Ironia, sceptyzym w twórczości KrasickiegoMoralistyka, ironia i sceptycyzm to trzy czynniki bardzo często obecne w twórczości Ignacego Krasickiego. - Bajki, dzięki zawartemu morałowi lub puencie pozwalały na przekazanie wielu treści czytelnikowi, np.: "Szczur i kot" - piętnuje pychę i zarozumialstwo. "Ptaszki w klatce" - ukazuje tęsknotę za wolnością. "Jagnię i wilcy" - prawo siły zwycięża słabego, nie ma on żadnej obrony. "Dewotka" - ukazuje fałsz źle pojętej wiary. "Malarze" - ukazuje opłacalność obłudy i pochlebstwa, a nie prawdy i szczerości. A zatem obłuda, kłamstwo, czcze pochlebstwa, skąpstwo, dewocja są krytykowane, "ubrane" w odpowiednie scenki i zaprezentowane odbiorcy. Świat został w bajkach poddany krytyce - nie jest to świat baśni, w której zwycięża dobro, powyższe pojęcia budzą gorycz i smutną refleksję. - Satyry, w których ironia i sceptycyzm mieszają się, dając obraz ówczesnego świata i ludzi: "Świat zepsuty" głosi upadek cnoty, prawa i prawdy w społeczeństwie. Oto szerzą się same matactwa i łgarstwa, herezje, upadek obyczajów, chciwość i odwieczne kłótnie. "Pijaństwo" - co oznacza pijaństwo - wie każdy. Prócz tego z rozmowy bohaterów satyry wyziera: kłótliwość, bezmyślność, czcze gadulstwo zamiast jakiegokolwiek działania na rzecz kraju. "Żona modna" - karykatura mody, obawa o moralność młodego pokolenia, niechęć do małżeństw z majątku, a nie z miłości. "Do króla" - jest to krytyka króla przez sarmackiego szlachcica. Jednak nie wady króla obnaża, lecz własne: zawiść i pychę, które nim władają, zaślepienie, nieuctwo, ciasnotę poglądów i bardzo wysokie mniemanie o sobie. - Poemat heroikomiczny "Monachomachia" ("Wojna mnichów") miał ośmieszyć stosunki panujące wśród duchowieństwa, np.: pijaństwo, kłótliwość, lenistwo. Autor zresztą musiał bronić się przed pretensjami obrażonych, m. in. dlatego napisał: I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa - Dydaktyczna powieść "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki". Na losach Mikołaja ukazuje wszelkie wady społeczeństwa, zakończenie jest jego modelem przyszłego widzenia kraju. Należy obserwować życie innych i uczyć się na ich błędach.

Ironia, sceptyzym w twórczości Krasickiego

Materiały

Mit arkadyjski - Rej i Kochanowski Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego U Kochanowskiego motyw arkadii pojawia się w pieśni Panny XII. Poeta wyraża tu pochwałę życia wiejskiego i stworzonego przez ten model typ egzystencji ludzkiej. Jest to ideał szlachcica, który prowadzi samowystarczalny pod względem materialnym tryb życia : Oracz pługiem zarznie w ziemię; ...

"Ojczyzna moja wolna, wolna... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada" - Julian Tuwim wobec słów Antoniego Słonimskiego Cytat: \"Ojczyzna moja wolna, wolna... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada\" pochodzi z wiersza Antoniego Słonimskiego p.t. \"Czarna wiosna\". Obrazuje on tendencje, jakie po roku 1918, po odzyskaniu niepodległości po ponad stuletniej niewoli, zdominowały literaturę piękną. Poeci doszli do wniosku, że nadszedł czas zarzucenia poezji tyrtejskie...

Życie Jezusa Chrystusa Życie, działalność, męczeństwo Jezusa Chrystusa Jezus narodził się między 8 a 4r. p.n.e., prawdopodobnie w Betlejem Z tekstów synoptycznych moglibyśmy wnosić, że działalność publiczna Jezusa trwała nie dłużej niż rok (jednak są pewne wątpliwości). Wpierw mieszkał w Nazareciem, w Galilei, z Maryją i Józefem. następnie przemierzał Palestynę gł...

"Pióro" Cypriana Norwida Pióro Pióro to ostatni wiersz napisany i opublikowany przed wyjaz¬dem poety za granicę w 1842 r. (opatrzony datą 22 marca). Bywa traktowany jako utwór programowy w sensie artystycznym, spo¬łecznym i politycznym.2 Tekst wiersza poprzedza motto: ...Nie dbając na chmury Panów krytyków, gorsze kładzie kalambury zaczerpnięte z po...

Analiza i interpretacja Hymnu "Smutno mi Boże" Słowackiego Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych. I tu już widać ...

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - definicja, funkcje, podział Zwykle zwany kontem osobistym. Jest rodzajem rachunku oszczędnościowego. Banki otwierają je osobom fizycznym, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent i emerytur itp. Służy do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza z ...

"Mendel gdański" - krótki opis “Mendel gdański” Utwór drukowany po raz pierwszy w “Przeglądzie Literackim” w 1890 r. Bezpośrednią prze-słanką do jego napisania była akcja podjęta przez literatów w odpowiedzi na rozruchy anty-semickie w Królestwie. (zainicjowała go Eliza Orzeszkowa) Tekst przerósł jednak humanitarne intencje. Mendel stał się postacią t...

Stefan Żeromski jako poeta klasyk Poezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. Są to: A. Poeta przejmuje na siebie rolę nauczyciela - moralisty - \"Przedśpiew\" z tomu \"Gałąź kwitnąca\". Doświadczenie związane z uczestnictwem w życiu pozwala dojść do pewnych wniosków, a także zachować pewien dystans do życia i wewnętrzną harmonię. Poeta pragnie przekonać do optymistycznej pos...