Historia HermesaTemat: Hermes - historia życia Hermesa urodziła Maja, córka Tytana Atlasa, w której zakochał się Zeus. Parę godzin po narodzinach niemowlak poczuł potężny głód. Miał ochotę na mięso pieczone w ognisku, a nie na mleko matki. Chwilę później zerwał pieluchę, wyskoczył z kołyski i uciekł z groty. Gdy dotarł do Tesalii, zakradł się do obory króla Admeta i uprowadził pięćdziesiąt sztuk bydła. Jakiś czas póżniej stwierdził, że trzeba wrócić do matki. Ukrył bydło w bezpiecznej kryjówce i wrócił. Zaraz po tym jak Hermes wrócił do kołyski, do groty wpadł Apollo. Rankiem zauważył zniknięcie bydła. Natychmiast poznał, kto jest sprawcą. Maja, nic nie wiedząc o czynie swojego dziecka, mówiła, że jest niewinny. Apollo nie dał się zwieść. Razem z Hermesem udali się na Olimp do Zeusa. Wtedy wszystko się wydało. Syn opowiedział jak było. Skończyło się na tym, że musiał oddać bydło. W drodze powrotnej do domu bohater zaczął grać na kiterze, którą sam zrobił. Apollo był zachwycony i postanowił oddać bydło za nią. Od czasu kradzieży do Hermesa przylgnęła opinia złodziejaszka. Jednak wkrótce zaskarbił sobie sympatię wszystkich Olimpijczyków. Zeus uczynił go swym posłańcem i nadwornym herildem. Był to bóg bardzo życzliwy dla ludzi. Opiekował się wędrowcami zagubionymi na bezdrożach, kupcom pomagał w handlu. Hermes nauczył ludzi wielu rzeczy. Zawsze wiedział pierwszy o wszystkim, co działo się na ziemi i w podziemiu. Syn Mai, jak każdy, miał swoje ulubione zajęcie. Było to pasterstwo. Zakochał się w Dryope. Został ojcem tęgiego syna. Dał mu imię Ereschiton. Później bogowie zamienili jego oblubienicę w kwiat lotosu. Syn Hermesa był inny niż wszyscy. Cały był porośnięty sierścią, miał ogon, rogi i kopyta kozła. Był to Pan, król leśnych uroczysk. Ojciec zaniósł go na Olimp, aby Hebe nakarmiła go ambrozją i napoiła boskim nektarem. Jednak wolał on zwykłe życie niż luksus, jaki miał zapewniony na Olimpie. ereschiton nie miał szczęścia w miłości. Umarł jako kawaler. Hermes zakochał się w Afrodycie. Pewnego razu, gdy zażywał kąpieli zobaczył w źródle mieszkankę tej krynicy, nimfę Salantis. Zakochała się w nim tak mocno, że poprosiła ogób, aby ich nie rozdzielali od siebie i połączyli ze sobą na zawsze. Bogowie wysłuchali jej. Hermes i Salmatis stopili się w jedną istotę posiadającą wdzięki obojga. Istotota ta nazywa się hermafrodyta.

Historia Hermesa

Materiały

Krytyka szlachty w literaturze polskiej 6. Krytyka szlachty w literaturze polskiej Szlachta przez wiele wieków naszej historii była nie najliczniejszą, ale za to najważniejszą grupą społeczną, dbając o obronę granic, tworząc kulturę i tradycję narodową. Mimo to wielokrotnie była wówczas krytyko¬wana i atakowana przez przedstawicieli samej szlachty. Pierwsze słowa krytyki pojawi...

Treść, hasła pozytywistyczne i elementy tendencyjne w "A...B...C..." Twórczość Elizy Orzeszkowej “A...B...C...” treść Joanna Lipska, córka wydalonego ze szkoły pedagoga, po śmierci ojca postanawia pomóc bratu w utrzymaniu domu i zaczyna nauczać (bez zezwolenia władz) dzieci sąsiadów języka polskiego. Nie są to ludzie zamożni, ale nawet te grosze, które płacą bohaterce, znaczą dla niej wie...

Utwory Ignacego Krasickiego Najwybitniejszym pisarzem i poetš polskiego o?wiecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczony przez rodziców do stanu duchownego, po ukończeniu kolegium jezuickiego został księdzem. W czasie Sejmu Cztero-letniego wykazał zainteresowanie i sympatię dla programu stronnictwa patriotów. N...

Giaur - opis postaci \" .ty byłaś, ty jesteś najbardziej umiłowanym szaleństwem mego serca. \" Powieść poetycka \"Giaur\" lorda Bajrona jest to opowieść o samotnym, tajemniczym młodzieńcu, który znalazł się w Grecji opanowanej przez Turków. Nikt nie zna jego imienia ani przeszłości. \"Giaur\" oznacza po prostu innowiercę i nazwany tak został z punktu widzenia...

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego Państwa o charakterze totalitarnym istniały na długo przed sprecyzowaniem pojęcia „totalitaryzm” i jednoznacznym określeniem cech podobnego ustroju. Sam termin po raz pierwszy został użyty w 1934 roku przez Gentile\'a na oznaczenie państwa, któremu przysługuje pełna władza nad obywatelami. W tym sensie totalitaryzm był odrzuceniem id...

Światopogląd i dzieła Sępa-Szarzyńskiego oraz Morsztyna Mikołaj Sęp - Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn to twórcy dwóch różnych epok . Mikołaj Sęp-Szarzyński chronologicznie należy do ostatniego pokolenia twórców renesansu , zaś Andrzej Morsztyn przedstawiciel baroku . Jednak w poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego odnaleźć możemy barokową koncepcję świata i człowieka , również poetyka zbliża go do tego...

Metoda diagnostyczna i prognostyczna Metoda diagnostyczna i prognostyczna Metoda diagnostyczna  badanie aktualnego stanu rzeczy; porównani stanu z pewnymi wzorcami; zbadanie odchyleń od wzorca; podjęcie działań dla wyeliminowania odchyleń. Etapy metody diagnostycznej; 1. faza wstępna określenie celu i przedmiotu badań 2. faza podstawowa: - rejestracja stanu obecnego -...

Realizm "Wesela" Realizm Wesele jest równie ciekawym dramatem jeśli wziąć od uwagę plan realny. Powstały z inspiracji autentycznym spotkaniem miasta i wsi na weselu L. Rydla utwór wykorzystuje obserwacje autora, dotyczące zarówno postaci – uczestników biesiady, jak i miejsca akcji, nastroju ludowej uroczystości, atmosfery rozmów związanych z aktualną...