, że większość wydarzeń w jego życiu jest dziełem przypadku. Są to chociażby codzienne wypadki samochodowe. Ktoś wychodzi z ...