Geneza i funkcjonowanie mitu arkadyjskiegoGeneza i funkcjonowanie mitu arkadyjskiego. ARKADIA - kraina na Poloponezie, która dzięki pięknu przyrody była określana w poezji antycznej jako kraj szczęśliwości, raj ziemski; trudnodostępna; na jej obszarza kwitło życie beztroskie i prymitywne; Owidusz "Przemiany" Przedstawia nam cztery mityczne wieki z początku świata aż do założenia Rzymu. WIEK ZŁOTY - był to najdoskonalszy wiek w dziejach ludzkości. Była to typowa Arkadia - ziemski raj. Nie znano wtedy zła. Nawet prawa nikt nie przestrzegał, gdyż jego w ogóle nie było. Ludzie nie musieli pracować, gdyż ziemia wydawała sama obfite plony. Ludzie jedynie zbierali owoce tych plonów. Horacy "Pieśni" Świat poetycki Horacego pełen był słońca, pogody, mądrej refleksji i spokoju - poetyckiej Arkadii. Kochanowski "Pieśń Panny XII" Utwór nosi cechy sielanki. Idealizuje wieś, ukazuje ją jako krainę szczęścia, spokoju, wychwala zalety życia wiejskiego. Wprowadzenie motywów mitologicznych bożków leśnych podkreśla charakter wsi, która od czasów antycznych niewiele się zmieniła, to znaczy nadal jest krainą ciszy, spokoju i szczęścia. W obrazowaniu renesansowej wsi Kochanowski nawiązuje do mitu arkadyjskiego. Według niego, człowiek żyjący na wsi jest szczęśliwy i pobożny, spokojny, uczciwy, bezpieczny, związany mocno z naturą, co podkreślają wykonywane przez niego czynności. Natomiast ludzie żyjący poza wsią narażeni są na wiele niebezpieczeństw oraz silniej odczuwają konieczność umierania, nie zawsze żyją uczciwie, popełniają zbrodnie. Drugi opis stworzenia człowieka (Rodz. 2 5-25) Raj - ogród, Eden, oaza, zieleń i woda były uosobieniem szczęścia i spokoju. Ogród ten był zarazem mieszkaniem Stwórcy, miejscem szczególnej jego obecności. Do tego ogrodu wprowadził Bóg człowieka, istotę rozumną i wolną, aby żył w nim szczęśliwie, dając mu pewne normy postępowania. Człowiek prowadził w biblijnym raju szczęśliwe życie. Pozbawiony był wszelkich chorób, nieszczęść które zaczęły się dopiero po zerwaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" Soplicowo, symbolem mitycznej arkadii : • opis dworu Soplicowskiego; • sprawy gospodarstwa, prace rolne, karmienie drobiu; • opis posiłków będących najważniejszymi wydarzeniami społecznymi tamtych lat (śniadania, obiady, wieczerze, uczty staropolskie); • zwyczaje towarzyskie, porządek usadzania gości za stołem na wyznaczonych miejscach według wieku i urzędu; • przechadzki, ścisłe przestrzeganie kolejności osób; zabawy, zaloty, zaręczyny, dobór par do poloneza; • narady, spotkania towarzyskie, grzybobranie, polowanie, kłótnie myśliwskie; Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem" Korczyn - miejscem występowania dwóch typów arystokracji: pasożytniczej oraz pozytywnej. Barwne opisy Korczyna oraz otaczających go pól mają znaczenie sielankowości życia wiejskiego. Praca na gospodarstwie jest czymś miłym i pożytecznym dla takich osób jak:Benedykt i Witold. Stanowi ona dla nich poczucie bezpieczeństwa finansowego, jak również duchowego Nie pragną oni żadnej innej pracy niż tej na polach (otrzymanie przez Benedykta oferty pracy gdzieś w Rosji). Jednak dla tej pierwszej grupy arystokratów takich jak min.: Teofil Różyc, Zygmunt Korczyński, Bolesław Kirło, Korczyn jest jedynie kolejnym dworem, na którym odbywają się zabawy, koncerty, spacery, spotkania towarzyskie, uczty. Nie przywiązują oni żadnej wagi do ziemi rodzinnej.

Geneza i funkcjonowanie mitu arkadyjskiego

Materiały

Opowiadanie "A...B...C" - opis \"A...B...C\" to opowiadanie zaadresowane do inteligencji, zawierajšce wyraŸny nakaz \"pracy u podstaw\". Bohaterkš jest młoda dziewczyna, Joanna Lipska, córka nauczyciela, mieszkajšca w \"wielkim mieœcie wielkich Niemiec\". Ojciec, czego autorka wyraŸnie powiedzieć nie mogła, brał być może udział w powstaniu styczniowym. Sterany kłopotami życia...

Okoliczności powstania małych form prozatorskich Stefana Żeromskiego Okoliczności powstania małych form prozatorskich S. Żeromskiego Krótkie utwory prozą wypełniają pierwszy etap pisarskiej akty¬wności Stefana Żeromskiego. Tomy zatytułowane Opowiadania (1895) i Rozdziobią nas kruki, wrony... (1895) są skarbnicą motywów i zagadnień, które w późniejszym okresie zostaną szerzej skomentowane w powieś...

"Inny Świat" - narracja Sposób prowadzenia narracji Gustaw Herling-Grudziński nawiązuje w swojej twórczości do daw¬nych tradycji epickich, obce są mu zaskakujące efekty, eksperymenty formalne. Ujęcie literackie podporządkowane jest przedstawionym za¬gadnieniom i intencjom pisarza. Niejednokrotnie podejmowano próbę oceny i klasyfikacji gatunkowej Innego ...

Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego Wpływ czynników politycznych. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury. Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, St...

Definicja pojęć biblijnych: agrafa, alegoria, apokryf, biblia pauperum, przypowieść, psalm, symbol Agrafa - pozakanoniczne (spoza Pisma Św.) powiedzenia Jezusa. Alegoria - motyw lub zespół motywów, którego znaczenie rozpatrywane jest na dwóch poziomach: jawnej (tekst) i ukrytej (domyślnej), jednoznacznie interpretowanej. Przykłady alegorii, np.: anioł, diabeł. Apokryf - pozakoanoniczne Ewangelie, zalezione w Quomran i powstałe między II...

Stuart Mill twórca teorii utylitaryzmu Stuart Mill Stworzył teorię filantropijnego utylitaryzmu. Według niego każdy człowiek powinien być użyteczny społecznie, dzięki temu zmniejszają się antagonizmy klasowe. scjentyzm Zaufanie do nauki, która miała być jedynym kryterium poznania. Stosowanie tych samych zasad naukowych w odniesieniu do badania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy....

List w stylu baroku List w stylu barokowym Najmilsi, umiłowani ponad wszystko rodzice! Piszę do was z odległego Deutchlandu, gdyż chociaż dzieli nas tylko jedna granica, moje serce już usycha z tęsknoty za wami. Przybyłem po dwudziestu godzi-nach znojnej podróży do malowniczego, nie mającego sobie równych pod względem krajobrazów i czystości powietrza, Malent...

Humaniści Europy Erazm z Rotterdamu (Niderlandy) - myśliciel, polityk, religioznawca, publicysta (cynik - liczne satyry). Korespondował z Zygmuntem Starym i Kanclerzem Łaskim. Głosił tolerancję religijną w duchu irenizmu. Był autorem satyrycznego dzieła pt. \"Pochwała Głupoty\" z 1520 r. Michał Montaigne (Francja) - pisarz, moralista, autor 3-tomowego dzieła ...