I. Gałczyński - twórczośćI. Gałczyński cechą charakterystyczną jego poezji jest łączenie liryzmu, osobistej refleksji i baśniowości z humorem, groteską i satyrą siebie, poeta przedstawia jako artystę-cygana, ale jednocześnie człowieka zwykłego, przeciętnego motywy banalne, pospolite wzbogacał fantastyką i liryzmem poruszając tematy społeczno-polityczne posługiwał się często satyrą i groteską tematyka codzienności twórczość swą traktował jako zabawę język potoczny regularny rym i rytm “Serwus, madonna” tematem wiersza jest sztuka i artysta czyniąc podmiotem lirycznym poetę, przedstawił swoją koncepcję artysty poeta w wierszu stwierdza, ze nie dba o sławę pisanie ksiąg i sławę pozostawia innym rezygnuje z tego co było ważne dla artystów od czasów Horacego (celem twórczości jest “Stawienie sobie pomnika trwalszego niż ze spiżu”) przedstawia wizerunek artysty-cygana wiersz adresowany jest do madonny, którą poeta określa jako matkę, kochankę i muzę poeta zwraca się do niej “Serwus, madonna” - zderzając słowo: madonna, z potocznym: serwus może to wskazywać na brak szacunku ale jest wyrazem silnego i bezpośredniego związku artysty z jego muzą oraz charakteryzuje samego artystę, który łączy w sobie sprzeczności: codzienną zwykłość i świętość sztuki “Kryzys w branży szarlatanów” poeta sięga do częstych motywów swojej poezji: kultury jarmarcznej, podmiejskiego folkloru, piosenki ulicznej przedstawia szarlatana sprzedawającego na pustym targu woskowe lalki bezskutecznie usiłuje namówić przechodniów do kupienia od niego czegokolwiek uważany jest za oszusta, ponieważ sprzedawane przez niego rzeczy są dziwne “lalki od miłości, maści od samotności i Polikarpa kość” - są to rzeczy fantastyczne, nierealne, które z jednej strony przypominają jarmarczną tandetę a z drugiej zaś jakąś dziwaczną własną twórczość na tej podstawie szarlatana można uznać za jeden z wizerunków artysty liryzm osiąga Gałczyński przez połączenie melancholii z humorem, zwykłości i banalności z fantastyką i modlitewnym tonem na końcu wiersza “Zima z wypisów szkolnych” podmiot liryczny zwraca się do dziecka (zdrobnienia, kompozycja bajkowa), które jest uosobieniem naiwności zima jest dobrodziejstwem administracji państwowej, a nie natury szyderstwo z propagandy, która daje niedorzeczne informacje “Prośba o wyspy szczęśliwe” są one pełne spokoju, harmonii, ucieczką przed rzeczywistością, kontaktem z naturą, oazą szczęścia, lekarstwem na zło “Farlandia” dwie części tekstu kontrastują ze sobą świat rzeczywisty: smutno, ciasno, duszno, troski ucieczka przed smutkiem do kraju Farlandii (wymyślonego przez poetę) “O mej poezji” poezja jest uspokojeniem, ukojeniem, ucieczką przed rzeczywistością jest prosta, przepełniona uczuciami, pomaga mu dostrzec piękno w banalnych sprawach codzienność to dla niego “proste dziwy” “Ulica towarowa” charakterystyka proletariackiej dzielnicy podmiot liryczny próbuje odnaleźć elementy piękna takie jak muzyka, poezja ulica zdominowana jest przez kino i elektrownię (zakład pracy) oczekują od ulicy czegoś więcej niż ona może im dać rozrywką tych ludzi jest alkohol, kino, chodzenie po ulicy

I. Gałczyński - twórczość

Materiały

Emisja papierów wartościowych Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych Emisję własnych papierów wartościowych zalicza się do operacji biernych. W ramach operacji biernych banki emitują własne akcje i obligacje a także inne papiery wartościowe, np. certyfikaty depozytowe, bony kasowe, w zależności od celu jakim mają służyć. W czasie tworzenia banku w formi...

Promotion mix PROMOTION MIX To złożona kompozycja środków o zróżnicowanych funkcjach i rożnej strukturze wewnętrznej wykorzystywana w polityce komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, w której dominujące znaczenie posiadają cztery grupy instrumentów: • reklama, To instrument promocji będący bezosobową, płatną i adresowaną do masowego odbiorcy...

Kultura a gospodarka - rola wiedzy ROLA WIEDZY Zgodnie z przyjętym stanowiskiem o wieloczynnikowym podłożu powstania kapitalizmu zajmiemy się teraz kolejnym obszarem szeroko rozumianej kultury. Będzie to szeroko rozumiana wiedza. W jej zakresie rozważymy rolę nauki, języka oraz wiedzy osobistej pojedynczego człowieka. Omawianych obecnie aspektów nie należy odnosić jedynie do ...

Zachowania uczestników w pracy zespołowej Komunikacja Zachowania uczestników w trakcie pracy zespołowej Zachowania zadaniowe pomagają zespołowi zrealizować zadanie, osiągnąć wyznaczony cel. Uczestnik pracy zespołowej przejawia je przez: Inicjowanie: przedstawia sugestie, proponuje cele, pomysły, nowe sposoby podejścia do problemu, definiuje zadania, proponuje procedury rozwiązywa...

Kreacjonizm "Sklepów cynamonowych" TEMAT: Kreacjonizm „Sklepów cynamonowych”. Bohater utworu uciekając od koszmarnej rzeczywistości zwraca się ku wyobraźni. Żyje w świecie wymyślonym, wykreowanym. Realne opisy świata są tylko punktem wyjścia do formułowania znaczeń symbolicznych, wynikają one głównie ze specyficznego potraktowania szczegółów, ich przemieszczania i ...

"Chudy literat" Naruszewicz - krótka charakterystyka utworu Utwór wydany został prawdopodobnie ok. 1773r. A. Naruszewicz był duchownym, tłumaczem, historykiem i pisarzem. Jego hobby była historia Polski, którą opisał w jednym ze swoich dzieł. Redagował \"Zabawy Przyjemne i Pożyteczne\". Wśród jego licznych dzieł poetyckich wyróżnia się w/w. Satyra ta napisana jest w formie dialogu. Powstała w atmosferze ...

Czym jest peryfraza? Peryfraza- zastąpienie nazwy jakiegoś zjawiska przez bardziej rozbudowane jego opisanie. Była ważnym sposobem wzbogacania i rozwijania tematu oraz osiągania ozdobności stylu i niezwykłości wysłowienia. Pozwala wyeliminować wyrażenia bardziej pospolite lub proste, zastępując je rozwiniętymi i wyszukanymi przedstawieniami obrazowymi, często metafo...

Charakterystyczne utwory oświecenia Charakterystyczne utwory ANTYMONACHOMACHIA (Ignacy Krasicki) Ostre ataki krytyki po napisaniu poematu \"Monachomachia\" zmusiły Krasickiego do napisania \"Antymonachomachi\", w której tylko pozornie wycofuje się z tego, co wcześniej przedstawił. Skoro \"prawdziwa cnota krytyk się nie boi\", nie powinni \"Monachomachią\" poczuć się...