I. Gałczyński - twórczośćI. Gałczyński cechą charakterystyczną jego poezji jest łączenie liryzmu, osobistej refleksji i baśniowości z humorem, groteską i satyrą siebie, poeta przedstawia jako artystę-cygana, ale jednocześnie człowieka zwykłego, przeciętnego motywy banalne, pospolite wzbogacał fantastyką i liryzmem poruszając tematy społeczno-polityczne posługiwał się często satyrą i groteską tematyka codzienności twórczość swą traktował jako zabawę język potoczny regularny rym i rytm “Serwus, madonna” tematem wiersza jest sztuka i artysta czyniąc podmiotem lirycznym poetę, przedstawił swoją koncepcję artysty poeta w wierszu stwierdza, ze nie dba o sławę pisanie ksiąg i sławę pozostawia innym rezygnuje z tego co było ważne dla artystów od czasów Horacego (celem twórczości jest “Stawienie sobie pomnika trwalszego niż ze spiżu”) przedstawia wizerunek artysty-cygana wiersz adresowany jest do madonny, którą poeta określa jako matkę, kochankę i muzę poeta zwraca się do niej “Serwus, madonna” - zderzając słowo: madonna, z potocznym: serwus może to wskazywać na brak szacunku ale jest wyrazem silnego i bezpośredniego związku artysty z jego muzą oraz charakteryzuje samego artystę, który łączy w sobie sprzeczności: codzienną zwykłość i świętość sztuki “Kryzys w branży szarlatanów” poeta sięga do częstych motywów swojej poezji: kultury jarmarcznej, podmiejskiego folkloru, piosenki ulicznej przedstawia szarlatana sprzedawającego na pustym targu woskowe lalki bezskutecznie usiłuje namówić przechodniów do kupienia od niego czegokolwiek uważany jest za oszusta, ponieważ sprzedawane przez niego rzeczy są dziwne “lalki od miłości, maści od samotności i Polikarpa kość” - są to rzeczy fantastyczne, nierealne, które z jednej strony przypominają jarmarczną tandetę a z drugiej zaś jakąś dziwaczną własną twórczość na tej podstawie szarlatana można uznać za jeden z wizerunków artysty liryzm osiąga Gałczyński przez połączenie melancholii z humorem, zwykłości i banalności z fantastyką i modlitewnym tonem na końcu wiersza “Zima z wypisów szkolnych” podmiot liryczny zwraca się do dziecka (zdrobnienia, kompozycja bajkowa), które jest uosobieniem naiwności zima jest dobrodziejstwem administracji państwowej, a nie natury szyderstwo z propagandy, która daje niedorzeczne informacje “Prośba o wyspy szczęśliwe” są one pełne spokoju, harmonii, ucieczką przed rzeczywistością, kontaktem z naturą, oazą szczęścia, lekarstwem na zło “Farlandia” dwie części tekstu kontrastują ze sobą świat rzeczywisty: smutno, ciasno, duszno, troski ucieczka przed smutkiem do kraju Farlandii (wymyślonego przez poetę) “O mej poezji” poezja jest uspokojeniem, ukojeniem, ucieczką przed rzeczywistością jest prosta, przepełniona uczuciami, pomaga mu dostrzec piękno w banalnych sprawach codzienność to dla niego “proste dziwy” “Ulica towarowa” charakterystyka proletariackiej dzielnicy podmiot liryczny próbuje odnaleźć elementy piękna takie jak muzyka, poezja ulica zdominowana jest przez kino i elektrownię (zakład pracy) oczekują od ulicy czegoś więcej niż ona może im dać rozrywką tych ludzi jest alkohol, kino, chodzenie po ulicy

I. Gałczyński - twórczość

Materiały

Cechy ballady na przykładzie innych ballad W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej - klasycznej. Szukała ona bowiem źródeł mądrości i wzorców estetycznych nie w dostojnej i zdyscyplinowanej twórczości antycznej, lecz w świec...

Konfrontacja Kreon - Hajmon Konfrontacja Kreon - Hajmon Kreon jest prawowitym władcą Teb. Jgo decyzja spowodowana była chęcią udowodnienia poddanym, że potrafi być sprawiedliwy i okrutny dla wrogów. Podejrzewając iż poddani mogliby lekcewarzyć jego władzę, kazał stosować wobec nich terror, jako środek zapobiegawczy. Przykładem może być zakaz pochówku wrogów (Polinejkesa...

"Mistrz i Małgorzata" jako powieść o moralności Powieść Michała Bułhakowa jest specyficzna dla pisarzy radzieckich, bo przeciwstawia się systemowi totalitarnemu i powszechnemu zepsuciu społeczeństwa rosyjskiego. Sam autor funkcjonował na marginesie środowiska literackiego ze względu na problematykę poruszaną w swych dziełach. \"Mistrz i Małgorzata\" jest powieść wielopłaszczyznowa i proble...

Literatura reagująca na wydarzenia, sztuka na usługach, utylitaryzm pewnych epok Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok. Oświecenie i pozytywizm to dwie epoki, w których dostrzegamy ogromny wpływ literatury i sztuki na człowieka. Wartościowa stała się jedynie sztuka reagująca na wydarzenia - tzw. sztuka na usługach. Przewodnim terminem tych dwóch epok jest utylitaryzm. Utylitaryzm,...

Średniowieczne zabytki języka polskiego Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem. Dialekty te różniły się między sobą. Nie były to jednak duże różnice, nie uniemożliwiały one porozumiewania się...

Słuszna obrona Antygony Uważam, że postępowanie Kreona było niewłaściwe, a skazanie Antygony za czyn nieusprawiedliwiony. Polinejkes wrócił do Teb wygnany przez brata. Przybył na czele armii, gdyż wiedział, że brat Eteokles, który zaślepiony władzą wygnał go z ojczystego miasta nie wpuści go. Chciał powrócić do domu, być może z tęsknoty, może też chciał uwolnić Teby o...

Analiza "Oeconomia divina" Czesława Miłosza Oeconomia divina (z tomu Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada 1974) Wiersz łatwiej będzie można zinterpretować i zrozumieć w kontekście poematu Świat, chociaż utwory te dzieli znacząca (prawie trzy¬dziestoletnia przecież) cezura czasowa. Miłosz próbuje bowiem po raz kolejny odpowiedzieć sobie na te same pytania, które – w nieco l...

Tragizm powstań narodowych w utworach literatury polskiej Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej. Powstania – zrywy niepodległościowe Polaków są niezmiernie istotnym tematem naszej literatury. Nie można się temu dziwić, ponieważ zabory, okupacja – tragiczne dzieje narodu – zaowocowały takim właśnie biegiem wypadków, a wydarzenia takie, jak p...