Główni bohaterowie "Dżumy" - charakterystykaBernard Rieux człowiek sam śmiertelny może bronić życia innych bezsilność bynajmniej nie warunkuje bezradności i bierności z wyglądu na wskroś wielkomiejski nie opuszczają go troski zwykłego człowieka (chora żona) ambitny i przeszkody wcale mu nie przeszkadzają zawód traktuje jak misję, stara się być tam, gdzie potrzebny niewiara w Boga powoduje u niego konieczność walki ze śmiercią przekonany: własny los brać w swoje ręce krewni nie chcieli rozstać się z chorymi, woleli razem umrzeć więc teraz nie lekarzem lecz egzekutorem ludźmi powoduje strach biorący się z niewiedzy, działają irracjonalnie potrzebuje wsparcia, bezsilność ujawnia się jako zmęczenie człowiek musi chcieć zło dostrzegać Jean Tarrou uciekł z domu, bo sprawiedliwość oparta na zgodzie na zło, przemoc śmierć największym złem, nie może być na niej zbudowany ład kara śmierci = najnikczemniejsze z morderstw organizuje ochotnicze oddziały sanitarne oddaje się w pełni walce z dżumą, bo ma poczucie wspólnoty, więzi w ten sposób spłaca dług ciąży na nim poczucie winy za to, co zrobił jego ojciec pełnia człowieczeństwa - umiejętność bezinteresownej pomocy drugiemu Rambert wyróżniał się - ubierał się na sportowo ujawnia się egoizm - nie myśli o innych, chce uciec nad wszystko przedkłada miłość każdy człowiek musi znaleźć sobie motywację, powód, dla którego wyzwoli swoje pokłady energii uważa, że człowiek sam powinien decydować, gdzie się znajduje, co robi złem jesteśmy zarażeni wszyscy nikt nie może poświadczyć, że ktoś nie jest zarażony złem wywnioskował, że jego sytuacja wcale nie jest specyficzna żyje cały czas ze świadomością człowieka wolnego cały czas szuka możliwości wyjazdu nie wierzy w Boga, podporą, celem życia miłość człowiek musi mieć jakiś konkretny cel, do którego zmierza wiara w Boga osłabia lęk egzystencjalny pozwala mieć nadzieję na życie po śmierci przyłącza się, bo inaczej wyrzuty sumienia, nie mógłby jej kochać nie jest relatywistą (Ziembiewicz jest) zrozumiał, że liczy się szczęście ogółu i nie może myśleć tylko o sobie szczęście ogółu = szczęście wszystkich jednostek nie mógłby być szczęśliwy ze świadomością, że pozostawił taki bezmiar nieszczęścia miejsce człowieka między ludźmi bez nich nie da się normalnie funkcjonować kiedy człowiek znajdzie się w nowym środowisku czuje się obco i jest izolowany przez otoczenie Cottard jego postawa nabyta, nie od razu człowiek rodzi się zły

Główni bohaterowie "Dżumy" - charakterystyka

Materiały

Co to jest apostrofa? Apostrofa - bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bóstwa, personifikowanie idei lub przedmiotu występujący najczęściej w przemówieniu lub uroczystym utworze poetyckim, np. odzie, a kreujący postać fikcyjnego adresata, zazwyczaj wyraziście odmiennego od rzeczywistego. Zaliczana na figur retorycznych.

"Bitwa pod grunwaldem" - opowiadania Borowskiego TEMAT: Europa po wojnie - „Bitwa pod Grunwaldem”. W opowiadaniach okupacyjnych i obozowych Borowski zadawał pytanie dlaczego w lagrze człowiek okazał się istotą tak słabą moralnie. W „Bitwie pod Grunwaldem” pytał jacy okażą się ludzie, gdy znikną obozy. Odpowiedź jest bardzo surowa - na europejskim pobojowisku nic się ...

Wielkość i pojemność rynku Wielkość rynku: stan rynku w określonym momencie lub okresie czasu wyrażony liczbą konsumentów danego rodzaju produktów, a więc:  osób fizycznych;  gospodarstw domowych;  wytwórców produktów;  instytucji danego rodzaju;  użytkowników urządzeń. Wielkość rynku daje więc ogólne wyobrażenie o jego pote...

"Estera" - streszczenie książki W potężnym królestwie Persji kolejnych władców cechuje żądza podbojów. Po klęsce Dariusza I pod Maratonem w 490 roku p.n.e. staje się jasne, że podbicie Grecji będzie w następnych latach najwyższym priorytetem władców perskich. Następca Dariusza, Kserkses, zdaje się być jednak mniej skłonny do podboju Hellady. Czy tak jest w rzeczywistości? Zako...

Kosmopolityzm - wyjaśnienie pojęcia Kosmopolityzm - postawa społeczno-polityczna i ideologia, według których zasady organizacji państwowo-narodowej są przestarzałe, więzi narodowe i historyczne - nieistotne, a prawdziwą ojczyzną człowieka jest cały świat. Kosmopolityzm wyraża się często pogardliwym stosunkiem do tradycji, kultury i żywotnych interesów własnego i innych narodów.

Obraz Boga w renesansie i średniowieczu RENESANSOWA I ŚREDNIOWIECZNA WIZJA BOGA. W średniowieczu często pojawiał się w literaturze motyw śmierci. Przez bolesne odczuwanie krótkości i nietrwałości życia ludzie zbliżali się do Boga. Za zwyczaj wyobrażano go jako władcę świata. Od jego łaski zależało zbawienie człowieka. Człowiek sam z siebie nie mógł zrobić nic dobrego. Niedoskonały i ...

Powstanie warszwskie w oczach zwykłego człowieka TEMAT: Powstanie warszawskie w oczach cywila. Miron Białoszewski (1922-83) Urodzony w W-wie, matura na tajnych kompletach w 1942, polonistyka na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Po stłumieniu powstania warszawskiego skierowany na roboty do Niemiec, ucieczka stamtąd i pobyt w Częstochowie. Powrót do Warszawy, ukończenie studiów. Reporter w r...

Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa OCENA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Podstawowe znaczenie dla analizy majątku trwałego ma jego efektywność, którą można ustalić na podstawie zestawu wskaźników określających relacje między efektami osiąganymi w przedsiębiorstwie a posiadanymi zasobami majątkowymi. Wskaźniki wykorzystywane w tym zakresie to: 1. Wskaźnik produktywności majątk...