Interpretacja wiersza "Kryzys w branży szarlatanów" Gałczyńskiego''Kryzys w branży szarlatanów'' Wiersz opisuje zachwalającego swoje towary kramarza handlującego dewocjonaliami. Handel jego nie przynosi mu zysków i zmusza go do głośnego zachwalania ''lalek do miłości'', ''maści od samotności'', ''Polikarpa kości'' itp. Poeta w trosce o drżącego z febry od rana prosi Najświętszą Pannę o wsparcie dla niego i jemu podobnych ''by nie pomarzli zimą jak wróble''. Warto zwrócić uwagę na orginalny remat wiersza. Rzadko bowiem poezja zajmuje się przykładem subkultury- folklorem podmiejskim i jego przedstawicielymi. Gałczyński wprawdzie nazywa ich szarlatanami, ale z treści wiersza wynika pozytywny stosunek do tego typu ludzi (prosi o łaskę dla nich). Poeta w utworze podnosi kulturę jarmarczną do rangi tematu poetyckiego, a nawet sakralizuje (wprowadza wątek religijny) ten prymityw, kulturę plebejską, brukową. Wiersz jest bardzo sprawny językowo o czym świadczą zwroty typu: ''Słoneczko z ruskich bylin'' lub ''Panowie, paniusie''. Doskonale oddaje prostacki, trywialny, pospolity język kuglarza. Większą jego część stanowi monolog handlującego. W utworze zauwarzyć możemy również znakomity chumor. Poeta ustami sprzedawcy mówi ''Bracia, siostry w Chrystusie'' drwiąc w ten sposób ze świętości i ukazując nadużywynie swojej pozycji przez kuglarza.

Interpretacja wiersza "Kryzys w branży szarlatanów" Gałczyńskiego

Materiały

Emigracja według Mickiewicza Zadania emigracji według A. Mickiewicza. Emigranci powinni zwiastować duchowo przemieniony świat zmaterializowanym narodom zachodu. Wiązało się to z ideą mesjanizmu. Ocena emigracji. Przedstawiona została w epilogu \"Pana Tadeusza\". Mickiewicz: • zarzuca jej kłótliwość, wewnętrzną niezgodę i podziały wśród Polskiej emigracji R...

Rodzaje procesów emocjonalnych a) afekty podstawowe – pochodzące od bodźców naturalnych b) afekty specyficzne – wyuczone i uwarunkowane c) afekty ogólne – powstają za pośrednictwem procesów umysłowych, mogą utrzymywać się bardzo długo. Rominacja – tendencja do przeżywania emocji d) emocje niższe i wyższe (w które zorganizowana jest świadomość, chara...

Pozabankowe źródła pozyskiwania kapitałów Obok kredytów bankowych występują też pozabankowe źródła pozyskiwania kapitałów wśród których możemy wyróżnić m.in.  -krótkoterminowe pożyczki zaciągane bezpośrednio na rynku  -faktoring, jako krótkoterminowe finansowani dostaw towarów i usług  -franczyzing, jest to udzielenie przez jedną osobę (dawca) drugiej oso...

Romantyzm w Europie 2. Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja). I. Romantyzm w Europie - wstęp. Romantyzm jako prąd kulturalny jest zjawiskiem historycznym ogromnie złożonym, m.in. dlatego, że ogarnął wszystkie dziedziny życia (sztukę, filozofię, politykę, obyczajowość), a poza tym przybierał różne kształty w poszczególnych krajach Europy, zal...

Powieść epistolarna - wyjaśnienie pojęcia Powieść epistolarna jako gatunek literacki Powieść epistolarna to taka, która została napisana w formie listów. O akcji i bohaterach dowiadujemy się od samych postaci korespondujących między sobą listownie. Przykładami tego typu gatunku literackiego jest „Nowa Heloiza” (J. J. Rousseau) i „Cierpienia młodego Wertera” (J. ...

"Szewcy" jako dramat o władzy i mechanizmach jej działania Temat: Czy \"Szewcy\" Witkacego to dramat o zadzy wladzy i mechanizmach jej dzialania ? Aby odpowiedziec na pytanie zawarte w temacie wyjasnie najpierw co to jest wladza. Otoz slownik jezyka polskiego z roku 1981 definiuje ten termin jako: \"stosunek spoleczny miedzy dwiema grupami, polegajacy na tym, ze jedna z grup moz...

Etyka kupiecka - wyjaśnienie ETYKA KUPIECKA. Handel, ze względu na swą spektakularność, najbardziej widoczne oraz powszechne relacje: sprzedający-nabywca, był przez całą historię cywi¬lizacji przedmiotem równie powszechnego-oglądu oraz wartościowania moralnego. Był też zawsze adresatem reguł moralnych, zawieranych w różnych \"Radach dla kupca\", kodeksach \"dobrych o...

Streszczenie "Żeglarz" Jerzego Szaniawskiego AKT I Miejsce akcji: pracownia Rzeźbiarza. Rzeźbiarz ukończył właśnie pracę nad mającym wkrótce ozdobić miejski plac pomnikiem kapitana Nuta i wypoczywa. Med, która mu towarzyszy wyczekuje tęsknie i nie cierpliwie powrotu swego narzeczonego, który wyruszył w podróż przed ponad półtora rokiem. Zjawia się Rektor, któremu towarzyszą Przewodni...