II okres życiorysu MickiewiczaŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA POBYT W ROSJI DATA WYDARZENIE 25.X.1824 r. Mickiewicz wraz z Janem Sobolewskim opuszcza Wilno. Mickiewicz z Malewskim i Jeżowskim udaje się do Petersburga (Rosja). 7.XI.1824 r. Powódź w Wasilewskim Ostrowie (Petersburgu) - wylała rzeka Newa. Mickiewicz wraz z dwoma wygnańcami przybywa do miasta i widzi obraz ogromnych zniszczeń i tragedii, mimo to cieszą się oni tą powodzią, która odciąga uwagę rządu od nich. 1824 r. W załatwieniu formalności i zdobyciu mieszkania pomagają wygnańcom Polacy z Petersburga: Przecławski "Ciprinus" - autor pamiętników, Kasper Żelwietr - szlachcic, Sękowski, Bułharyn.Jedni z pierwszych znajomych Mickiewicza: Józef Oleszkiewicz - malarz i mistyk, w roku 1828 namalował portret Mickiewicza; Aleksander Orłowski - malarz.Spotkania skupione na walce przeciwko carowi (m.in. Sędkowski, Aleksander Odojewski). 31.XII.1824r. Mickiewicz, Jeżowski i Malewski świętują nadejście Nowego Roku u poety Aleksandra Bestużewa, spotkanie z młodym rewolucjonistą i poeta rosyjskim, Konradem Rylejewem. 17.II.1825 r. Mickiewicz, Malewski i Jeżowski odbywają ponad 3-tygodniową podróż do Odessy. Po drodze zatrzymują się w Kijowie, gdzie spotykają spiskowców ze "zjazdu kontraktowego". Mickiewicz zaprzyjaźnia się tu z Hołowińskim ze Steblowa nad Rosją. Kilka dni spędza w Steblowie, gdzie poznaje sąsiadów Hołowińskiego, Proskurów - zamieszanych w spisek dekabrystów. Marzec 1825 r. W Odessie Mickiewicz, Malewski i Jeżowski zostają powitanie przez przyjaciela Bestużewa, Tumanskiego. Mickiewicz i Jeżowski zamieszkali w Liceum Richelieu, gdzie czekali na objęcie posady nauczyciela. Malewski miał być zatrudniony w kancelarii hrabiego Woroncowa.Mickiewicz poznaje generała Jana Witta. M. Zakochuje się w 30-kilkuletniej Karolinie Sobańskiej; ich spotkania są ukrywane. M. Poznaje Joannę Bonawenturową Zaleską. Ok.maja 1825 r. Mickiewicz jedzie na wycieczkę, zainicjonowaną przez Karola Marchockiego. Przyjeżdżają do Lubomiły, stepowej zagrody wiejskiej Marchockiego, stamtąd do Akermanu, gdzie rodzi się pomysł "Stepów akermańskich". VIII-X.1825r. Wycieczka na Krym, w której udział biorą: Mickiewicz, Karolina Sobańska z mężem, Henryk Rzewuski, Jan Witt, Boszniak (etomolog). Adam spotyka się u stóp sczytu Ajudahu z poetą polskim, Gustawem Olizarem.Witt zostaje wezwany do Taganrogu; M. Dzięki protekcji Witta dostaje zezwolenie na wyjaz do Moskwy. Umiera car Aleksander. 13.XI.1825 r. Mickiewicz wyjeżdża z Odessy. 12.XII.1825r. Adam przyjeżdża do Moskwy. W drodze zatrzymał się w Charkowie. W Moskwie zamieszkał wraz z Jeżowskim u Malewskiego, w zajeździe Lechtnera na Małaja Dmitriewka za Strastnym monastrem. 1826 r. M. zostaje przyjęty jako urzędnik do kancelarii generała - gubernatora, księcia Dymitra Golicyna. 13.VII.1826r. Zostaje powieszony Rylejew i jego czterech towarzyszy. W górach Kaukazu ginie Bestużew. Jesień 1826 r. Mickiewicz spotyka się z Puszkinem, Wieniewitinowem (poeta), Pogodinem, Sobolewskim, Rozalinem, braćmi Kiriejewscymi. Grudzień - Mickiewicz wydaje "Sonety krymskie". Często improwizuje.

II okres życiorysu Mickiewicza

Materiały

Budowa Bogurodzicy Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy – pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki, poza tym popularność i wymowa Bogurodzicy sprawiły, ...

"Polska - stwór nie do życia" czy "Polska - kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego" Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i wreszcie co zrobiłabym ja? Te wątpliwości skłoniły mnie do rozmyślań, na ile ja, młoda osoba, identyfikuję się ze swoim krajem. Jaki naprawdę on jest, czy ma jakąś specyfik...

Główny przedstawiciel patriotyzmu - Jacek Soplica Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica. jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości poznajemy go jako \"zawadiackiego paliwodę\", którego gorąca miłość, porywczość temperamentu i doznana...

Biznes i ochrona środowiska BIZNES I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. W warun¬kach współczesnych tzw. zagrożenia cywilizacyjne, a zwłaszcza dewastacja śro-dowiska przyrodniczego, stały się równe zagrożeniom militarnym - możliwości użyczana powszechną skalę broni termonuklearnej. W obu przypadkach mogą one prowadzić do unicestwienia gatunku ludzkiego. Problem zagroże...

"U nas w Auschwitzu" opis opowiadania Borowskiego „U nas w Auschwitzu\" literacki wizerunek obozu, list do Marii początek wprowadza nas w zaciekawienie, nie znamy początku tej historii, losów sytuacja narracyjna - cykl listów, wyrwana z kontekstu opowieść więźnia później zaczynamy się orientować w sytuacji kompozycja listu - każdy prezentuje określony wycinek obozowej rzeczywistości ...

Kierunki XX-lecia międzywojennego KIERUNKI W LITERATURZE Największe zmiany zaszły w poezji i prozie. Na kształt miały wpływ tendencje psychologiczne. Sztuka wymagała aby zobaczyć świat inaczej, subiektywnie, zgodnie z własnym indywidualnym odczuciem. Sztuka XX lecia była sztuką rewolucyjną. Sztuką jest wszystko co wyraża uczucie lub widzenie indywidualne świata, nie ma ust...

Wybory moralne Zenona Ziembiewicza „Wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań.” „Granica” Zofii Nałkowskiej zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – w splocie tych samych zdarzeń. Autorka celowo odwróciła kompozycję fabuły utworu. W ten sposób chciała zachęcić odbiorcę do głębokiej analizy postępowań poszczególny...