Interpretacja wiersza "Kryzys w branży szarlatanów" Gałczyńskiego''Kryzys w branży szarlatanów'' Wiersz opisuje zachwalającego swoje towary kramarza handlującego dewocjonaliami. Handel jego nie przynosi mu zysków i zmusza go do głośnego zachwalania ''lalek do miłości'', ''maści od samotności'', ''Polikarpa kości'' itp. Poeta w trosce o drżącego z febry od rana prosi Najświętszą Pannę o wsparcie dla niego i jemu podobnych ''by nie pomarzli zimą jak wróble''. Warto zwrócić uwagę na orginalny remat wiersza. Rzadko bowiem poezja zajmuje się przykładem subkultury- folklorem podmiejskim i jego przedstawicielymi. Gałczyński wprawdzie nazywa ich szarlatanami, ale z treści wiersza wynika pozytywny stosunek do tego typu ludzi (prosi o łaskę dla nich). Poeta w utworze podnosi kulturę jarmarczną do rangi tematu poetyckiego, a nawet sakralizuje (wprowadza wątek religijny) ten prymityw, kulturę plebejską, brukową. Wiersz jest bardzo sprawny językowo o czym świadczą zwroty typu: ''Słoneczko z ruskich bylin'' lub ''Panowie, paniusie''. Doskonale oddaje prostacki, trywialny, pospolity język kuglarza. Większą jego część stanowi monolog handlującego. W utworze zauwarzyć możemy również znakomity chumor. Poeta ustami sprzedawcy mówi ''Bracia, siostry w Chrystusie'' drwiąc w ten sposób ze świętości i ukazując nadużywynie swojej pozycji przez kuglarza.

Interpretacja wiersza "Kryzys w branży szarlatanów" Gałczyńskiego

Materiały

"Przedwiośnie" jako powieść marzeń i goryczy Marzenia i rozgoryczenie Żeromskiego dotyczą sytuacji poltycznej i ekonomicznej Polski. Po I wojnie światowej Polska zyskała niepodległość po 123 latach niewoli, ale cóż to za niepodległość skoro w państwie nadal panuje głód, nędza i powszechny bałagan. Autor w trzech częściach powieści: \"Szklane domy\", \"Nawłoć\" i \"Wiatr od wschodu\" prz...

Przyroda w balladach Mickiewicza Potęga natury w świetle ballad A. Mickiewicza. Przyroda w balladach A. Mickiewicza potrafi sprzyjać ludziom, ale także niemiłosiernie karać tych, którzy na to zasłużyli. Potęga sił natury przeraża człowieka w swojej bezwzględności i przypomina, że nie sposób uniknąć kary, jeśli popełniło się grzech. W balladzie Świteź natura jest egzekutorem, k...

Bajki i przypowieści Ignacego Krasickiego BAJKI I PRZYPOWIEŚCI (Ignacy Krasicki) W bajkach wydanych za życia poety w tomie zatytułowanym \"Bajki i przypowieści\" przeważają utwory krótkie epigramatyczne, natomiast w \"Bajkach nowych\", wydanych w roku 1802, a więc w rok po śmierci autora, znajdują znajdują się bajki o charakterze narracyjnym. Oba zbiory są znakomitym zwierciadłe...

Motywy mityczne - opis labirynt - na Krecie zbudowany przez Dedala na polecenie Minosa, siedziba Minotaura kaduceusz - biała laska heroldów, posłów, będących oznaką ich nietykalności, laska Hermesa, którą dzierżył jako bóg snu i marzeń sennych i jako przewodnik dusz do świata podziemnego, którą uśmierzał spory - symbol pokoju. nektar - napój ...

Ludzkość w czasach średniowiecza Cywilizacja To stan rodzaju społeczeństwa w danym okresie historycznym uwarunkowany stopniem opanowania potrzeb przez człowieka , a więc ogół dóbr materialnych , środków i umiejętności produkcyjnych oraz instytucji społecznych w powiązaniu z wierzeniami , czyli światem duchowym człowieka . Kultura Tworzona dla człowieka i przez człowieka w ra...

Analiza "17 IX" Zbigniewa Herberta 17 IX Wiersz ze znamienną datą w tytule pochodzi z tomu Raport z oblężonego Miasta (1983 r.). Tekst poprzedzony jest dedykacją: Józefowi Czapskiemu. Był to malarz i eseista, więzień łagrów sowiec¬kich w latach 1939-1941, autor Wspomnień starobielskich (1944), który z polecenia generała Andersa prowadził poszukiwania oficerów polskich ...

Stratyfikacja - teorie Wielu socjologów próbowało wyjaśnić za pomocą różnych teorii istnienie stratyfikacji społecznej. Najbardziej popularne były trzy spośród nich. Teoria konfliktu (KAROL MARKS) zakłada że istnieją tylko dwie podstawowe klasy w społeczeństwie: ci, którzy posiadają środki produkcji, oraz ci którzy ich nie posiadają. Według Marksa za powstanie straty...

Losy Kordiana - charakterystyka Juliusz Słowacki (1809-1849) napisał ten utwór przebywając w Genewie. \"Kordian\" został wydany pierwszy raz w Paryżu, mimo że autor był zrażony do tego miasta. \"Kordiana\" wydał anonimowo. Charakterystyka bohatera z aktu I: rozdarty wewnętrznie, załamany, nie umie się odnaleźć w życiu; przedstawiciel środowiska szlacheckiego, bogaty, po szkole...