Jacek Soplica - postac pozytywna czy negatywnaCzy Jacek Soplica jest postacią pozytywną, czy negatywną? Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz czyli ostatni zjazd na Litwie historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem”. Jego życiorys można przedstawić na podstawie przemiany z jednego życia na drugie. W pierwszej części, jako „wąsal”, rozrzutnik, pijak, a nawet zdrajca. Po tym następuje zmiana, w której jako ksiądz Robak chowa się po zakonach i szykuje powstanie, które ma się odbyć na Litwie. Jest ojcem Tadeusz, którego dał pod opiekę Sędziemu. Postaram się teraz przedstawić dwie strony tej postaci. Jako młody ubogi szlachcic był rozrzutny, a jego decyzje były pochopne. Miał wielkie poparcie, toteż większość głosujących na sejmikach popierało jego postanowienia, oddając kreskę. Na poparciu bardzo zależało Stolnikowi, który na każdą ucztę zapraszał głównego bohatera. Ów, że szlachcic miał piękną córkę Ewę, w której zakochał się młody Soplica. Nic nie mówiąc ojcu potajemnie się spotykali. Jednak pewnego razu do stołu podano Jackowi czarną polewkę, co oznaczało w tamtych czasach odmowę. To wydarzenie spowodowało nienawiść przyszłego Robaka do Stolnika. Wynikiem tego było napaść na zamek Horeszków, na którym został postrzelony Stolnik przez Soplicę. Jego bezmyślność spowodowała śmierć niewinnej osoby oraz bunt na Litwie przez, który musiał emigrować i ukrywać się. Nazwano go zdrajcą narodowym. Nie jedna osoba nie darowałaby jemu tego, co uczynił dla ojczyzny. Do takich osób należał Gerwazy – sługa w domu Horeszków, który nie mogąc dostać Soplicę, mordował po kolei jego rodzinę. Może by i zabił rywala, gdyby nie fakt, że uratował mu życie. Co zmieniło na tyle Soplicę? Czyżby narodził się w nim nowy człowiek? Po ożenieniu się „z pierwszą lepszą” i zostaniu nałogowym pijakiem - zmienił się. Przywdziany w skromny habit mnicha, pod żałosnym pseudonimem Robak za granicą przygotowuje powstanie na Litwie. Po powrocie „na ojczyzny łono” w Soplicowie jest uważany za dobrego i dobrodusznego mieszkańca. Na celu ma połączenie swego syna – Tadeusza z Zosią oraz pogodzenie sporu zamku Horeszków. W czasie polowania jako dobry strzelec, jednym strzałem zabija niedźwiedzia, ratując życie Hrabiemu i Tadeuszowi. Upija Rosjan, uwalniając więźniów. W czasie natarcia ratuje Gerwazego, a sam zostaje postrzelony. Po kilku godzinach umiera, pokazując kim jest ks. Robak. Osoba pełna wierności ojczyzny, kochająca ją, troszcząca się o swojego syna, czyli patriota. Umarł, jako postać pozytywna i taką postarajmy się zapamiętać. Większość osób wymazała mu zły uczynek i przebaczyła. Ja podobnie przebaczam bohaterowi i sądzę, że jest postacią pozytywną. Czy ty też przebaczasz?

Jacek Soplica - postac pozytywna czy negatywna

Materiały

Roland - wzór średniowiecznego rycerza Roland – wzór średniowiecznego rycerza chrześcijańskiego. Hrabia Roland jest uznawany za wzór rycerza chrześcijańskiego. Świadczą o tym jego cechy – jak rycerz walczył i umierał, kochał, służył swej ojczyźnie, wreszcie oddał za nią życie, wiernie służył cesarzowi, a mając do wyboru hańbę lub śmierć – wybrał tę drugą. Ale...

Hagiografia średniowieczna - przykłady Hagiografie były propagowanymi przez Kościół katolicki w Średniowieczu opowieściami o świętych, którzy poprzez asetyczny tryb życia osiągnęli zbawienie wieczne. Pierwsze hagiografie powstały już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; spisywane były na Wschodzie i prezentowały zycie pustelników syryjskich i egipskich. Legenda o Św. Aleksym ma ...

Program artystyczny romantyzmu Program artystyczny obejmuje: - odrzucenie sztywnych przepisów poetyki klasycystycznej; - zerwanie w dramacie z trzema jednościami, luźna kompozycja, synkretyzm gatunkowy; - sięganie do mowy codziennej, potocznej i języka ludowego (odrzucenie języka salonowego - języka ówczesnych klasyków); - mieszanie kategorii estetycznych, np. kom...

Roland a św. Aleksy - charakterystyka porównawcza Od dawna lubiłem epokę średniowiecza. Dlaczego? Ponieważ możemy w tej epoce możemy odnaleźć wiele ideałów. Jednak chciałbym się skoncentrować tylko na dwóch wzorach : rycerza i ascety. Zadajmy sobie pytanie: \" Jaki był ideał średniowiecznego rycerza ,a jaki ascety ? \". W eposie rycerskim pt.: \" Pieśń o Rolandzie \" odnajdujemy postać, ...

Siła i słabość człowieka w literaturze wojnie i okupacji 45. Temat: Sila i slabosc czlowieka w literaturze o wojnie i okupacji Dzieje literatury polskiej w okresie II wojny swiatowej byly scisle zwiazane z tragiczna sytuacja narodu bedacego pod okupacja hitlerowska. Wojna wywarla niezatarte pietno na psychice kazdego czlowieka, który zmuszony byl przejsc przez to pieklo. Pamiec o tym nie zginela mi...

Wywiad strukturalizowany - wyjaśnienie Wywiad strukturalizowany to technika zbierania danych podczas starań o pracę, polegająca na tym, że prowadzący wywiad zadaje wszystkim kandydatom te same pytania z przygotowanej wcześniej listy; pytania dotyczą wyłącznie kwalifikacji kandydata do wykonywania danej pracy.

Zamiana stopy procentowej ZAMIANA STOPY PROCENTOWEJ Opiera się na porozumieniu dwóch partnerów zainteresowanych w zamianie wzajemnych płatności odsetkowych w ściśle określonym terminie od pewnej jednakowej i z góry odnotowanej kwoty pożyczonego kapitału Rodzaje: - transakcje kuponowe A - transakcje bazowe Transakcje kuponowe A- partnerzy dokonuję zamiany płatności odset...

Klasyfikacja produktów KLASYFIKACJA PRODUKTÓW Ze względu na przeznaczenie: - produkty konsumpcyjne - produkty zaopatrzeniowe KLASYFIKACJA PRODUKTÓW KONSUMPCYJNYCH Ze względu na materialność i sposób konsumpcji: - dobra nietrwałe – artykuły żywnościowe o stałych lub zmiennych preferencjach konsumpcyjnych - dobra trwałe – zużywają się stopniowo w wi...