Jacek Soplica - postac pozytywna czy negatywnaCzy Jacek Soplica jest postacią pozytywną, czy negatywną? Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz czyli ostatni zjazd na Litwie historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem”. Jego życiorys można przedstawić na podstawie przemiany z jednego życia na drugie. W pierwszej części, jako „wąsal”, rozrzutnik, pijak, a nawet zdrajca. Po tym następuje zmiana, w której jako ksiądz Robak chowa się po zakonach i szykuje powstanie, które ma się odbyć na Litwie. Jest ojcem Tadeusz, którego dał pod opiekę Sędziemu. Postaram się teraz przedstawić dwie strony tej postaci. Jako młody ubogi szlachcic był rozrzutny, a jego decyzje były pochopne. Miał wielkie poparcie, toteż większość głosujących na sejmikach popierało jego postanowienia, oddając kreskę. Na poparciu bardzo zależało Stolnikowi, który na każdą ucztę zapraszał głównego bohatera. Ów, że szlachcic miał piękną córkę Ewę, w której zakochał się młody Soplica. Nic nie mówiąc ojcu potajemnie się spotykali. Jednak pewnego razu do stołu podano Jackowi czarną polewkę, co oznaczało w tamtych czasach odmowę. To wydarzenie spowodowało nienawiść przyszłego Robaka do Stolnika. Wynikiem tego było napaść na zamek Horeszków, na którym został postrzelony Stolnik przez Soplicę. Jego bezmyślność spowodowała śmierć niewinnej osoby oraz bunt na Litwie przez, który musiał emigrować i ukrywać się. Nazwano go zdrajcą narodowym. Nie jedna osoba nie darowałaby jemu tego, co uczynił dla ojczyzny. Do takich osób należał Gerwazy – sługa w domu Horeszków, który nie mogąc dostać Soplicę, mordował po kolei jego rodzinę. Może by i zabił rywala, gdyby nie fakt, że uratował mu życie. Co zmieniło na tyle Soplicę? Czyżby narodził się w nim nowy człowiek? Po ożenieniu się „z pierwszą lepszą” i zostaniu nałogowym pijakiem - zmienił się. Przywdziany w skromny habit mnicha, pod żałosnym pseudonimem Robak za granicą przygotowuje powstanie na Litwie. Po powrocie „na ojczyzny łono” w Soplicowie jest uważany za dobrego i dobrodusznego mieszkańca. Na celu ma połączenie swego syna – Tadeusza z Zosią oraz pogodzenie sporu zamku Horeszków. W czasie polowania jako dobry strzelec, jednym strzałem zabija niedźwiedzia, ratując życie Hrabiemu i Tadeuszowi. Upija Rosjan, uwalniając więźniów. W czasie natarcia ratuje Gerwazego, a sam zostaje postrzelony. Po kilku godzinach umiera, pokazując kim jest ks. Robak. Osoba pełna wierności ojczyzny, kochająca ją, troszcząca się o swojego syna, czyli patriota. Umarł, jako postać pozytywna i taką postarajmy się zapamiętać. Większość osób wymazała mu zły uczynek i przebaczyła. Ja podobnie przebaczam bohaterowi i sądzę, że jest postacią pozytywną. Czy ty też przebaczasz?

Jacek Soplica - postac pozytywna czy negatywna

Materiały

Nurt awangardowy w poezji XX-lecia Temat: Nurt awangardowy w poezji 20 - lecia międzywojennego. Założenia i przedstawiciele Awangardy Krakowskiej. 1) Pojęcie awangardy Nazwa ta obejmuje wszystkie nowatorskie, antytradycyjne kierunki w sztuce artystycznej pierwszego ćwierćwiecza XX wieku. Awangarda znalazła wyraz w wielu dziedzinach sztuki. W skład szeroko pojętej...

Tragizm i konflikt antyczny TRAGIZM - kategoria estetyczna oznaczająca nierozwiązalny konflikt między dążeniami jednostki a siłami zewnętrznymi lub między różnymi dążeniami i skłonnościami tej samej jednostki zakończony klęską. Konflikt antyczny polega na istnieniu przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Każde posunięcie bohater...

Szlachta w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. \"Pan Tadeusz\" miał być pociechą dla Mickiewicza i całej emigracji. Intencją autora było, aby pozwolił on oderwać się od intryg i waśni dnia codziennego. Utwór ten był pomostem łączącym emigracje z ojczyzną. Poeta przywrócił w nim Polskę szlachecką, cofnął czas. Konsekwencją intencji autora była idealizacja świata przedstawi...

Publicystyka polityczna w oświeceniu Pochodził z rodziny mieszczańskiej (syn burmistrza). Został księdzem, gdyż była to jedna z niewielu dróg dla mieszczanina, która dawała szanse zdobycia znaczenia w życiu publicznym. Zajmował się badaniem Karpat. Był członkiem, a później prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Położył duże zasługi na polu rozwoju szkolnictwa i górnictwa w Polsce. P...

"Potop" - tendencyjność, stosunek do przeszłości Henryk Sienkiewicz widział w tradycji historycznej więzi łączące Polaków, wzory postępowania, ideał rycerskiego patriotyzmu i narodowego solidaryzmu jako warunki oporu wobec zaborcy. W czasie potopu szwedzkiego naród uległ przemocy w wyniku wewnętrznego rozprężenia i zdrady. Pozostał patriotyzm nielicznych, majestat Jana Kazimierza oraz religia....

Motyw wesela - przykłady utworów MOTYW WESELA: - optymizm, - nadzieja na zgodę narodu, - parodia, - ukazanie przemian. 1. Adam Mickiewicz \"Pan Tadeusz\" - wspomnienia, nadzieje związane z Napoleonem. 2. Eliza Orzeszkowa \"Nad Niemnem\" - obyczaje i mentalność. 3. Stanisław Wyspiański \"Wesele\" - obyczaje i mentalność. 4. Władysław Reymont \"Chłopi\" - ...

Dydaktyzm w "Monachomachi" Co wyjątkowego przynosi literatura oświecenia człowiekowi XX wieku? Oświecenia to epoka parenetyczna, czyli wskazująca na to, że jej celem był dydaktyzm – pouczenie. Czy jednak nauki zawarte w ówczesnych utworach są uniwersalne i czy można nimi posłużyć się w czasach nam współczesnych? Cała epoka literacka przełomu XVII i XIX wieku postawi...

Co to jest cykl życia produktów Cykl życia produktu Produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku przez pewien czas. Przecho-dzą przy tym przez pewne fazy, które składają się na tzw. cykl życia produktu. Ekonomiczne starzenie się produktów jest następstwem rozwoju nauki i techniki, wymiany międzynarodowej, społecznej zamożności oraz coraz szerszego przepływu i...