Futuryzm - główne założenia programoweTemat: Futuryzm - główne założenia programowe. We Włoszech i w Rosji rozwinął się kierunek zwany futuryzmem. Pierwszy manifest futurystyczny ogłosił poeta włoski Filippo Tomausa Marinetti w 1909 r. Futuryści nie szukali poprzedników, odcinali się od przeszłości i uważali się za awangardę nowych czasów. Byli zafascynowani nowoczesną cywilizacją urbanistyczno - techniczną i dążyli do oddania jej dynamiki przez radykalne przekształcenie poetyckiego języka. Zwalczając tradycję gotowi bylli wyrzec się całego jej dorobku kulturalnego i zaczynać wszystko od nowa, stąd rodziło się ich zainteresowanie dla sztuki ludów pierwotnych. Nie zważając na to, że wielbiona przez nich cywilizacja techniczna jest też produktem wielowiekowego wysiłku myśli ludzkiej, łączyli jej kult z kultem prymitywu. W sztuce ich jeszcze silniej niż u ekspresjonistów dochodził do głosu czynnik irracjonalny i żywiołowa spontaniczność. Futuryzm nie był ruchem jednolitym. Pojawił się niemal równocześnie w dwu krajach tak różnych jak Włochy i Rosja. Marinetti w swoim manifeście głosił : "Pragniemy opiewać miłość, niebezpieczeństwo, energię i zuchwałość. Istotnymi pierwiastkami naszej poezji będą odwaga i bunt". Pogarda futurystów włoskich dla dziedzictwa kulturalnego przeszłości tłumaczyła się w dużej mierze szczególną rolą, jaką odgrywało ono we Włoszech, stanowiących jedno, wielkie muzeum sztuki, gospodarczo natomiast w owym czasie słabych, nie uprzemysłowionych i ustępujących w rozwoju innym krajom zachodniej Europy. Stąd brał się także naiwny kult techniki. Futuryści rosyjscy z młodzieńczą gwałtownością przeciwstawiali się klimatowi poetyckiemu poprzedniej epoki. Najwybitniejszym z nich był Włodzimierz Majakowski. Podobnie sprzyjające podłoże w kraju zacofanym, jakim była carska Rosja, miał tu kult techniki i nowoczesnej cywilizacji, ale nadzieje młodych poetów rosyjskich związane były z nadciągającą rewolucją, sympatie ich budziła sprawa ludu, rzeź wojenna wywoływała ich zgodny protest. Najbliższy tym hasłom był Chlebnikow. Założenia programowe polskiego futuryzmu : 1) Futuryzm był bezkompromisową i nieustającą walką z dziedzictwem przeszłości. Przeszłość i tradycję uważał za hamulce społecznego i artystycznego rozwoju 2) Futuryści byli zafascynowani bogactwem i zmiennością form materialnych, materią żywą, technicznymi wytworami cywilizacji 3) Proponowali agresywność i kult przemocy jako sprawdzian duchowych i biologicznych możliwości człowieka. 4) Uznawali oryginalność i wyjątkowość za jedyne kryterium wartości sztuki. 5) Podstawową zasadą poetyki futurystycznej była zasada "słów na wolności", czyli posługiwanie się słownictwem wolnym od jakichkolwiek rygorów składniowych, ortograficznych, słowotwórczych, fleksycjnych. Bardzo chętnie posługiwali się neologizmami i gwarą ludową. 6) Zerwali z wszystkimi zasadami gramatycznymi, ortograficznymi i interpunkcyjnymi 7) Wprowadzili nową formę typograficzną utworu.

Futuryzm - główne założenia programowe

Materiały

Arthur Thompson - strategia Arthur Thompson; poziomy strategii: 1. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa - kształtowana przez naczelne kierownictwo, dotyczy działań podejmowanych przez organizację jako całość. 2. Strategia na poziomie jednostki operacyjnej - służy sterowaniu interesami i operacjami określonej jednostki gospodarczej. Strategiczna jednostka gospodarcza (S...

"Granica" Nałkowskiej nową odmianą powieści \"Granica\" jest uważana za nową odmianę powieści głównie dzięki swej konstrukcji i kompozycji. Zofia Nałkowska postanowiła zastosować inwersję kompozycyjną, by odwrócić uwagę odbiorcy od samej akcji. Czytelnik już na początku dowiaduje się o śmierci głównego bohatera - Zenona Ziembiewicza. Autorka chce skupić uwagę nad powodami takiego a nie in...

Tadeusz Różewicz poeta, który nie pisze o miłości ? Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Tadeusz Różewicz jest poetą, który nie pisze o miłości? Poezja Tadeusza Różewicza wyraża dramat pokolenia, wchodzącego w czasie wojny w dorosłe życie. W momencie jej wybuchu, przyszły poeta miał zaledwie 18 lat. Egzamin dojrzałości obywatelskiej zdawał walcząc w oddziałach partyzanckiej Armii Krajowej. Mł...

paraboliczny sens "Dżumy" i "Procesu" Paraboliczny sens 2 wybranych utworów Parabola, czyli przypowieść to gatunek literacki (rodzaj powieści) należący do literatury moralistycznej, który oprócz znaczenia dosłownego posiada jeszcze znaczenie ukryte, alegoryczne lub symboliczne. Fabuła paraboli jest zazwyczaj silnie uschematyzowana, a bohaterowie – uniwersalni, pozbawieni cech...

Ameryka Północna - ukształtowanie poziome i pionowe Ukształtowanie poziome Ameryka Północna jest kontynentem silnie rozczłonkowanym, o dobrze rozwiniętej, zwł. na pn., linii brzegowej (dł. 75,5 tys. km). 8,3% powierzchni Ameryki Północnej stanowią półwyspy, 16,7% pow. — wyspy; największe półwyspy: Labrador na pn.-wsch., Floryda na pd.-wsch., Jukatan na pd., Płw. Kalifornijski na pd.-zach....

Analiza utworu "Krzak dzikiej róży" \"Krzak dzikiej róży\" Jana Kasprowicza jako utwór młodopolski \"Krzak dzikiej róży\" to cykl IV sonetów wydanych w tomiku o tym samym tytule w 1898 roku. Kasprowicz wykorzystał klasyczną budowę sonetu. W dwóch pierwszych opisowych zwrotkach przedstawił krajobraz smreczyny, a w dwóch ostatnich - refleksyjnych przedstawił autor bohaterów - lim...

Strategia marketingu dóbr i usług przemysłowych STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest zupełnie inna strat...

Szczegółowy opis Pana Tadeusza \" Pan Tadeusz\" powstał w Paryżu w latach 1832 - 34, wydany został w roku 1834. Był to czas gwałtownych sporów, jakie dzieliły polską emigrację polistopadową. Mickiewicz przyglądał się tym niesnaskom z zaniepokojeniem, wzajemne kłótnie osłabiały bowiem emigrację, nie przynosząc nic dobrego. \"Pan Tadeusz\" miał stać się dla poety ucieczką od pa...