Głos w sprawie Wertera" Mój głos w sprawie Wertera jako postaci " " Takiej miłości każdy młodzian czeka, tak być kochana chce każda dziewczyna; czemuż w najświętszym z popędów człowieka tkwi straszliwego cierpienia przyczyna? " Takie motto Goethe przypisał swej powieści, sugerując wyraźnie, iż miłości nieustannie towarzyszy cierpienie, które pociąga za sobą różne konsekwencje. Romantycy pojmowali uczucie jako związek dusz, kochanków zaś jako dwie połowy jednej istoty. Miłość Wertera do Lotty rozwijała się na płaszczyźnie duchowej - uwielbiał jej oczy, spojrzenie, kochał jej sentymentalne usposobienie, wrażliwość, niewinność. Werter marzy o ciągłym przebywaniu z ukochaną, o delektowaniu się jej widokiem, dźwiękiem głosu, pragnie wspólnych spacerów, zwierzeń. Niewyobrażalnym szczęściem jest dla niego dotyk dłoni, głębokie spojrzenie jej czarnych oczu. Rozpamiętywanie rozbudza jego wyobraźnię, idealizuje Lottę i sytuację, w jakiej się znalazł. Młodzieniec ma świadomość, iż obiekt jego westchnień i marzeń jest nieosiągalny, że Lotta jest zaręczona z Albertem, jednak dobrowolnie przedłuża niezręczną sytuację. W czasie nieobecności Alberta, Werter żyje swoimi wyobrażeniami, codziennie odwiedza ukochaną, choć wie, iż taki stan nie może trwać długo. Dramat bohatera wybucha w chwili przyjazdu narzeczonego Lotty. Młodzieniec musi się wycofać i zdaje sobie sprawę, że powinien zapomnieć o pięknej dziewczynie. Dopiero teraz uświadamia sobie, jak bardzo się zaangażował w niefortunny związek. Werter nie może przestać myśleć o Lottcie, każde miejsce przypomina mu spotkania z ukochaną. Ani krótka podróż, ani dłuższy wyjazd nie leczą jego ran - tęsknota powraca, gdyż Werter nie może żyć bez Lotty, która poślubiła właśnie Alberta. Bohater coraz bardziej brnie w cierpienie, wizyty w domu nowożeńców są dla niego torturą, jednak ciągle u nich przebywa, choć wie, że to tylko jeszcze bardziej go unieszczęśliwi. Myślę, że zbytnie zaangażowanie się Wertera oraz brak świadomości o realności swych zamiarów były powodem popadnięcia w stan apatii, depresji. Miłość była dla Wertera wytworem wyobraźni, dlatego zetknięcie się z okrutną rzeczywistością wywołało tak bolesne skutki. Bohater nie wytrzymał ich ogromnego natężenia, co doprowadziło do tragedii. Bezsilność wobec pragnienia wspólnych rozmów i spacerów oraz wyjątkowa wrażliwość wymogły na nim potrzebę samozagłady, unicestwienia samego siebie. Wydaje mi się, że Werter mógł na samym początku opanować swój popęd uczuć i wycofać się z nie mającego przyszłości związku. Alternatywą dla jego cierpienia mogła być nowa znajomość. Niekoniecznie musiałaby to być miłość od pierwszego wejrzenia, a tylko przyjaźń, która z czasem pozwoliłaby mu zapomnieć o Lottcie. Zdaję sobie jednak sprawę, że trudno jest z dnia na dzień wyzbyć się uczucia miłości, którym darzymy drogą nam osobę. Nie jest mi łatwo osądzić postać Wertera, gdyż jestem tylko obserwatorem jego przeżyć: to nie ja cierpię rozstanie z ukochaną; to nie ja skazany jestem na rozpacz do końca życia, które straciło sens. Stąd nie mogę jednoznacznie rozstrzygnąć, czy postępowanie Wertera było słuszne czy też nie. Możliwe, że podobnie zachowałbym się w takiej sytuacji, gdyż niejednokrotnie uczucia biorą górę nad rozumem, co skutkuje w irracjonalnym zachowaniu.

Głos w sprawie Wertera

Materiały

Poglądy Platona • poglądy : 1 sprzeciwiał się relatywizmowi sofistów i atomistycznemu materializmowi 2 od Sokratesa przyjmował, że wiedza pewna i powszechna zawiera się w pojęciach ogólnych i nie tylko dotyczących dziedziny etyki, ale i wszelkiego bytu 3 od Heraklita przyjmował, że postrzeżenia dają jedynie obraz świata materi...

Związek Nad Niemnem w hasłami pozytywizmu Związek powieści \"Nad Niemnem\" z hasłami pozytywizmu. Powieść pt.\"Nad Niemnem\" wyrosła z ducha epoki pozytywizmu, dlatego nawiązywała do głównych założeń epoki. Przede wszystkim widać ogromny kult pracy widoczny w historii Jana i Cecylii, w stosunku Bohatyrowiczów do pracy, zróżnicowaniu bohaterów według stosunku do pracy, widoczny podzia...

Refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie wybranych utworów “CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów. Człowiek - któż to taki? Istota pełna miłości do świata i wewnętrznego ciepła duchowego, czy egoista walczący wyłącznie o wymiar swojego życia? Twórca wielkich...

Pokora i bunt jako główne postawy wobec Boga 8. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga Bóg jest postacią, czy jak chcą inni, zbiorem wartości, dogmatów dotyczących naszego życia, wobec których trzeba przyjąć jakieś stanowisko. Trudno być wobec niego czy też webec nich obojętnym, gdyż obojętność świadczy o braku zainteresowania, a wydaje się, że nie moż na być takim wobec najważn...

Henryk Sienkiewicz - życie i twórczość Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza Autor Krzyżaków należy do grona najbardziej znanych i cenionych pisarzy polskich. Jako twórca powieści historycznych podjął istotną misję budzenia ducha narodowego w Polakach w okresie, kiedy nasz kraj oficjalnie nie istniał, znajdował się bowiem pod zaborami. Trylogia (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wo...

Świat roślinny Ameryki płd Świat roślinny Ameryka Południowa wchodzi w skład państwa roślinnego tropik. Nowego Świata (Neotropis), jedynie Patagonia i pd. Chile należą do państwa wokółbiegunowego pd. (Holantarctis ). Roślinność Ameryki Południowej zachowała jeszcze na ogromnych obszarach swój pierwotny charakter; gł. formacją roślinną jest wiecznie zielony, wilgotny las...

Departament Spraw Politycznych Departament Spraw Politycznych podlega Zastępcy Sekretarza Generalnego do spraw Politycznych. Departament ten składa się z dwóch dyrektoriatów- politycznego i ekonomicznego. Dyrektoriat polityczny odpowiada za: przygotowanie dyskusji politycznych Rady oraz dyskusji Komitetu Politycznego, przygotowuje noty i raporty na tematy polityczne d...

Majątkowe metody wyceny wartości firmy Majątkowe metody wyceny wartości firmy. Za pomocą tych metod można dokonać zarówno wyceny poszczególnych składników majątku, jak i wartości przedsiębiorstwa. Wycena majątku oraz wartości przedsiębiorstwa może być dokonywana metodą księgową, odtworzeniową, i likwidacyjną-upłynnienia. Wartość księgowa majątku przedsiębiorstwa ustalana jest na po...