Giaur jako postać tragicznaGiaur to tytułowy bohater powieści Georga Byrona. Jest to postać, której dzieje naznaczone są nieszczęśliwą, wręcz tragiczną miłością, cierpieniem, zbrodnią i samotnością. Giaur pochodził z Wenecji i był chrześcijaninem. W Grecji zakochał się on w jednej z żon Hassana, bogatego właściciela haremu, który dowiedziawszy się o zdradzie swej nałożnicy postanowił rzucić ją w śmiertelną kipiel morskich fal. Giaur, by pomścić swą ukochaną Leilę napadł na Hassana i okrutnie go zamordował. Po sześciu latach samotności, tułaczki i cierpień osiedlił się w klasztorze, choć nie uczestniczył w mnisich obrządkach i w nie długim czasie zmarł. Najcenniejszą wartością dla Giaura była miłość, która nadawała sens jego życiu, była wszystkim co posiadał. Uczucie jakim darzył swą wybrankę było święte, jedyne i niepowtarzalne. Giaur nie mógł się pogodzić ze stratą Leilii. Krzywda jaką mu wyrządzono była tak wielka, że nie mógł powrócić do normalnego życia. Mimo to, że jego ukochana nie żyła on cały czas ją kochał i tęsknił za nią mówiąc: „ Ciebie dotąd kocham, jak kochałem”. Zabicie Hassana nie uśmierzyło jego bólu oraz nie dało satysfakcji jakiej pragnął. Giaur czuł się winny za śmierć Leilii, ponieważ to z jego powodu zginęła. Ta myśl nie dawała mu spokoju, jak również widok zabitego Hassana i jego zimny wzrok. Cierpienie jego było tym boleśniejsze, że musiał trawić swe uczucia w samotności. Po śmierci swej ukochanej życie przestało mieć dla Giaura jakąkolwiek wartość. Nie potrafił istnieć bez miłości, trawił go ból istnienia, czuł wewnętrzną pustkę, niechęć do ludzi i świata. Giaur gardził zwykłym, bezbarwnym życiem bez miłości. Dręczyły go wyrzuty sumienia, miał świadomość, że był zbrodniarzem, a jednak nie czuł skruchy. Nie obawiał się też kary za swoje przewinienia, gdyż nie istnieje, według niego, większe cierpienie niż rozstanie z Leilą. Myślę, że przedstawione przeze mnie argumenty w stu procentach świadczą o tym, że Giaur był, jest i będzie postacią tragiczną

Giaur jako postać tragiczna

Materiały

"Kartoteka" jako antydramat Problem dezintegracji osobowości w „Kartotece”; „Kartoteka” jako antydramat. Osobowość - zespół cech charakterystycznych dla danego człowieka (przeżycia, emocje, uczucia, myślenie, reagowanie); Dezintegracja - rozpadanie się całości na części składowe. Istnieje rozdźwięk między życiem wewnętrznym bohatera (jego myśli...

Stanisław Staszic i Hugo Kołątaj - publicystyka PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNA Działalność i program społeczno-polityczny Stanisław Staszica. Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł między innymi w poniższych utworach. “Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego. Jest on podzielony na...

Standardy UE systemu bankowego Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Standardy europejskie są normami prawa międzynarodowego lub zagranicznego, które muszą być przełożone na język prawa krajowego. Proces ten nosi nazwę harmonizacji prawa, w tym wypadku bankowego. Dostosowanie banków krajowych do standardów europejskich jest częścią procesu integrowan...

Folwark zwierzęcy" jako parabola oraz znaczenie utworu Folwark Zwierzęcy jako parabola Omawiany w niniejszym opracowaniu utwór George\'a Orwella jest przykładem interesującego ujęcia problematyki społeczno-politycznej systemu totalitarnego. Jest to parabola, która w alegorycznym uję¬ciu – poprzez ukazanie historii z angielskiego folwarku – ujawnia mechanizmy systemu totalitarn...

Życie społeczne - młodzież Młodzież. Prawie, co piąty mieszkaniec RFN ma poniżej 18 lat. Z 15,9 mln dzieci i młodzieży żyjących w Niemczech prawie, co dziesiąte ma obce obywatelstwo. Szczególnie w Niemczech Zachodnich większość młodzieży dysponuje dobrymi materialnymi warunkami życia. Ich możliwości finansowe są bardzo dobre, a wyposażenie w dobra konsumpcyjne- komf...

Psychologia emocji Psychologia emocji. Psychologia emocji jest związana z teorią osobowości, jest pewną, specyficzną teorią zachowania. Emocja - z łac. E czyli z i overe czyli poruszać się, tzn. ruszać się z wewnątrz jest to jakby zmiana wywodząca się z wnętrza człowieka. Overe znaczyło pierwotnie przenoszenie się z jednego miejsca na drugie, czyli wskazy...

Motyw piękna w literaturze Piękno Piękno - Zespół cech takich jak propor¬cja kształtów, harmonia barw, dźwię¬ków, który sprawia, że coś budzi za¬chwyt. Piękno może też mieć charakter moralny, dotyczyć wewnętrznej dosko¬nałości. W literaturze ideał piękna zwy¬kle zależy od estetycznych poglądów epoki, choć może być kształtowany w opozycji do nich....

Proces liberalizacji handlu - EFTA Między procesem liberalizacji handlu a wzrostem gospodarczym zachodzą związki określane za pomocą mechanizmu sprzężenia zwrotnego, gdzie rozwój obrotów podwyższa tempo wzrostu gospodarczego, a wzrost gospodarczy prowadzi do ożywienia wymiany i specjalizacji. Korzyści skali mają istotny wpływ na wzrost gospodarczy. Dzięki temu w latach 1950-1962 ...